Enzalutamid

​​Vi deltager i flere forskellige forsøg med lægemidlet enzalutamid som anvendes til behandling af prostatakræft. Derudover deltager vi også i et observationsstudie, der undersøger den langsigtede effekt af behandlingen med enzalutamid.

​Om​ Enzalutamid

Enzalutamid er et lægemiddel til behandling af prostatakræft, som har spredt sig uden for prostata og som forværres trods tidligere behandling.  Enzalutamid er godkendt af sundhedsmyndighederne i Europa og USA til behandling af prostatakræft. 

Behandling med enzalutamid er en anti-hormonbehandling. Det betyder, at enzalutamid blokerer effekten af det mandlige kønshormon testosteron, som er ansvarlig for væksten af prostatakræft. Anti-hormonbehandling er ikke en helbredende behandling, men den hjælper til at holde prostatakræften under kontrol.​

Forsøgene afprøver enzalutamid på tidligere stadier af sygdommen og i kombination med anden medicinsk behandling. 
 
I de fleste forsøg anvendes enzalutamid til prostatakræft, som har spredt sig uden for prostata, men et nyt forsøg, PROSPER, afprøver enzalutamid på kræft, der er lokaliseret til prostata. 

ARCHES

Et fase 3 forsøg 

Om forsøget

Studiet skal undersøge om enzalutamid – givet sammen med- anti-hormon behandling, medicinsk eller kirurgisk (kastrationsbehandling) vil forsinke udviklingen af metastatisk hormonfølsom prostatakræft, forlænge levetiden og hvor sikkert enzalutamid er til behandling af metastatisk hormonfølsom prostatakræft. 

På nuværende tidspunkt er enzalutamid (Xtandi®) godkendt i USA, Canada og Europa til behandling af metastatisk hormon ufølsom prostatakræft, men ikke til hormonfølsom. 

For at kunne afgøre om enzalutamid er et godt supplement til kastrationsbehandlingen, er det ikke alle patienter der får behandling med enzalutamid. Nogle patienter får i stedet for placebo, som er et uvirksomt stof. Studiet er et dobbeltblindet forsøg, hvilket betyder, at hverken patient, læge eller sygeplejerske ved, hvem der får enzalutamid, og hvem der får placebo.

Det præcise tidsrum patienterne vil få forsøgsmedicinen, kan være længere eller kortere afhængigt af hvordan den enkeltes sygdom reagerer og eventuelle bivirkninger. 

I forsøget deltager ca. 1100 personer fra 29 lande. I Danmark forventes det, at omkring 25 personer deltager. 

Inklusion af patienter

Forsøget er åbent for inklusion af patienter.

Vil du hvide mere?

Projektsygeplejeske Pernille Winther

Tlf.: 3868 1507

E-mail: pernille.winther.03@regionh.dk

PROSPER

Et fase 3 forsøg 
 
Om forsøget
 
Som noget nyt undersøger man, hvorvidt enzalutamid kan være en mulig behandling til prostatakræft som forværres trods behandling, der reducerer det mandlige kønshormon testosteron, men som endnu ikke har spredt sig uden for prostata. Enzalutamid er ikke godkendt til denne type af prostatakræft, og er derfor et forsøgsmedicin til dette stadie af sygdommen. 
 
I forsøget modtager patienterne behandling med enzalutamid som et supplement til deres eksisterende behandling, som enten kan være kirurgisk behandling eller medicinsk anti-hormonbehandling. Forsøget undersøger, hvorvidt dette supplement med enzalutamid er bedre end patientens eksisterende behandling alene. Desuden undersøges sikkerheden og tolerabiliteten, det vil sige, hvor meget man kan tåle, af enzalutamid. 

For at kunne afgøre, hvorvidt enzalutamid er et godt supplement til eksisterende behandling eller ej, er det ikke alle patienter, der får behandling med enzalutamid.  Nogle af patienterne får placebo, som er et uvirksomt stof. Det er et dobbeltblindet forsøg, hvilket betyder, at hverken patient, læge eller sygeplejerske ved, hvem der får enzalutamid, og hvem der får placebo. 

I forsøget indgår ca. 1560 patienter på verdensplan. Omkring 1040 modtager enzalutamid, mens ca. 520 modtager placebo. I Danmark forventes det, at omkring 25 personer deltager. 

Inklusion af patienter

Forsøget er lukket for inklusion af patienter

Vil du vide mere? 
 
Projektsygeplejerske Christine Humphrys
 
Tlf.: 3868 1644
E-mail: christine.humphrys@regionh.dk

PREMISE

Et observationsstudie 

Om studiet 

Studiet observerer den langsigtede effekt af behandling med enzalutamid til patienter med kastrationsresistent prostatakræft, som har spredt sig uden for prostata.

Patienter i studiet følges i op til 18 måneder og deres kliniske data indsamles i forbindelse med deres almindelige ambulatoriebesøg. 

Studiet er et internationalt multicenter studie og der inkluderes patienter fra 16 europæiske lande. 

Inklusion af patienter  

Forsøget er lukket for inklusion af patienter. 

Vil du vide mere?

Projektsygeplejerske Jane Grauengaard 

Tlf.: 3868 2275
E-mail: jane.grauengaard@regionh.dk

OLE

Et fase 3 forsøg

Om forsøget

Forsøget undersøger enzalutamid til behandling af prostatakræft som forværres trods tidligere anti-hormonbehandling. Aktuelt er anti-hormonbehandling, der sænker niveauet af testosteron eller blokerer testosterons evne til at stimulere prostatakræften, blandt de mest effektive behandlinger af prostatakræft, der har spredt sig uden for prostata. Anti-hormonbehandling bliver dog ikke ved med at være effektiv, og over tid udvikler prostatakræften sig ofte trods denne behandling. Forsøget undersøger sikkerheden og effekten af enzalutamid. 

Der inkluderes ikke patienter i forsøget. OLE er en ny fase i forsøget, hvor de deltagende patienter, som tidligere har modtaget uvirksomt stof, nu får muligheden for at modtage behandling med enzalutamid.

Inklusion af patienter

Forsøget inkluderer ikke patienter.

Vil du vide mere?

Projektsygeplejerske Jane Grauengaard

Tlf.: 3868 2275
E-mail: jane.grauengaard@regionh.dk

FASE II

Et fase 2 forsøg

Om forsøget

Forsøget undersøger, om enzalutamid er effektivt og sikkert til patienter med prostatakræft, som ikke før har modtaget anti-hormonbehandling, men som skal til at påbegynde behandling på lægens anbefaling. Det er et åbnet enkeltgruppeforsøg, hvilket betyder, at både patient og læge ved, hvilken behandling der bliver givet, og alle patienterne i forsøget får den samme behandling.

Inklusion af patienter

Forsøget er lukket for inklusion af patienter.

Vil du vide mere?

Projektsygeplejerske Jane Grauengaard 

Tlf.: 3868 2275
E-mail: jane.grauengaard@regionh.dk
Redaktør