GEN1042 sikkerhed og antitumoraktivitet

​ - hos forsøgspersoner med maligne solide tumorer (GEN1042-01)​

​Baggrund

Kræft i bugspytkirtlen er en meget aggressiv sygdom, hvor kemoterapi har begrænset effekt på sygdomsforløbet. Immunterapi udnytter immunsystemets evne til at genkende og dræbe kræftceller. Aktuelt bliver nye former for immunterapi godkendt til flere kræftformer, men ikke endnu til kræft i bugspytkirtlen pga. manglende effekt. Årsagen til resistens overfor immunterapi er ukendt, men kombinationen med andre immunstumulerende antistoffer og kemoterapi kan måske overvinde denne resistens. I forsøget bruger lægerne immunstofferne GEN1042 og pembrolizumab kombineret med kombineret med standard kemoterapi gemcitabin og nab-paclitaxel. 

Formål

At undersøge effekten af og bivirkningerne ved at behandle med GEN1042 og pembrolizumab kombineret med kombineret med standard kemoterapi gemcitabin og nab-paclitaxel. Lægerne vil også undersøge, om de kan forudse, hvilke patienter der kan få gavn af behandlingen. Det undersøger de via vævsprøver, blodprøver og CT-scanninger, som laves undervejs i forsøget.
Du kan deltage i forsøget hvis:
  • du har bugspytkirtelkræft, der ikke kan opereres
  • du endnu ikke er blevet behandlet med kemoterapi for din bugspytkirtelkræft
  • du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
  • din knoglemarvs- og organfunktion er tilstrækkelig
  • lægerne kan tage en vævsprøve af kræftknuden inden og under behandlingen

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Du får de forskellige stoffer i såkaldte serier. En serie varer 3 uger.
Du får immunstofferne pembrolizumab og GEN1042 direkte i dine blodårer gennem et drop hver 3. uge. Kemostofferne nab-paclitaxel og gemcitabin får du på dag 1 og 8 i hver behandlingsserie. De gives også direkte i dine blodårer gennem et drop. 
Behandlingen med kemoterapi fortsætter så længe, scanningerne viser, at du har gavn af behandlingen i op til 8 serier i alt. Derefter kan du fortsætte med immunterapi så længe, scanningerne viser, at du har gavn af behandlingen.

Behandlingen stopper dog før tid
  • hvis kræften bliver værre under forsøget
  • hvis bivirkningerne bliver for store
  • hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du stopper med behandlingen, skal du møde op til tre opfølgningsbesøg, hvor lægen vil følge dit helbred.

Forsøgets id-numre


Redaktør