Zepatier, behandling af Hepatitis C

Hepatitis C kan behandles med Zepatier.

Om behandlingen

Hepatitis C er en leverinfektion forårsaget af et virus. Zepatier er medicin indeholdende de aktive stoffer elbasvir og grazoprevir, der blokerer proteinerne NS5A og NS3/4A, som er nødvendige for, at virus kan formere sig.

Indtagelse af Zepatier

Zepatier indtages med 1 tablet dagligt (50 mg/100 mg). De skal synkes hele og må ikke knuses eller tygges.

Zepatier kan indtages både med og uden mad. Behandlingsvarigheden er normalt 12 uger.

Glemt dosis kan tages indtil 18 timer efter tidspunktet for den glemte dosis. Hvis der er gået mere end 18 timer, siden du glemte tabletten, skal du ikke tage den, men i stedet vente til næste dags tablet.

Du bør altid orientere din læge om al anden medicin du tager og rådføre dig med lægen,hvis du skal starte ny medicin.

Bivirkninger 

De hyppigste bivirkninger, man kan risikere ved behandling med Zepatier, er træthed og hovedpine (hos mere end 10%).

Derudover kan ses kraftesløshed, kvalme og diarré, mundtørhed, muskel og ledsmerter, hudkløe, angst, depression, irritabilitet, søvnløshed,og svimmelhed (hos under 10%).

Redaktør