Velkommen til Stråleterapien

Velkomstpjece til patienter i behandling på Herlev Hospital, Afdeling for Kræftbehandling, Stråleterapien.

I denne velkomstpjece har vi samlet nogle generelle oplysninger, du kan få brug for som patient i Stråleterapien.

Vi bestræber os på at yde en god service, og vi gennemfører løbende forbedringer for at skabe de bedst mulige rammer for vores patienter.

Venlig hilsen 
Ledelsen af Stråleterapien

Stråleapparater

I Stråleterapien hedder stråleapparaterne: Balder, Gefion, Sif, Heimdal, Freja, Thor, Frigg, Odin, Vidar og Magne.

Vi har desuden 3 CT-scannere, der hedder Ask, Urd og Syn, 1 MR-scanner, der hedder Mjølner, og 1 PET/CT-scanner, der hedder Saga. Det er her, du får planlagt din strålebehandling.

I planlægningsrummet, der ligger ved siden af CT-scannerne, skal du måske have lavet en form eller et net. Det er også her, at der er instruktion i vejrtrækningsteknik, hvis du skal behandles med den teknik.

Billedefrise af overlæge Poul Geertsen, cheffysiker David Sjödström og afdelingssygeplejerske Nana Hviid Dinesen
Til venstre: Overlæge Poul Geertsen
I midten: Cheffysiker David Sjöström
Til højre: Afdelingssygeplejerske Nana Hviid Dinesen

Personale

Du kan møde mange forskellige personalegrupper hos os; sekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, radiografer, læger, fysikere, teknisk personale og portører.

Åbningstider

Hverdage klokken 7.00 - 20.00
Lørdag klokken 8.00 - 14.00
Søn- og helligdage er der normalt lukket.

Telefon

Receptionen 38 68 31 08

Telefontid

Alle hverdage klokken 7.30 - 15.00

Sundhedskort

Husk at tage dit sundhedskort med, hver gang du skal møde i Stråleterapien. Du skal bruge sundhedskortet, når du registrerer din ankomst ved kortlæseren. Kortlæseren finder du lige inden for indgangsdøren.

Dine personlige data

Region Hovedstaden bruger de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med vores brug af personoplysninger og dine rettigheder på www.regionh.dk/persondatapolitik

Mødekort og mødetider

Ved din første strålebehandling, får du udleveret et mødekort med alle dine behandlingstider.

Af hensyn til planlægningen er det desværre sjældent muligt at ændre mødetiderne. Vær opmærksom på, at ændring af en tid kan betyde forskydning i forhold til de øvrige tider, du allerede har fået.

Det er endnu ikke muligt at bestille tid via www.MinSundhedsplatform.dk - og de tider, du kan se via MinSundhedsplatform er desværre ikke altid korrekte. Du får udleveret de korrekte tider af personalet ved det apparat, hvor du behandles.

Dit første møde i Stråleterapien

Den første gang, du møder i Stråleterapien, foregår selve planlægningen af din strålebehandling. Her bliver du mødt af en radiograf eller en sygeplejerske.

Planlægningen af din strålebehandling afhænger af, hvor på kroppen du skal strålebehandles, og hvordan du skal strålebehandles.

Hver enkelt behandling og undersøgelse bliver tilpasset dig og dit forløb. Som regel skal vi fremstille en behandlingsform, og du vil i den forbindelse blive CT- eller MR-scannet. Ved nogle behandlinger er det også nødvendigt, at du får en PET-scanning. Hvis dette er relevant for dig, modtager du en særskilt indkaldelse og en vejledning.

Du skal regne med at afsætte mellem 45 minutter og 2½ time til dit første møde.

Når alle forundersøgelser er gennemført, tager det mellem 1-6 arbejdsdage at beregne din strålebehandling.

Din første behandlingsdag

På din første behandlingsdag bliver du mødt af en sygeplejerske eller en radiograf, som er tilknyttet det apparat, hvor du skal behandles.

En halv time før selve behandlingen kommer du til en informationssamtale, hvor du bliver informeret om det praktiske i forhold til strålebehandlingen, og om hvilke bivirkninger du kan få undervejs i dit forløb. Du får også udleveret dit mødekort med alle dine behandlingstider.

Efter samtalen får du din første strålebehandling. Den tager ca. 45 minutter.

