Venetoclax - behandling af kronisk lymfatisk leukæmi

Venetoclax kan bruges til at behandle kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), ved at fjerne kræftcellerne i kroppen. Venetoclax er ikke kemoterapi. Behandlingen kan give en række bivirkninger.

Venetoclax er et stof, der bliver betegnet som ”målrettet kræftbehandling” kaldet targeteret terapi. Venetoclax er ikke kemoterapi.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er at fjerne kræftcellerne i din krop. Det er muligt, fordi kræftcellerne har et særligt signalstof på deres overflade, der adskiller dem fra de raske celler i kroppen.

Når Venetoclax blokerer signalstoffet på kræftcellernes overflade, stopper kræftcellerne med at vokse, dele og sprede sig.

Behandlingsforløb

Din patientansvarlige læge og sygeplejersken fortæller dig om dit konkrete behandlingsforløb.

Undersøgelser i behandlingsforløbet

Du får jævnligt taget blodprøver, så din læge kan se, om du tåler behandlingen, og hvor godt behandlingen virker.

Sådan får du behandlingen

 • Behandlingen får du som tabletter. Hvor mange tabletter, du skal have, afhænger af din sygdom og hvordan du har det.
 • Du skal tage tabletterne på samme tidspunkt hver dag.
 • Du må ikke knuse eller tygge tabletterne, du skal synke dem hele med et glas vand og altid i forbindelse med et måltid.
 • Glemmer du at tage tabletterne, skal du så hurtigt som muligt og inden 8 timer tage tabletterne. Hvis der er gået mere end 8 timer efter det tidspunkt, hvor du plejer at tage tabletterne, skal du ikke tage tabletterne, men vente til næste dag, hvor du fortsætter med behandlingen.
 • Du må ikke tage dobbelt antal tabletter som erstatning for dem du har glemt at tage.
 • Hvis du tager mere Venetoclax end du skal, skal du straks tage kontakt til din patientansvarlige læge med henblik på hvordan du skal forholde dig.

Vigtigt at vide inden du starter behandling med Venetoclax

Når du er i behandling med Venetoclax, kan du få bivirkninger, hvis du indtager bestemte fødemidler, naturmedicin og medicin.

Hvis du skal have ny medicin, skal du sikre dig, at din læge er bekendt med, at du er i behandling med Venetoclax. Det er vigtigt, at din læge er opmærksom på, hvordan den nye medicin reagerer sammen med Venetoclax. Ved tvivl må du kontakt din patientansvarlige læge, før du starter på ny medicin.

Du skal undlade følgende fødeemner så længe, du er i behandling med Venetoclax:

 • Grapefrugt og produkter med grape, herunder juice
 • Seville appelsin-produkter som bitter engelsk marmelade, pomerans og stjernefrugt (carambole).

Du skal specielt undlade at tage naturmedicin med perikon (Johannesurt, St. Johns wort), mens du er i behandling med Venetoclax.

Følgende medicin, må du kun tage efter aftale med din patientansvarlige læge:

 • Antibiotika: Erythromycin, Clarithromycin og Ciprofloxacillin
 • Svampemidler: Fluconalzol, Posaconazol, Itraconazol og Voriconazol
 • Hjertemedicin: Diltazem og Verapamil.

Fortæl altid din patientansvarlige læge, hvis:

 • Du tager naturmedicin eller kosttilskud
 • Du tager håndkøbsmedicin
 • Planlægger at blive gravid eller at gøre din partner gravid.

Vær opmærksom på

At du kan få mindre eller større bivirkninger, der kan medføre at din behandling med Venetoclax må stoppe.

Knoglemarven

Behandlingen kan medføre at din knoglemarvs evne til at danne røde og hvide blodceller samt blodplader midlertidigt er nedsat.

Infektion

Du kan have øget risiko for at få infektioner, mens du er i behandling med Venetoclax.

Det kan være nødvendigt at give dig behandling med antibiotika.

Hvilke gener skal du især være opmærksom på:

 • Temperatur over 38,5°C
 • Almen utilpashed og kulderystelser
 • Belægninger i munden, ændret smag eller smerter i munden - det kan være tegn på infektion med svamp
 • Herpes (forkølelsessår) eller andet udslæt på huden

Hvad kan du selv gøre for at undgå infektioner:

 • Vask hænder efter toiletbesøg og før du spiser
 • Undgå kontakt med personer, der hoster, er forkølede eller har feber.

