​​​​

Behandling med Nivolumab, Ipilimumab og strålebehandling i kombination med influenzavaccine

​- til patienter kræft i bugspytkirtlen (INFLUENCE)


​Baggrund

Nivolumab og Ipilimumab er såkaldte antistoffer, der bruges som immunterapi og er godkendt til behandling af flere typer af kræft. Både ipilimumab og nivolumab er som enkeltstofbehandling afprøvet til patienter med kræft i bugspytkirtlen uden virkning. Dog har Nivolumab plus Ipilimumab kombineret med strålebehandling vist lovende resultater hos nogle patienter med udbredt bugspytkirtelkræft. Influenzavaccinen skal bidrage til behandlingen ved at aktivere dit immunsystem, så kræftbehandlingen har større effekt.

Formål

Lægerne undersøger i dette forsøg netop effekten af at kombinere de to stoffer og give dem sammen med strålebehandling og influenzavaccine til patienter med kræft i bugspytkirtlen.
Du kan deltage i forsøget hvis:
  • du har kræft i bugspytkirtlen, og den har spredt sig eller er vokset så meget, at sygdommen ikke egner sig til helbredende kirurgi og/eller strålebehandling
  • sygdommen er blevet værre under eller efter minimum én tidligere omgang kemoterapi med stofferne Gemcitabin eller 5-FU (spørg evt. din læge)
  • der var minimum 3 måneder mellem din første behandling til, at sygdommen blev værre
  • du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 0-1)
  • du er villig til at få taget en vævsprøve af kræftknuden før og under behandlingen (tidligere vævsprøver kan ikke bruges)
  • dine organer fungerer tilstrækkeligt til at få forsøgsbehandling.

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen starter.
På den første dag af din behandling skal du have strålebehandling og influenzavaccine.
Du skal også have ipilimumab på dag 1 samt igen efter 6 uger.
Nivolumab får du også på dag 1 og herefter hver 2. uge.
Både Nivolumab og Ipilimumab får du direkte i dine blodårer gennem et drop.
Nivolumab får du så længe, at du har gavn af behandlingen, dog maksimalt 48 uger.
Undervejs skal du til kontrolundersøgelser, så lægerne kan holde øje med, om du tåler behandlingen og har gavn af den.

Behandlingen stopper før tid
  • hvis kræften bliver værre
  • hvis bivirkningerne bliver for store
  • hvis du selv ønsker at stoppe
  • hvis din forsøgslæge beslutter, at det er bedst for dig at stoppe.

Efter din sidste behandling skal du til tre opfølgningsbesøg, så lægerne fortsat kan holde øje med din helbredstilstand. Herefter starter en længere opfølgningsperiode, hvor du skal til opfølgning ca. hver 3. måned (enten i ambulatoriet eller telefonisk).

Forsøgets id-numre

Redaktør