Zoledronsyre, behandling med

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har gennemgået nogle undersøgelser, som viser, at behandlingen af din brystkræft ikke længere er effektiv nok og vi kan derfor tilbyde dig handling med Zoledronsyre.

Zoledronsyre

Zoledronsyre virker ved at påvirke knoglernes mineralindhold. Zoledronsyre øger knoglernes optagelse af kalk, så brystkræften hæmmes og knoglerne styrkes.

Efter den første behandling er der som regel ingen bivirkninger. Få patienter bemærker smerter og irritation af blodåren, hvor droppet ligger. Nogle patienter har bemærket let kvalme.

Behandlingen

Zometa gives som indsprøjtning i en blodåre i hånden eller armen via drop hver 3-4. uge. Behandlingen foregår i klinikken eller hjemme hos dig selv. Behandlingen varer 15 minutter. Udover det lette ubehag, der kan forekomme ved indstiksstedet af droppet, er der ingen gener i forbindelse med behandlingen.

Behandlingen kan strække sig over flere måneder. Den bliver afbrudt, hvis den ikke virker mod sygdommen, hvis der forekommer bivirkninger, du ikke kan tåle, eller hvis du i øvrigt selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Undersøgelse

Samtale med læge og sygeplejerske

Under behandlingen vil vi med regelmæssige mellemrum tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Blodprøver

Du får taget blodprøver med ca. 12 ugers mellemrum, så vi kan vurdere behandlingens virkning på sygdommen og eventuelle bivirkninger ved behandlingen.

Bivirkninger

Bivirkninger forekommer meget sjældent. Den første behandling kan være ledsaget af let temperaturstigning og lette influenzalignende symptomer. Symptomerne svinder af sig selv i løbet af 1-2 døgn. 

Forholdsregler

Du må ikke være i behandling med Zoledronsyre, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. Du må ikke amme, og ophøre med dette for at beskytte barnet.

Du skal tage tilskud af kalk med D-vitamin. Dette er for at undgå for lidt kalkindhold i blodet. Det er også vigtigt, at din tandlæge er informeret om behandlingen, da den i sjældne tilfælde kan påvirke dine kæber og tænder. Hvis du får smerter i mund, kæbe eller tænder, skal du kontakte afdelingen.
 

Redaktør