Vemurafenib (Zelboraf) og Cobimetinib (Cotellic), behandling med

Til patienter med modermærkekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. 

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler dig. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser. 

Vi har vurderet, at du bør tilbydes behandling med Vemurafenib og Cobimetinib. Det er påvist, at modermærkekræft ofte har ændringer (mutationer) i BRAF-genet. BRAF-genet laver et protein ved navn BRAF, som har betydning for cellevæksten og dermed din kræftsygdom. Vemurafenib og cobimetinib virker ved at forhindre de muterede BRAF-proteiner i at virke og blokerer dermed kræftcellernes vækst og evne til at sprede sig.

Resultater fra videnskabelige forsøg har vist, at patienter med sygdomsspredning fra BRAF-muteret modermærkekræft har god effekt af behandlingen. Undersøgelserne har også vist, at patienter med fremskreden modermærkekræft kan opnå forlænget overlevelse og længere tid uden sygdomsforværring.

Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine sygdomssymptomer. I en del tilfælde kan behandlingen også få sygdommen til at svinde helt eller delvist i kortere eller længere tid.

Behandlingen

Vemurafenib og Cobimetinib gives i behandlingsperioder, som vi kalder serier. Hver serie varer 4 uger, hvorefter en ny serie begynder i umiddelbar forlængelse af den forrige. Det betyder, at du skal besøge klinikken den 1. dag i hver behandlingsserie, og at du i begyndelsen skal møde ca. 1 gang om måneden, senere måske hver 2. måned.

Hvor længe du skal behandles afhænger af behandlingseffekten og de eventuelle bivirkninger, der opstår. Vemurafenib og Cobimetinib gives som tabletter. Hver vemurafenib-tablet indeholder 240 mg, og du skal starte med at tage 4 tabletter om morgenen og 4 tabletter om aftenen. Cobimetinib er på 20 mg, og du skal starte med at tage 3 tabletter om morgenen. Vemurafenib tages uden planlagt pause. Cobimetinib tages i 3 uger efterfulgt af en uges pause.

Du får udleveret tabletterne i vores klinik hver 4. uge inden start på næste serie. Du skal tage tabletterne om morgenen med et glas vand. De skal synkes hele.

Brug af anden medicin samtidig med Vemurafenib og Cobimetinib

Fortæl altid lægen hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, for eksempel naturlægemidler, mineraler og vitaminer. Vi ved, at Vemurafenib kan have indflydelse på, hvordan anden medicin virker, og vi ved også, at anden medicin kan have indflydelse på, hvordan Vemurafenib virker.

Det er især vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du tager:

 • Antivirale midler mod hiv (for eksempel amprenavir, atazanavir, darunavir, delvirdin, efavirenz, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, saquinavir, tipranavir).
 • P-piller hvis virkning kan nedsættes.
 • Medicin mod epilepsi (for eksempel Carbamazepin, Phenytoin, Primedon, Valproat) Hjerterytmemedicin (for eksempel Digoxin).
 • Beroligende medicin (for eksempel Diazepam, Midazolam, Zolpidem).
 • Medicin mod svampeinfektioner (for eksempel Itraconnazol, Voriconazol, Posaconazol, Ketoconazol).

Undersøgelser

Samtale med læge og sygeplejerske 

Hver gang du begynder på en ny serie, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Blodprøver

Da medicinen kan påvirke funktionen af bl.a. lever og nyrer, skal du have taget blodprøver undervejs i behandlingsforløbet.

Hjerteundersøgelse

Medicinen kan også påvirke funktionen af hjertet, derfor skal du også have taget hjertekardiogram (EKG) og undersøgelse af hjertets pumpefunktion, inden du starter på behandlingen og under behandlingsforløbet.

Scanninger

Efter 3 behandlingsserier får du en ny CT-scanning. Den skal vise, om du har effekt af behandlingen, enten ved at svulsten svinder eller holdes i ro. Behandlingen stoppes, hvis CT-scanningen viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i nogle tilfælde give medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, så snart du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også risiko for dødsfald i sjældne tilfælde. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Hvis du får svære bivirkninger eller blodprøverne ikke er i orden, kan du komme ud for, at vi holder pause med behandlingen og dosis nedsættes.

