Vismodegib, behandling med

Til patienter med lokalt fremskreden hudkræft eller hudkræft der har spredt sig(basalcelle karcinom).

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om behandling af lokalt fremskreden hudkræft eller hudkræft, som har spredt sig.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Vi håber, du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Lokalt fremskreden hudkræft eller hudkræft, der har spredt sig, kan behandles med kirurgi, strålebehandling eller medicinske behandlinger.

Der er behov for mere behandling, der kan virke mod sygdommen, hvis

 • sygdommen er kommet igen samme sted efter behanding med stråler
 • sygdommen sidder et sted, hvor det er svær at komme til at strålebehandle eller operere
 • der er kommet spredning af kræften til andre organer (metastaser).

Forsøg har vist, at Vismodegib kan hæmme eller helt standse væksten af kræften.

Forberedelse

Inden behandlingen begynder, bliver du undersøgt af en læge og får foretaget forskellige undersøgelser som for eksempel EKG, scanning, temperatur, puls, blodtryk, højde og vægt. Din evne til at klare daglige aktiviteter bliver også vurderet Hvis nogle af disse undersøgelser viser, at du ikke kan modtage behandling med Vismodegib, vil lægen informere om muligheden for anden behandling.

Samtale med læge/sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Behandlingen

Behandlingen med Vismodegib består af kapsler, som du skal tage hver dag.

 • Tag 1 kapsel (150 mg) om dagen på nogenlunde samme tid på dagen og ikke sammen med mad.
 • Slug kapslen hel - du må ikke åbne den og tage indholdet ud.

Hvis du glemmer at tage en kapsel, eller hvis du kaster op, skal du vente til næste dag med at tage den næste dosis af Vismodegib.

Du ikke må tage Perikon (Johannesurt), samtidig med at du bliver behandlet med Vismodegib.

Hver 4. uge møder du til lægesamtale, undersøgelse, blodprøver og evt. scanning. Her vil du også få udleveret ny medicin. Du vil blive bedt om at beskrive dine bivirkninger, hvis du har nogle. Du er velkommen til at tage tomme pakninger og kapsler, der er tilovers med til afdelingen, så sørger vi for at destruere dem.

Behandlingens varighed

Du får behandlingen, så længe den virker på din sygdom. Hvis din sygdom bliver værre afbryder lægen behandlingen og tilbyder dig en anden behandling, hvis det er muligt. Behandlingen stopper, hvis undersøgelser viser, at den ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, og hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Når du stopper med behandlingen, bliver du indkaldt til opfølgningsbesøg cirka 1 måned, 3 måneder, 6 måneder, 9 måneder og 12 måneder efter sidste behandling. Ved disse besøg taler lægen med dig om dine bivirkninger og undersøger resultatet af behandlingen. Hvis der er behov for, at du får anden behandling, vil lægen tale med dig om det.

Blodprøver

Du skal have taget blodprøver, hver gang du får behandling.

Hvis du er kvinde og i den fødedygtige alder, får du taget en graviditetsprøve (blodprøve), indenfor 7 dage, før du starter på behandlingen, og en graviditetstest (urinprøve) ved hvert efterfølgende besøg.

Undersøgelser/scanninger

Du bliver CT-scannet i starten af dit behandlingsforløb. Derudover bliver dine kræftsvulster undersøgt ved en såkaldt turmorvurdering. Det foregår ved, at dine kræftsvulster bliver målt med en lineal og fotograferet. Hvis kræften har spredt sig til andre organer, bliver du også CT-scannet.

Vi vurderer jævnligt effekten af din behandling. Vurderingen med fotografier og lineal foregår hver 8. uge, og du bliver CT-scannet, hver 12 uge, efter behandlingen er startet.

Hvis du har sygdom med spredning til andre organer, vil dine CT-scanninger blive foretaget hver 8. uge.

Din hjerterytme bliver undersøgt med elektrokardiogram (EKG) ved dit første besøg. Det foregår ved, at elektroder placeres på din brystkasse, hvorefter vi måler hjertets elektriske aktivitet. Lægen vurderer, om der er behov for, at din hjerterytme bliver målt igen senere i behandlingsforløbet.

Bivirkninger

Behandling med Vismodegib kan give bivirkninger. Vi kan ikke forudsige, om du får bivirkninger, hvor mange eller hvor svære de vil blive. Det er forskelligt fra person til person. De fleste af bivirkningerne forsvinder, når behandlingen stopper.