De daglige behandlinger

De efterfølgende behandlinger varer 15-20 minutter pr. gang.

Hver gang du skal have behandling, bliver du lagt til rette på behandlingslejet. Vi tager røntgenbilleder for at sikre os, at du ligger korrekt. Når vi er sikre på, at du ligger rigtigt, får du strålebehandlingen.

Selve strålebehandlingen er smertefri. Strålerne kan ikke mærkes og ikke ses.

Venterum

Venterummene til apparaterne finder du ved at se efter skiltene. Flere apparater kan høre til det samme venterum, og derfor kan du også komme ud for, at der er forskellige ventetider.

Da der desværre kan ske tyveri, beder vi dig om ikke at efterlade værdigenstande i Stråleterapien. Stråleterapien erstatter ikke forsvundne og stjålne værdigenstande.

Ventetid

Der kan af og til opstå ventetid. Det skyldes, at der kan opstå uventede situationer, som f.eks.:

  • akutte patienter
  • ekstra undersøgelser
  • pludselige ændringer i planlagte behandlinger
  • forsinket levering af medicin
  • forsinkelse i forbindelse med transport
  • tekniske problemer.

Pårørende - Bisidder

Du er velkommen til at tage pårørende med til samtaler, men det er ikke muligt at have pårørende med til selve behandlingerne, med mindre der er en særlig aftale.

Du er velkommen til at optage samtalen eller ringe til dine pårørende under samtaler med sundhedspersonalet, så de kan være med på telefon/Skype/Face Time.

Patientansvarlig læge

For at du skal opleve mest mulig tryghed og sammenhæng i dit forløb hos os, får du en patientansvarlig læge. Det er den læge, som har hovedansvaret for dit behandlingsforløb her hos os. Det vil sige, når du bliver behandlet i Afdeling for Kræftbehandling på Herlev Hospital.

Hvornår kan du forvente at se din patientansvarlige læge?

Vi stræber efter, at du ser din patientansvarlige læge, hvis du skal have svar på scanninger, og hvis din behandlingsplan skal ændres.

For yderligere information henviser vi til vores pjece - Hvad kan du forvente af din patientansvarlige læge?

Lægesamtaler i forbindelse med strålebehandling

Lægesamtaler foregår normalt ved, at der bliver reserveret tid i klinikken. Ved mange behandlingsforløb har vi på forhånd reserveret tider med passende intervaller.

Hvis du får akut behov for det, kan du blive tilset af en læge. Dette kan du aftale med personalet ved behandlingsapparatet.

Kontakt til praktiserende læge

Det er vigtigt, at du har en god kontakt til din praktiserende læge. Din praktiserende læge fortsætter nemlig med at tage sig af de helbredsmæssige problemer og receptfornyelser, der ikke har med din kræftsygdom at gøre. Vi holder løbende din praktiserende læge informeret, også hvis der sker ændringer i dit behandlingsforløb.

Mobiltelefon

Det er tilladt at bruge mobiltelefon i Stråleterapien, men der kan være områder, hvor signalet vanskeligt går igennem. Vi henstiller dog til, at der ikke føres længere samtaler under ophold i vores venterum og venteværelser af hensyn til de øvrige patienter.

Lydoptagelse af samtaler

Det kan være svært at huske, hvad der egentlig bliver sagt ved samtaler med sundhedspersonalet. Du er derfor velkommen til at optage samtaler med sundhedspersonalet på bånd eller via telefon. Du skal selv sørge for optagelsen og optageudstyret. Der er ikke mulighed for at låne udstyr.

Vær opmærksom på, at du ikke må videregive en optagelse af samtaler til offentlighed eller medier (tredjepart), med mindre at alle tilstedeværende har givet deres skriftlige samtykke.

Parkering

Du kan parkere gratis på hospitalets område. På grund af byggeprojekter på hospitalet er parkeringsmulighederne begrænsede. Det er en god ide at komme i god tid i dagtimerne, så du kan nå at finde en ledig p-plads. Der er tidsbegrænset parkering flere steder på hospitalet. Husk derfor at stille p-skiven.