Når Cobimetinib og Vemurafenib tages sammen og uden andre lægemidler mod kræft, er der rapporteret følgende bivirkninger hos forsøgspersoner med modermærkekræft, som har fået 60 mg Cobimetinib en gang dagligt og 960 mg Vemurafenib to gange dagligt:

Vemurafenib

Alvorlige allergiske reaktioner

 • Hævelse af ansigt
 • Hævelse af læber eller tunge 
 • Åndedrætsbesvær
 • Udslæt 
 • Besvimelsesfornemmelse.

Vigtigt! Hvis du oplever en af ovenstående reaktioner, så ring omgående til en læge. Tag ikke mere Vemurafenib, før du har talt med en læge.
 

Forværring af bivirkninger af strålebehandling kan forekomme hos patienter, som får strålebehandling før, under og efter behandling med Vemurafenib. Det kan forekomme på områder, som er blevet behandlet med stråler, som for eksempel huden, spiserøret, blæren, leveren, endetarmen og lungerne.

Vigtigt! Fortæl straks lægen, hvis du oplever følgende symptomer:

 • Hududslæt, blisterdannelse, afskalning eller farveændringer i huden
 • Åndenød, som kan være ledsaget af hoste, feber eller kuldegysninger (betændelse i lungerne) 
 • Besvær med eller smerte ved synkning, brystsmerter, halsbrand, sure opstød (betændelse i spiserøret).

Tal med din læge, hvis du lægger mærke til forandringer i din hud.

Bivirkninger 

Meget almindelige (kan påvirke flere end 1 ud af 10 behandlede):

 • Udslæt, kløe, tør eller skællet hud 
 • Hudproblemer inklusive vorter
 • En type af hudkræft (kutant planocellulært karcinom) 
 • Solskoldning, øget følsomhed over for sollys
 • Tab af appetit 
 • Hovedpine 
 • Smagsforstyrrelser 
 • Diarre
 • Forstoppelse 
 • Kvalme, opkastning 
 • Hårtab
 • Led- eller muskelsmerter, muskuloskeletale smerter 
 • Smerter i arme, hænder, ben og fødder
 • Rygsmerter 
 • Træthed 
 • Feber
 • Hævelse normalt i benene (perifert ødem)
 • Ændringer i resultater fra levertests som udtryk for leverskade
 • Hoste.

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 behandlede):

 • Typer af hudkræft (basalcellekræft, nyt primært melanom)
 • Palmoplantar syndrom (dvs. rødme, hudafskalning eller blister på hænder og fødder)
 • Regnbuehinde- og årehindebetændelse (uveitis)
 • Bells parese (en form for lammelse i ansigtet, der ofte er reversibel)
 • Prikkende eller brændende følelse i hænder og fødder
 • Betændelse i led
 • Betændelse i hårrødder 
 • Vægttab
 • Svimmelhed
 • Ændring i den elektriske aktivitet i hjertet (QT-forlængelse)
 • Betændelse i fedtvævet under huden
 • Unormale blodprøveresultater for nyrefunktionen (stigning i kreatinin).

Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 behandlede):

 • Allergiske reaktioner, som kan inkludere hævelse af ansigtet og åndedrætsbesvær
 • Blokering af blodgennemstrømning til dele af øjet (retinal veneokklusion)
 • Problemer med nerver, der kan forårsage smerte, følelsesløshed og/eller muskelsvaghed (perifer neuropati)
 • Betændelse i blodkar 
 • Betændelse i bugspytkirtlen
 • Nedsat antal hvide blodlegemer (neutropeni).

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.0000 behandlede):

 • Forværring af allerede eksisterende typer kræft med RAS-mutationer (kronisk myelomonocytær leukæmi, adenokarcinom i bugspytkirtlen).
 • En alvorlig hudreaktion kendetegnet ved udslæt sammen med feber og en betændelseslignende reaktion (inflammation) i de indre organer, såsom lever og nyre.
 • Nyreskader i form af inflammation (akut interstitiel nefritis) eller skader på nyretubuli (akut tubulær nekrose).

