The HEAT study

​Studiet sammenligner abirateron + prednisolon med enzalutamid, i forhold til hvordan behandlingerne påvirker mænd med kastrationsresistent prostatakræft, i forhold til træthed, personlig oplevelse af livskvalitet og ændringer i kropssammensætningen samt insulinfølsomhed (metaboliske forandringer)

Mænd med prostatakræft, der har spredt sig udenfor selve prostatakirtlen behandles primært med antihormonbehandling (kastration ved operation eller medicinske indsprøjtninger), som sænker det mandlige kønshormon testosteron. På et tidspunkt vil sygdommen igen udvikle sig på trods af denne behandling. Dette stadie af sygdommen kaldes kastrationsresistent prostatakræft. Til mænd med kastrationsresistent prostatakræft, tilbyder man yderligere anti-hormonbehandling med de godkendte lægemidler enzalutamid eller abirateron. Abirateron gives altid sammen med prednisolon.

 

Behandlingerne anses for ligeværdige i forhold til deres evne til at bremse prostatakræftens udvikling. Behandlingerne har også sammenlignelige veltolererede bivirkningsprofiler. Vi ved dog ikke, hvorvidt der er en forskel mellem de to behandlinger, da de aldrig er sammenlignet i et forsøg.

 

Vi ønsker derfor at sammenligne enzalutamid med abirateron + prednisolon i et lægemiddelforsøg, i forhold til, hvordan behandlingerne påvirker mænd med kastrationsresistent prostatakræft, i forhold til træthed, personlig oplevelse af livskvalitet og ændringer i kropssammensætningen samt insulinfølsomhed (metaboliske forandringer). Derudover ønsker vi at undersøge, om udbredelsen af eventuelle knoglemetastaser og eventuelle forandringer i de gener, der er specifikke for prostatakræft kan sige noget om, hvordan den enkelte mand responderer på behandlingen.

 

Samlet vil vi undersøge 170 mænd, der tilfældigt tildeles behandling med enten enzalutamid eller abirateron + prednisolon. Forsøgsdeltagerne vil modtage den tildelte behandling på samme måde, som de ellers ville have modtaget den, hvis de ikke var med i forsøget. Ved forsøgsbesøgene afleverer forsøgsdeltagerne urin- og blodprøver, og de bliver DEXA-scannet (scanner muskel- og fedtmassen samt fedtfordelingen).

 

Bedre vejledning om behandling af mænd med kastrationsresistens prostatakræft

Et sammenligningsstudie af behandlingerne abirateron + prednisolon og enzalutamid vil give det mest retvisende billede af, hvordan behandlingerne adskiller sig fra hinanden bivirkningsmæssigt. Fremadrettet vil forsøgets muligvis kunne bidrage til viden der muliggør en mere individualiseret behandling af mænd med kastrationsresistent prostatakræft.

 

Vi vil også undersøge, hvorvidt eventuelle forandringer i de gener der er specifikke for prostatakræft og udbredelsen af dine eventuelle knoglemetastaser kan bruges som markører til at vurdere, hvordan den enkelte mands prostatakræft udvikler sig. Viden fra denne undersøgelse kan i fremtiden føre til, at behandlende læger allerede fra starten af behandlingsforløbet kan give den mest passende behandling baseret på den enkelte mands genetiske variation af prostatakræft og udbredelse af eventuelle knoglemetastaser.

 

Den overordnede nytte for fremtidige patienter kan være en individualiseret behandling med færre bivirkninger og bedre effekt i forhold til den enkeltes specifikke prostatakræft type.

 

Samarbejdspartnere

Studiet udføres i samarbejde med Klinik for Hormon- og Stofskiftesygdomme, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Afdeling for Kræftbehandling og Afdeling for Patologi, Herlev og Gentofte Hospital.

 

Status

Studiet er åbent for inklusion

 

Vil du vide mere?

Læge Klara Kvorning Ternov

 

Tlf. 3868 6349

E-mail: klara.kvorning.ternov@regionh.dk

 


Redaktør