Hvis du holder i en 3-timers zone, og dit ophold trækker ud i mere end 3 timer, kan du forlænge din parkeringstid. Ring til Informationen på telefon 3868 3868, og oplys dit CPR. nr., bilens registreringsnummer (nummerplade) og dit mobilnummer. Husk at kontrollere den sms, du modtager.

Hvis du ved, at dit ophold varer mere end 3 timer, kan du f.eks. parkere i parkeringshuset. Hospitalet påtager sig ikke ansvaret for din bil under parkeringen.

Patientvejleder

Hvis du ønsker at klage over plejen og eller behandlingen, råder vi dig i første omgang til at tale med personalet om det. Er det ikke tilstrækkeligt, har du mulighed for at kontakte patientvejlederen, som kan hjælpe med at finde løsninger og eventuelt muligheder for at klage.

Mandag - torsdag klokken 10.00 - 13.00 
Fredag klokken 10.00 - 12.00
Telefon 38 66 66 40

Forplejning

Du er velkommen til at tage koldt vand at drikke. Hvis du skal være her i længere tid, kan det være en fordel at have mad med. Der er også mulighed for at købe mad i cafeen og i kiosken i forhallen.

Cafe

Hverdage klokken 07.30 - 17.00

Kiosk

Døgnåben.

Internet

  • Vælg RegHGaest
  • Åbn internet 
  • Indtast e-mail og log på.

Din journal

Du kan se journalnotater med NemID/MitID. Læs mere på www.sundhed.dk. Du kan også læse mere på www.MinSundhedsplatform.dk

Kontaktcenter

Spørgsmål til din klinik eller dit afsnit besvares af afdelingens kontaktcenter. Hvis du har behov for det, kan du blive viderestillet til personalet ved det apparat, hvor du bliver behandlet. Hvis der er behov for det, kan din patientansvarlige læge desuden få besked om at ringe dig op ved førstkommende lejlighed.

Åbningstid: hverdage klokken 8.00 - 15.00

Kræftbehandling, klinik 2

Ved kræft i tarm, galdeveje endetarmsåbning, bugspytkirtel eller lever

Telefon: 38 68 91 94

Kræftbehandling, klinik 1

Ved kræft i hoved-halsområdet, skjoldbruskkirtel, lunger eller hud

Telefon: 38 68 91 92

Kræftbehandling klinik 3

Ved brystkræft

Telefon: 38 68 91 93

Kræftbehandling, klinik 4, klinik 5 og klinik 6

Ved sarkom, modermærkekræft og kræft i nyrer, blære, underliv eller blærehalskirtel

Telefon: 38 68 91 91

Ved akut sygdom uden for ovenstående tidsrum kan du ringe til vagthavende læge. Det er vigtigt kun at kontakte den vagthavende læge, hvis det er absolut nødvendigt, fordi lægen er optaget af at behandle de indlagte patienter. Telefon 38 68 38 68.

Om Afdeling for Kræftbehandling

Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital er en af Danmarks største og førende kræftafdelinger.

Vi er ca. 520 ansatte med international ekspertise inden for behandling af kræftsygdomme. Vi giver strålebehandling, kemoterapi og behandling med nye specielle stoffer, der virker mod kræft.

Afdelingen består af et sengeafsnit, 6 klinikker, en stråleterapi, Nationalt Center for Cancer Immunterapi og Center for Kræftforskning, herunder klinik 5, Klinisk Kræftforskningsenhed (KFE), Laboratorie og Dyrestald.

Opdelt i klinikker

Vi koncentrerer os om bestemte kræftsygdomme i de enkelte klinikker. På den måde sikrer vi, at vi har en høj grad af specialviden.

Klinik 1 - kræft i hoved-halsområde, skjoldbruskkirtel, lunger og hud

Klinik 2 - kræft i tarm, galdeveje, endetarmsåbning, bugspytkirtel og lever.

Klinik 3 - brystkræft

Klinik 4 - kræft i nyrer, blære, underliv og blærehalskirtel (prostata).

Klinik 5 - modermærkekræft, immunterapi og eksperimentel behandling

Klinik 6 - sarkomer

Behandlingen

Vores mål er at tilrettelægge behandlingen, så du får den bedste behandling og pleje. Vi har ca. 124.000 konsultationer og behandlinger om året. Ca. 4600 nye kræftpatienter bliver henvist til vores afdeling i løbet af et år.

Redaktør