Behandling med immunterapi og kemoterapi i kombination med strålebehandling

 - til patienter med borderline resektabel, ikke-resektabel lokalavanceret eller spredt kræft i bugspytkirtlen (LAPTOP)

Baggrund

Kræft i bugspytkirtlen er en meget aggressiv sygdom, hvor kemoterapi har begrænset effekt på sygdomsforløbet. Immunterapi udnytter immunsystemets evne til at genkende og dræbe kræftceller. Aktuelt bliver nye former for immunterapi godkendt til flere kræftformer, men ikke endnu til kræft i bugspytkirtlen pga. manglende effekt.
NÅrsagen til resistens overfor immunterapi er ukendt, men kombinationen med kemoterapi og strålebehandling kan måske overvinde denne resistens. I forsøget bruger lægerne immunstofferne Nivolumab og Ipilimumab. Begge stoffer er såkaldte humane antistoffer og er godkendt til behandling af andre kræftformer. Behandling med Nivolumab og Ipilimumab kombineret med strålebehandling har vist lovende resultater for behandling af bugspytkirtelkræft i laboratorie- og dyreforsøg. Immunterapi kombineret med kemoterapi er godkendt til andre kræftformer. Dette forsøg er det første, der kombinerer antistofferne med kemoterapi og strålebehandling til patienter med kræft i bugspytkirtlen.

Formål

At undersøge effekten af og bivirkningerne ved at behandle med immunterapi og kemoterapi i kombination med strålebehandling. Lægerne vil også undersøge, om de kan forudse, hvilke patienter der kan få gavn af behandlingen. Det undersøger de via vævsprøver, blodprøver og CT-scanninger, som laves undervejs i forsøget.
Du kan deltage i forsøget hvis:
  • du har bugspytkirtelkræft, der ikke kan opereres
  • du endnu ikke er blevet behandlet med kemoterapi for din bugspytkirtelkræft
  • du som minimum kan udføre alt andet end tungt fysisk arbejde (performancestatus 1)
  • din knoglemarvs- og organfunktion er tilstrækkelig
  • lægerne kan tage en vævsprøve af kræftknuden inden og under behandlingen.

Sådan foregår behandlingen

Du starter med at få en grundig helbredsundersøgelse, inden behandlingen går i gang.
Du får de forskellige stoffer i såkaldte serier. En serie varer 4 uger.
Du får immunstofferne Nivolumab og Ipilimumab direkte i dine blodårer gennem et drop hver 4. uge. Kemostofferne Nab-Paclitaxel og Gemcitabin får du på dag 1, 8 og 15 i hver behandlingsserie. De gives også direkte i dine blodårer gennem et drop.
Du får strålebehandling på dag 2, 3 og 4 i den 3. behandlingsserie.
Du kan fortsætte med kemoterapien, så længe du har gavn af behandlingen. Behandlingen med Nivolumab fortsætter også så længe, scanningerne viser, at du har gavn af behandlingen - men dog højest i 48 uger. Du kan også få tilbudt en operation, hvis lægerne vurderer, at det er muligt efter 4. serie. Derefter kan du fortsætte med immunterapi i kombination med kemoterapi i op til 6 serier i alt.

Behandlingen stopper dog før tid, 

  • hvis kræften bliver værre under forsøget
  • hvis bivirkningerne bliver for store 
  • hvis du eller forsøgslægen ønsker at afslutte behandlingen.

Når du stopper med behandlingen, skal du møde op til tre opfølgningsbesøg, hvor lægen vil følge dit helbred.

Forsøgets id-numre​​​​​

Redaktør