Lav blodprocent

Du kan have øget risiko for at få lav blodprocent, mens du er i behandling med Venetoclax. Hvis din blodprocent er lav, skal du måske have blod.

Hvilke gener skal du især være opmærksom på:

 • Åndenød
 • Hjertebanken.

Hvad kan du selv gøre for at mindske generne ved blodprocent:

 • Rejs dig forsigtigt, så du ikke falder
 • Undgå større fysisk anstrengelse.

Blødning

Du kan have øget risiko for at få blødninger, mens du er i behandling Venetoclax. Hvis dine blodplader er lave, skal du måske have transfusion med blodplader.

Hvilke gener skal du især være opmærksom på:

 • Blødning fra næse, mund eller skede
 • Mange blå mærker eller små røde prikker i huden, specielt på benene
 • Blod i afføring eller urin.

Hvad kan du selv gøre for at undgå blødning:

 • Brug blød tandbørste
 • Brug elektrisk barbermaskine i stedet for barberblad
 • Tag ikke ”gigtpiller” (Ibuprofen, Todolac) eller medicin, der indeholder acetylsalisylsyre (Kodimagnyl, Treo), da de øger risikoen for blødninger og i øvrigt belaster nyrerne
 • Undgå kraftig fysisk anstrengelse
 • Du bør ikke drikke alkohol, hvis dit blodpladetal er lavt, da alkohol kan nedsætte funktionen af blodpladerne
 • Undgå forstoppelse.

Træthed

Du kan opleve træthed som følge af din sygdom og behandling. Du kan opleve en træthed, der ikke forsvinder trods hvile og en god nattesøvn.

Enkelte oplever dog forøget energi, når sygdommen kommer underkontrol.

Har trætheden væsentlig betydning for din livskvalitet, kan du snakke med din patientansvarlige læge om du eventuelt kan få en lavere dosis Venetoclax eller om du har mulighed for at ophøre med beahndlingen.

Hvad kan du selv gøre for at afhjælpe træthed:

 • Hold flere små hvil i løbet af dagen
 • Sørg for at få frisk luft og gå små ture
 • Sørg for adspredelse i din hverdag
 • Bed familie og venner om hjælp til praktiske gøremål.

Vær forsigtig, når du kører bil eller anvender maskiner, hvis du føler dig træt.

Ændret afføring

Du kan få tynd mave (diarré) eller forstoppelse under din behandling. Tal med sygeplejersken hvis det er sktuelt for dig.

Hvis du har diarré, skal du have undersøgt din afføring for bakterier og virus. Hvis du ikke har en infektion, kan du eventuelt få medicin, der kan stoppe diarrén.

Har du feber og diarré, skal du kontakte afdelingen. Du kan have en infektion i tarmen, som du skal have behandling med antibiotika for.

Hvis du har forstoppelse, kan det være nødvendigt, at du får medicin for den.

Kvalme og opkastning

Behandlingen kan medføre kvalme og opkastning samt nedsat appetit. Du kan få medicin mod kvalme/opkastning med hjem, som du kan tage, hvis du får behov for det. Fortæl personalet, hvis du oplever gener og du har behov for råd og vejledning.

Øget cellehenfald (Tumorlyse-syndrom)

Venetoclax er en meget kraftig virkende medicin, som i enkelte tilfælde kan få de syge celler til at dø i et uhensigtsmæssigt hurtigt tempo. hvilket kan medføre at kroppen bliver ”forgiftet” af affaldsstoffer fra de syge celler (tumorlyse-syndrom).

Derfor får du en gradvis større dosis Venetoclax en såkaldt ”Ramp-up” og du får hyppigt målt mængden af affaldsstoffer i dit blod.

Din patientansvarlige læge vurderer din risiko for at få tumorlyse-syndrom samt om det er sikrest at du er indlagt eller om du kan få behandlingen ambulant. Desuden vurderer din patientansvarlige læge, hvor hyppigt du har behov for at få taget blodprøver.

Behandling under indlæggelse

Du får taget blodprøver dagen før du bliver indlagt. Er dine blodprøver i orden, møder du på afdelingen næste dag, på det tidspunkt du har aftalt.

