​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Om Urologisk Forskningsenhed

Urologisk Forskningsenhed er centrum for forskningen på Skandinaviens største urologiske afdeling. Vores op​gave er at bidrage til den bedst mulige patientbehandling​. Det gør vi gennem forskning af høj international kvalitet, som ​udvikler og kvalitetssikrer afdelingens eksisterende behandlings- og plejearbejde og er med til at udvikle nye behandlinger indenfor det urologiske felt. ​