ReproUnion

​​Vi er en del af det dansk-svenske samarbejde ReproUnion - et af verdens førende reproduktionsmedicinske miljøer. ​​

Et tværregionalt samarbejde mellem Danmark og Sverige

Urologisk afdeling er en del af det dansk-svenske samarbejde, ReproUnion, som er et af verdens førende reproduktionsmedicinske miljøer. Arbejdet i ReproUnion skal sikre, at vi er klar til at møde de fremtidige udfordringer i behandlingen og forebyggelsen af infertilitet.

ReproUnion består af 13 afdelinger og institutter fra universitetshospitaler i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og Lunds Universitet.

Fra Danmark deltager:

 • Urologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Endokrinologisk og Reproduktion Enhed, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • Fertilitetsklinikken, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Hvidovre Hospital
 • Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Reproduktionsmedicinsk Laboratorium, Rigshospitalet
 • Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet
 • Afdeling for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
 • Fertilitetsklinikken, Holbæk Sygehus

Fra Sverige deltager: 

 • Reproduktionsmedicinsk Centrum, Skånes universitetssjukkhus, Malmø
 • Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet
 • Arbets- og Miljömedicin på Lunds Universitet
 • Molekylärgenetisk reproduktionsmedicin, Lunds Universitet
 • Klinisk kemi, Lunds Universitet 

 

Forskning, uddannelse og behandling

Forskning, uddannelse og behandling af patienter er omdrejningspunktet for samarbejdet i ReproUnion.

Vi har flere forskningsprojekter på tværs af afdelingerne og institutterne og et aktivt netværk, ReproYoung, for yngre forskere. ReproYoung har til formål at styrke uddannelse og karriereudvikling for yngre forskere indenfor det reproduktionsmedicinske område.

 

Fra ReproSund til ReproUnion

ReproUnion fortsætter arbejdet i projekterne ReproSund (2010-2013) og ReproHigh (2012-2014), som begge modtog støtte fra EUs Interregprogram IVA.

I december ​​i 2013 modtog ReproHigh Region Hovedstaden og Region Skånes Oresund Award in Health. ​​

 

Støtte

ReproUnion modtager støtte fra EU Interreg V, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og Ferring Pharmaceuticals.

 

Mere om ReproUnion

Læs mere om ReproUnion på www.reprounion.eu eller i ReproUnion – to become the world leader in overcoming infertility.

 

Redaktør