Vinorelbin (tabletter), behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har gennemgået nogle undersøgelser, som viser, at behandlingen af din brystkræft ikke længere er effektiv nok. Vi tilbyder derfor behandling med kemoterapistoffet Vinorelbin, som har vist sig at være virksomt, mod den type kræft du har.

Behandlingen

Vi giver Vinorelbin som kapsler én gang om ugen. Du får udleveret kapsler til 3 uger ad gangen. Kapslerne skal synkes hele med vand. Vi anbefaler, at du indtager kapslerne sammen med et let måltid. 

En periode på tre uger kaldes en serie. Før hver serie ser vi dig i klinikken. Efter 3 behandlinger (1 serie) øges dosis, hvis der ikke har været uacceptable bivirkninger. 

Behandlingens varighed afhænger af virkningen på din sygdom. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke virker mod sygdommen, hvis der opstår uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Under behandlingen vil du med regelmæssige mellemrum tale med læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Blodprøver

Du får løbende taget blodprøver

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver 3. serie får du foretaget røntgenundersøgelse og skanninger, så vi kan vurdere, hvordan medicinen virker på kræftsygdommen. 

Bivirkninger

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan på den anden side ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Bloddannende celler: 
En hyppig bivirkning kan være påvirkning af knoglemarven, der kan specielt komme et fald i antallet af hvide blodlegemer. Det kan medføre, at du i perioder kan have sværere ved at modstå infektioner. Også fald i antallet af røde blodlegemer (blodprocent) og blodplader kan forekomme. Et fald i antallet af blodplader kan betyde øget blødningstendens.

Vigtigt!

Hvis du får feber over 38,5 grader, hvis du får feber over 38,0 grader i mere end 2 døgn eller hvis du får blødning er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Nervepåvirkning: 
Behandling med Vinorelbin kan medføre føleforstyrrelser og kraftnedsættelse.

Mave og tarmgener: 
Der kan forekomme kvalme, opkastninger, diarre og forstoppelse. Generne kan afhjælpes med medicin. Ved svær forstoppelse i mere end to dage skal du kontakte afdelingen.

Hårtab: 
Der kan forekomme hårtab, men oftest kun i let grad. Der er sjældent behov for paryk.

Træthed: 
Behandlingen kan medføre, at du bliver mere træt. 

De fleste bivirkninger er forbigående. Lægen/sygeplejersken vil informere dig nærmere om, hvordan bivirkningerne kan forebygges og behandles. 

Ved besøgene i klinikken hver 3. uge spørger vi om eventuelle bivirkninger. Behandlingen med Vinorelbin bliver reguleret ud fra blodprøverne og eventuelle bivirkninger i øvrigt.

Fortæl om bivirkningerne - så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Fortæl os også, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om medicinsk kræftbehandling).

Du må ikke være i behandling med Vinorelbin, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. Du må ikke amme, og ophøre med dette for at beskytte barnet.

Redaktør