Du får Venetoclax, og herefter får du reglmæssigt taget blodprøver.

Ca. 24 timer efter du har fået din Venetoclax, får du taget en blodprøve som afgør om du kan fortsætte behandlingen. Det er vigtigt, at du ikke tager Venetoclax før denne blodprøve har udelukket, at du har tumorlyse-syndrom. Personalet udleverer først Venetoclax, når de har set dine blodprøvesvar.

Behandling i klinikken

Du får en tid til samtale hos din patientansvarlige læge. Inden samtalen får du taget blodprøver. Efter samtalen får du udleveret Venetoclax.

Næste morgen ved 7-8 tiden skal du tage Venetoclax tabletterne sammen med din morgenmad.

Ca. 6 timer efter du har taget Venetoclax tabletterne, skal du igen have taget en blodprøve. Blodprøven kan tages på dit lokalsygehus, hvis de også kan analysere blodprøven. Du bliver kontaktet, hvis der en væsentlig afvigelse i dette blodprøvesvar.

Ca. 24 timer efter du har taget Venetoclax tabletterne, får du taget en ny blodprøve, der afgør om du kan fortsætte behandlingen med Venetoclax.

Det er vigtigt, at du ikke tager Venetoclax tabletterne før du har fået svar på blodprøven, og det er udelukket, at du har tumorlyse-syndrom. Du bliver altid kontaktet af afdelingen, så du får besked om, at du kan fortsætte behandlingen. Du skal tage dine Venetoclax tabletter umiddelbart efter afdelingen har kontaktet dig.

Denne procedure bliver gentaget med minimum 7 dages mellemrum, indtil du er nået op på det ønskede niveau af Venetoclax. Det tager typsik 5 uger at nå det ønskede niveau.

Hos enkelte patienter, vurderer lægen, at risikoen for at få tumorlyse-syndrom er så lille, at optrapning af Venetoclax kan forgå uden, at der bliver taget blodprøver 6 og 24 timer efter indtagelse af Venetoclax tabletterne.

Hos nogle patienter vil der undervejs i optrapningen af Venetoclax være en vurdering af, at risikoen for at få tumorlyse er lav, så optrapningen kan fortsætte uden, at der bliver taget blodprøver 6 og 24 timer efter indtagelse af Venetoclax tabletterne.

Skema

Dag 0. Blodprøver og samtale med lægen
Dag 1: Venetoclax tabletterne tages ca. kl- 7-8. Blodprøver tages 6 timer efter ca. kl. 13-14 (time 6)
Dag 2: Blodprøver ca. kl. 8 (time 24).

TAG IKKE VENETOCLAX TABLETTER FØR DU HAR FÅET EN OPRINGNING FRA AFDELINGEN!

Andre bivirkninger

Du kan opleve andre bivirkninger i behandlingsforløbet. Nogle patienter får f.eks. hovedpine, ledsmerter, udslæt m.m. Det er vigtigt, at du oplyser lægen eller sygeplejersken om de bivirkninger, du får i forbindelse med behandlingen, så de kan forsøge at forebygge eller afhjælpe dem.

Mere information

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte personalet, eller du kan hente uddybende oplysninger om bivirkninger og senfølger på www.medicin.dk eller www.indlaegsseddel.dk.

Du kan læse mere generel information om behandling af din kræftsygdom, og hvordan den påvirker dit liv i patientinformationen ”Medicinsk kræftbehandling”.

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

Kontakt altid afdelingen ved:

 • Temperatur over 38,5°C
 • Andre tegn på infektion fx utilpashed og kulderystelser
 • Blødning
 • Stærke smerter
 • Syneforstyrrelser og stærk hovedpine
 • Hjertebanken
 • Andenød eller du føler dig stakåndet
 • Smerter i brystet eller ved vejrtrækning
 • Føleforstyrrelser eller sovende fornemmelser i tæer, føddr eller fingre
 • Udslæt
 • Forstoppelse igennem flere dage
 • Diarré, der varer mere end 1-2 dage
 • Opkastninger i mere end 1-2 dage
 • Hvis du har glemt at tage Venetoclax
 • Hvis du ikke er i stand til at tage din medicin, fx på grund af kvalme.
Redaktør