​​​​​​​​​

Deltagelse i et studie

Hvilke typer af studier laver vi?

Der findes forskellige typer af sundhedsvidenskabelige studier, men langt de fleste studier hos os er kliniske studier. 

De fleste studier udføres med henblik på at afklare, hvorvidt nye behandlingsmuligheder er bedre eller mindst lige så gode som nuværende standardbehandlinger. Andre sammenligner eksisterende standardbehandlinger for at opnå mere viden om behandlingsformerne.

Derudover deltager vi også i studier, hvor lægemidler og medicinsk udstyr afprøves for at undersøge effekt, sikke​rhed og eventuelle bivirkninger.

Hvem deltager i vores studier?

Deltagere i vores studier, er ​patienter fra Afdeling for Urinvejssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Det betyder, at patienter ved ambulant besøg eller indlæggelse kan blive spurgt om, de ønsker at deltage i et studie.

Ikke alle patienter kan deltage i et studie. Alle studier har en række inklusionskriterier, man som patient skal opfylde for at kunne deltage. Det kan eksempelvis være PSA niveau i studier om prostatakræft. Inklusionskriterierne er forskellige fra studie til studie. Hvis du har sagt ja til at deltage i et studie, vil dit første besøg derfor også ofte være et screeningsbesøg, hvor studiepersonalet undersøger, hvorvidt du opfylder alle inklusionskriterierne for deltagelse.

Det er frivilligt at deltage i et studie

Det er frivilligt at deltage i et studie, og man har krav på skriftlig og mundtlig information om studiet. Man vil derfor altid både modtage en deltagerinformation, der beskriver studiet nærmere, og få en samtale med studieteamet. Man har altid betænkningstid, før man beslutter, om man vil deltage i et studie eller ej.

Hvis man ønsker at deltage i et studie, skal man give sit samtykke. Man kan når som helst trække sig fra et studie. Dette vil ikke få betydning for ens videre behandling. ​

Om at være deltager i et studie

På den Nationale Videnskabsetiske Komités hjemmeside kan du læse mere om at være deltager i et studie og læse dine rettigheder som deltager.

​​


Redaktør