​ - 

Et fase 2-forsøg for patienter med lokalt fremskreden eller spredt bugspytkirtelkræft

​- som behandles med Nab-Paclitaxel og Gemcitabin med eller uden Tocilizumab (PACTO)

​​Baggrund

Kræft i bugspytkirtlen er en meget aggressiv sygdom, hvor kemoterapi har begrænset effekt på sygdomsforløbet. Undersøgelser af patienter med kræft i bugspytkirtlen har vist, at mere end halvdelen af patienterne havde højt interleukin-6 (IL-6) niveau i blodet. Andre studier har vist, at der er en sammenhæng mellem mængden af IL-6 i blodet og symptomer, som appetitløshed, vægttab, træthed, feber, som de fleste patienter med kræft i bugspytkirtlen har eller får på grund af sygdommen.
En ny målrettet behandling med antistoffet Tocilizumab, der hæmmer funktionen af interleukin-6, bruges i dag til at behandle patienter med leddegigt. Cellestudier har vist, at Tocilizumab kan reducere vækst af kræftceller i bugspytkirtlen, men vi ved endnu ikke om denne virkning kan overføres til mennesker. Tocilizumab i kombination med stofferne Nab-Paclitaxel og Gemcitabin er endnu ikke afprøvet hos patienter med bugspytkirtelkræft. 

Formål

At undersøgelse er at sammenligne hvor godt kombinationen Tocilizumab + Nab-Paclitaxel + Gemcitabin virker i forhold til standardbehandling med Nab-Paclitaxel + Gemcitabin som første behandling af patienter med lokalt fremskreden eller spredt kræft fra bugspytkirtlen. 
Du kan deltage i forsøget hvis:
  • du har bugspytkirtelkræft, der ikke kan opereres
  • du endnu ikke er blevet behandlet med kemoterapi for din bugspytkirtelkræft
  • du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
  • din knoglemarvs- og organfunktion er tilstrækkelig
  • du har forhøjet C-reaktiv protein i blodet.

Sådan foregår behandlingen

Behandlingen gives ambulant i en blodåre i armen. 
Patienter, som er tildelt kombinationen af Tocilizumab, Nab-Paclitaxel og Gemcitabin, får behandling med alle tre stoffer på dag 1 (varighed ca. 2 timer), og Nab-paclitaxel og Gemcitabin gives igen efter en uge på dag 8 og efter 2 uger på dag 15 (ca. 1 time). Denne cyklus gentages hver fjerde uge. 
Patienter, som er tildelt kombinationen af Nab-paclitaxel og Gemcitabin, får denne behandling på dag 1, igen efter en uge på dag 8 og efter 2 uger på dag 15 (ca. 1 time). Denne cyklus gentages hver fjerde uge. 
Behandlingen vil ophøre
  • hvis den ikke har gavnlig effekt på din sygdom
  • hvis du får uacceptable bivirkninger
  • hvis du selv ønsker at ophøre med behandlingen. 
Denne beslutning skal træffes i samråd med den forsøgsansvarlige læge. 

Blod til biomarkør-undersøgelse vil blive indsamlet før start på behandling, før anden behandlingscyklus, og i forbindelse med evaluerende CT-skanning hver 8 uge. 

Forsøgets id-numre
​​​​


Redaktør