Cobimetinib (meget almindelige: kan optræde hos flere end 1 ud af 10 patienter) Cobimetinib kan give øjenproblemer. Nogle af disse øjenproblemer kan skyldes ophobning af væske under nethinden i øjet (serøs retinopati). Symptomer af serøs retinopati kan være:

 • Sløret syn
 • Forvrænget syn
 • Indskrænket synsfelt
 • Andre ændringer i synet.

Hjerteproblemer (almindelige: kan optræde hos op til 1 ud af 10 patienter) Cobimetinib kan nedsætte hjertets pumpeevne. Symptomerne kan være:

 • Svimmelhed
 • Ør i hovedet
 • Stakåndethed
 • Træthed
 • Følelse af, at hjertet banker hårdere, hurtigere eller uregelmæssigt
 • Hævede ben 
 • Diarre

Vigtigt!

Du skal øjeblikkeligt kontakte afdelingen og fortælle lægen, hvis du får diarre, og herefter følge lægens anvisninger på, hvordan diarreen kan forhindres eller behandles.

Andre bivirkninger

Kontakt den behandlende afdeling, hvis du bemærker én eller flere af følgende bivirkninger:

Meget almindelige (kan optræde hos flere end 1 ud af 10 patienter)

 • Huden bliver mere følsom for sol 
 • Udslæt
 • Kvalme 
 • Feber
 • Kuldegysninger
 • Ændringer i resultater fra levertests som udtryk for leverskade
 • Unormale blodprøveresultater for kreatinkinase, som er et enzym, som hovedsageligt findes i hjertet, hjernen og skeletmuskulaturen
 • Opkastning
 • Udslæt med flade misfarvede pletter eller udslæt, der kan ligne bumser som akne 
 • Forhøjet blodtryk
 • Anæmi (lavt antal røde blodlegemer) 
 • Blødning
 • Unormal fortykkelse af huden

Almindelige (kan optræde hos op til 1 ud af 10 patienter)

 • Visse former for hudkræft såsom basalcellekræft, pladecellekræft og keratoakantom 
 • Dehydrering, hvor kroppen mangler væske
 • Fald i fosfat- eller natriumværdier (ses ved blodprøve) 
 • Forhøjede sukkerværdier (ses ved blodprøve)
 • Forhøjet bilirubin (leverpigment) i blodet. Symptomerne inkluderer gulfarvning af hud og øjne irritation (inflammation) af vævet i lungerne, hvilket kan give vejrtrækningsbesvær og kan være livstruende (kaldes pneumonitis).

Graviditet

Der udskilles kun ubetydelige mængder af Vemurafenib og Cobimetinib via skedens slimhinder og i sæd.

Du vil derfor kunne have samleje med din partner uden at skade din partner. Vemurafenib og Cobimetinib er dog lægemidler, der kan give fosterskader, hvis det gives til en gravid kvinde.

Du må derfor ikke, mens du er i behandling: 

 • blive gravid
 • amme
 • gøre nogen gravid.

Både kvinder og mænd, der er seksuelt aktive og i stand til at blive eller gøre nogen gravid, skal anvende en lægeligt godkendt præventionsmetode i forbindelse med behandlingen og i mindst 30 dage efter ophør med behandling. De godkendte præventionsmetoder for kvinder er P-piller, p-stav, p-sprøjte, p-ring og p-plaster. De godkendte præventionsmetoder for mænd er sterilisation og kondom.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne. Hvis du arbejder, kan du på grund af bivirkninger få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling.

Spørgsmål 

Vi vil gerne have, at du stiller spørgsmål om behandlingen, både før, under og efter. Vi opfordrer til, at du beder om forklaring, hvis der er noget, du ikke forstår. 

Hvis du søger akut lægehjælp, kontakter en anden læge eller indlægges på hospital, er det vigtigt, at du informerer om, at du modtager denne behandling, så de kan kontakte den behandlende afdeling. 

Redaktør