Få hjælp til at klage

​Kontakt patientvejlederen, hvis du ønsker råd og vejledning om dine klagemuligheder.

Du har mulighed for at klage over:

  • Hospitalets service (f.eks. omgangstonen, forløbet, de fysiske rammer, maden m.m.)
  • Den behandling, du har modtaget
  • En afgørelse om de rettigheder du har efter sundhedsloven

Du kan læse mere om de forskellige klagemuligheder her.

Personlig vejledning

Patientvejleder

Hvis du ønsker personlig vejledning og råd omkring dine klagemuligheder og patientrettigheder, er du velkommen til at kontakte hospitalets patientvejleder.

Patientvejlederen er ansat af Regon Hovedstaden og er derfor uafhængig af hospitalet.

Kontakt patientvejleder

Ulla Thorsen
Telefon: 38 66 66 40

Sundhedsjurist

Hvis du har spørgsmål til en klage, der er ved at blive behandlet, kan du kontakte hospitalets direktionssekretariat, der varetager klagesagsbehandlingen.

Kontakt sundhedsjurist

Telefon: 38 67 34 84

Skriv til Direktionssekretariatet.

Du skal være opmærksom på, at e-mailen ovenfor ikke er en sikker mailadresse. Hvis din mail indeholder følsomme personoplysninger, såsom dit cpr.nr. eller oplysninger om dit helbred, skal du i stedet skrive via en sikker forbindelse. Du kan sende sikker mail til Direktionssekretariat her.

Klager over service

Hvis du er utilfreds med hospitalets service f.eks. kontakten til hospitalet, forløbet, serviceniveauet, omgangstonen, de fysiske rammer eller maden, har du flere muligheder:

  • Du kan kontakte personalet på afdelingen, så de kan følge op på problemet
  • Du kan kontakte ledelsen af den pågældende afdeling eller afsnit og gøre opmærksom på problemet, så de har mulighed for at afhjælpe det eller 
  • Du kan sende en klage til hospitalets direktion.

Hvis du ønsker at klage over hospitalets service, skal du sende din klage til hospitalets direktion på adressen:

Direktionen på Herlev og Gentofte Hospital
Gentofte Hospital
Kildegårdsvej 28
Opgang 65,  1. sal 
2900 Hellerup.

Du kan også sende din klage via sikker e-mail ved at følge vejledningen på denne side.

Behandling af klager

Når hospitalet modtager en klage fra dig, sørger Direktionssekretariatet for, at klagen bliver sendt til direktionen samt til afdelingsledelsen på den pågældende afdeling.

Afdelingsledelsen bliver bedt om en redegørelse for forløbet,  og redegørelsen vil normalt blive sendt til dig sammen med direktionens svar til dig. Afdelingsledelsen kan vælge at tilbyde dig en samtale vedrørende klagen, hvor du kan tage en bisidder med.

Hvis du som pårørende ønsker at klage på en patients vegne, skal du have en skriftlig fuldmagt fra patienten til at starte klagesagen. Hospitalet har en standardfuldmagt, du kan benytte. Den finder du i rubrikken til højre. Du er også velkommen til selv at udarbejde en fuldmagt.

Hvis din pårørende på grund af helbredsmæssige forhold eller andre årsager ikke er i stand til at underskrive en fuldmagt, kan du dog som nærmeste pårørende klage på patientens vegne uden fuldmagt.

Alle klager bliver brugt til læring og til at forbedre kvaliteten af arbejdet på hospitalet.

Andre muligheder for at klage

Hvis du vil klage over den sundhedsmæssige behandling, skal du kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed. Det er også til Styrelsen for Patientsikkerhed, hvortil du skal rette en klage over overtrædelse af dine rettigheder som patient. Styrelsen for Patientsikkerhed er bl.a. sekretariat for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Disciplinærnævnet er en uvildig myndighed, der er uafhængigt af de myndigheder, der har ansvaret for sundhedsvæsenets drift.

Læs mere om styrelsen for Patientsikkerhed på Styrelsen for Patiensikkerheds hjemmeside.

Mulighed for erstatning

Du kan søge erstatning i Patienterstatningen, hvis du har fået en skade i forbindelse med undersøgelse eller behandling på hospitalet.

Læs mere om erstatning.

Mistede værdigenstande

Få informationer om dine muligheder, hvis du har mistet værdigenstande under dit ophold på hospitalet.

Redaktør