Vinorelbin intravenøst (drop), behandling med

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har gennemgået nogle undersøgelser, som viser, at behandlingen af din brystkræft ikke længere er effektiv nok. Vi tilbyder dig derfor behandling med kemoterapistoffet Vinorelbin, som har vist sig at være virksomt på den type kræft, du har.

Behandlingen

En periode på 3 uger kaldes en behandlingsserie. Du skal behandles i klinikken på 1. dag og 8. dag i hver serie. Vi giver Vinorelbin i et drop - i en vene i hånden eller armen. Behandlingen tager ca. 15-30 minutter.

Behandlingens varighed afhænger af virkningen på din sygdom. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke virker mod sygdommen, hvis der opstår uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske

Under din behandling vil du med regelmæssige mellemrum tale med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her lejlighed til at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Blodprøver

Før hver serie, det vil sige hver 3. uge, får du taget blodprøver.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter hver 3. serie får du foretaget røntgenundersøgelse og scanninger, så vi kan vurdere, hvordan medicinen virker på kræftsygdommen. 

Bivirkninger 

Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, men kan på den anden side ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Bloddannende celler: 
En hyppig bivirkning kan være påvirkning af knoglemarven med fald af specielt antallet af hvide blodlegemer. Det kan medføre, at du i perioder kan have lettere ved at få infektioner. Også fald i antallet af røde blodlegemer (blod-procenten) og blodplader kan forekomme. Et fald i antallet af blodplader kan betyde øget blødningstendens.

Vigtigt!

Hvis du får feber over 38,5 grader, hvis du får feber over 38,0 grader i mere end 2 døgn eller blødning, er det vigtigt at kontakte afdelingen.

Nervepåvirkning: 
Behandling med Vinorelbin kan medføre føleforstyrrelser og kraftnedsættelse.

Mave og tarm: 
Der kan forekomme kvalme, opkastninger, diarre og forstoppelse. Disse bivirkninger kan fjernes eller dæmpes med medicin. Ved svær forstoppelse (mere end to dage) skal du kontakte afdelingen.

Hårtab: 
Hårtab forekommer oftest i let grad, men der er sjældent behov for paryk.

Træthed: 
Behandlingen kan desuden medføre træthed.

De fleste bivirkninger er forbigående. Lægen/sygeplejersken vil informere dig nærmere om, hvordan bivirkningerne kan forebygges og behandles. 

Ved besøgene i klinikken hver 3. uge spørger vi om eventuelle bivirkninger. Behandlingen med Vinorelbin bliver reguleret ud fra blodprøver og eventuelle bivirkninger.

Fortæl om bivirkningerne - så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Fortæl os også, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om medicinsk kræftbehandling).

Du må ikke være i behandling med Vinorelbin, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. Du må ikke amme, og ophøre med dette for at beskytte barnet.

Redaktør