Tidlig palliativ indsats

​- hos patienter med uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen (EarlyCarePan)


Baggrund

Når man får diagnosen fremskreden kræft i bugspytkirtlen, vil det vanligvis være læger og sygeplejersker fra kræftafdelingen som varetager behandling af sygdommen. En del patienter vil i deres sygdomsforløb få behov for tilknytning til et palliativt team (team for lindrende behandling), som er et tværfagligt team bestående af blandt andet læger og sygeplejersker som er specialiserede i lindrende behandling. Teamet er sammensat med henblik på at kunne støtte patienter og pårørende, med de fysiske, psykiske og eksistentielle/åndelige problemstillinger som kan være forbundet med en alvorlig sygdom. De samarbejder tæt med de primære behandlere med henblik på tidlig opsporing og behandling af de symptomer som måtte opstå i sygdomsforløbet. 
Evidensen for tidlig palliativ indsats er fortsat relativ sparsom, men tidligere studier peger især på gavnlig effekt på livskvalitet, angst/depression og tilfredshed med behandlingen hos både patienter og pårørende

Formål

Lægerne undersøger i dette forsøg om patienter med uhelbredelig kræft i bugspytkirtlen, der modtager en palliativ indsats tidligt i sygdomsforløbet, sideløbende med den sædvanlige sygdomsrettede kræftbehandling, vil opleve bedre livskvalitet, længere overlevelse og bedre kvalitet ved livets afslutning. Effekten af den tidlige palliative indsats vil blive sammenlignet med den sædvanlige sygdomsrettede behandling, herunder henvisning til palliativ indsats ved behov.
Du kan deltage i forsøget hvis:
Du har bugspytkirtelkræft, der ikke kan opereres
Du endnu ikke er blevet behandlet med kemoterapi for din bugspytkirtelkræft i lindrende øjemed
Du står til at påbegynde lindrende kemoterapi
Du er ikke tilknyttet til lindrende team

Sådan foregår behandlingen

Alle som accepterer at være med i forsøget, bliver delt op i to grupper
Patienter i gruppe 1 (interventionsgruppen) modtager den sædvanlige sygdomsrettede kræftbehandling, sideløbende med tidlig palliativ indsats (se nedenfor).
Patienter i gruppe 2 (kontrolgruppen) modtager den sædvanlige sygdomsrettede kræftbehandling og kan henvises til palliativ indsats ved behov.
En computer vil tilfældigt tildele dig til en af de to grupper i undersøgelsen. 
I gruppe 1 vil der være en indledende samtale ved en læge og sygeplejerske fra Enhed for Lindrende Behandling (Palliativ Afdeling) indenfor 10 dage. Efterfølgende vil du blive kontaktet af palliativt team mindst én gang hver fjerde uge. Indenfor 2 måneder vil der blive afholdt en planlægningssamtale som dels omhandler håb, bekymringer, værdier og mulige frygt i relation til livet med livstruende sygdom og dels de sundhedsprofessionelles vurdering af sygdommens sværhedsgrad og aktivitet, og ønsker til den sidste tid.
Vi vil understrege, at hvis du er i gruppe 2 vil du blive henvist til palliativt team lige så snart der opstår behov, i henhold til afdelingens gældende retningslinjer.
Du vil være tilknyttet palliativt team, så længe du ønsker det.
Procedurer i projektet:
Der er ingen ekstra procedurer eller prøver, som du skal gennemgå eller have taget, hvis du deltager i denne undersøgelse. Du vil dog blive bedt om at udfylde et spørgeskema, når du starter i projektet og efter 6, 12 og 24 uger. 

Forsøgets id-nummerRedaktør