Der kan også opstå bivirkninger, som ikke har været kendt før. Det er derfor vigtigt, at du også selv er opmærksom på, hvordan du har det og fortæller lægen om det ved besøgene i afdelingen. Oplever du bivirkninger, er det vigtigt, at du kontakter afdelingen.

Bivirkningerne vil blive behandlet, og lægen vil vurdere, om det er nødvendigt, at du holder pause eller helt stopper med at tage Vismodegib.

Vigtigt!

Hvis du bliver indlagt, er det vigtigt, at du kontakter Afdeling for Kræftbehandling, der behandler dig med Vismodegib.

Meget almindelige bivirkninger (mere
end 10 %)

 • Muskelkramper
 • Tab af hår på hoved, krop, øjenvipper og i ansigt
 • Tab af, eller nedsat smagsevne
 • Træthed
 • Kvalme
 • Opkastning
 • Forstoppelse
 • Tab af appetit
 • Diarre
 • Ledsmerter
 • Menstruationen kan stoppe

Almindelige bivirkninger (1 - 10 %)

 • Muskel- og knoglesmerter
 • Væskemangel
 • Udtalt træthed
 • Unormale leverfunktionsprøver

Sjældne bivirkninger (under 1 %)

 • Udtalt kvalme
 • Udtalt diarre
 • Udtalt eller livstruende vægttab

Blodpropper

Der er set blodpropper i lungerne i tidligere undersøgelser med Vismodegib, men sammenhængen med Vismodegib er ikke klar. Tendensen til blodpropper er dog generelt hyppigere hos kræftpatienter.

Overfølsomhed

Du kan få reaktioner på overfølsomhed under behandlingen med Vismodegib. Reaktionerne kan være milde eller alvorlige og kan behandles med medicin.

Til kvinder

Du må ikke være eller blive gravid, mens du tager Vismodegib, fordi behandlingen skader forsterets udvikling.

For at udelukke at du er gravid, udfører vi en graviditetstest, inden du begynder behandlingen. Hvis du kan blive gravid, skal du bruge 2 former for prævention under behandlingen og mindst 24 måneder efter sidste dosis af Vismodegib. Den ene præventionsform skal være en barrieremetode, og den anden skal være en sikker svangerskabsforbyggende metode.

Sikre svangerskabsforebyggende metoder

 • P-piller
 • Spiral
 • Depotindsprøjtninger med gestagen
 • Svangerskabsforebyggende implantater
 • Vaginalring
 • Depotplastre

Barrieremetoder

 • Kondomer med sæddræbende creme
 • Pessar med sæddræbende creme

Hvis du alligevel bliver gravid under behandlingen, skal du fortælle det til os på afdelingen hurtigst muligt, så vi kan stoppe din behandling med det samme. Hvis du bliver gravid, inden der er gået 24 måneder efter sidste dosis med Vismodegib, skal du også kontakte afdelingen.

Du må ikke amme, mens du er i behandling med Vismodegib, fordi det kan skade dit barn. Vi anbefaler, at du ikke ammer under behandlingen og mindst 24 måneder, efter sidste gang du har fået Vismodegib.

Til mænd

Du må ikke gøre din partner gravid, mens du er i behandling med Vismodegib. Du skal bruge en effektiv præventionsmetode under behandlingen og i minimum 3 måneder efter sidste behandling, også efter sterilisation. Du skal anvende kondom i kombination med, at din partner bruger anerkendt prævention med hormonmidler (hormonprævention). Hvis din partner bliver gravid i den periode, hvor du får behandlingen eller inden for minimum 3 måneder efter at behandlingen er stoppet, skal du kontakte lægen.

Du må ikke være sæddonor i behandlingsperioden og i minimum 3 måneder, efter du er stoppet med behaqndlingen.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os, om de gener du får i forbindelse med behandlingen. Lægen vurderer om din behandling med Vismodegib skal fortsætte, om den skal udsættes eller om du skal stoppe med behandlingen.

Forholdsregler

Du må ikke være bloddonor i behandlingsperioden og indtil 24 måneder, efter behandlingen er stoppet.

Du får et patientkort med information om, at du modtager behandling med Vismodegib. På kortet er der kontaktoplysninger til afdelingen, som skal kontaktes, hvis du kommer til skade.

Redaktør