Velkommen til Plastikkirurgi, sengeafsnit 1

Her kan du og dine pårørende læse om praktiske informationer omkring din indlæggelse på Plastikkirurgi Sengeafsnit 1.

Velkommen

Hvem møder du

Når du bliver indlagt, får du tilknyttet en kirurg, som er den læge, der skal operere dig.

Din kirurg

Du kommer til at møde flere forskellige plejepersoner gennem din indlæggelse, da plejepersonalet arbejder på skift i 3 hold, men vi tilstræber størst mulig kontinuitet i plejen. 

Når plejepersonalet møder på arbejde starter de med vagtoverlevering i tidsrummet:
kl. 07.30 - 08.00
kl. 15.30 - 16.00
kl. 23.30 - 24.00 

Hvornår er der stuegang?

Afdelingens læger kommer på individuel stuegang, som planlægges efter behov. Derfor er der ikke nødvendigvis stuegang hos dig dagligt. Specielle samtaler aftales separat. Stuegang foregår oftest i tidsrummet kl. 8.30-14.00.

Der er aftenstuegang til nyopererede patienter og i aften- og nattevagten kan den vagthavende læge tilkaldes ved akutte behov.

Medicin

Hvis du har medicin med hjemmefra, aftaler du med personalet, hvordan og hvornår den skal tages. Du skal medbringe din vanlige medicin til hele indlæggelsen. 

Mad og drikkevarer
Du skal selv bestille din mad, når du er indlagt. Du bestiller maden på en tablet, der er til rådighed på afdelingen.   

Når du møder om morgenen på din operationsdag, vil du blive bedt om at bestille mad til samme dag, så der kommer mad op til dig efter din operation. Du vil også blive bedt om at bestille morgenmad til dagen efter. Hvis du bliver udskrevet inden da, vil dine bestillinger automatisk blive slettet.

Maden kommer op i afdelingen på en vogn. Af hygiejniske grunde må du ikke selv tage din bakke fra vognen. Personalet vil giver bakken til dig.  Når du har spist din mad, beder vi dig stille bakke og service i bakkeholderen på gangen.

Der vil være drikkevarer tilgængelige på vognen i opholdsstuen hele døgnet.

Påklædning på gangen

Når du går på gangen eller sidder i dagligstuen, skal du tage en badekåbe, lange bukser eller dit private tøj på. Du skal også have sko eller hjemmesko på, når du ikke ligger i din seng.

Hvis du ryger eller bruger e-cigaretter

Herlev Hospital er røgfrit område både indendørs og udendørs.

Rygning eller brug af e-cigaretter giver en øget risiko for, at dine sår heler dårligere, og du har større risiko for at få infektioner. Det er vigtigt, at du ikke ryger eller bruger e-cigaretter i mindst 3 uger efter din operation.

Afdelingen tilbyder dig:

 • Forskellige former for præparater som indeholder nikotin eksempelvis plaster og tyggegummi.
 • Information om rygestopkurser.
 • Pjecer om rygestop.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon på hele hospitalet. Har du pårørende, som gerne vil i kontakt med dig, skal de ringe direkte til dig. Har du vigtige beskeder, og har du ingen mobiltelefon, kan du låne en telefon af personalet.

Penge og værdifulde ting

Du har selv ansvaret for de ting, som du tager med på hospitalet. Pas derfor på dine penge, mobiltelefon og andre værdifulde ting, som du har taget med.

Når du skal opereres, kan dine penge og værdifulde ting blive låst inde i dit skab. Nøglen til dit skab opbevarer personalet.

Trådløs Internet

Du kan bruge hospitalets trådløse internet, som er gratis. Vælg RegHGaest, åbn internettet, indtast din e-mail og log på.

Dine pårørende kan ringe til os

Dine pårørende kan ringe til os på telefon 3868 5444 - tryk 4. Pårørende er 
velkommen til at lægge et telefonnummer, så ringer vi tilbage.

Besøgstid

Dine pårørende er altid velkomne til at besøge dig, mens du er indlagt. Vi har ingen faste besøgstider, men henstiller til at man udviser hensyn til medpatienter og plejepersonalets opgaver. Dine pårørende kan blive bedt om at forlade stuen ved pleje og stuegang for de øvrige patienter på stuen. 

Ure, smykker og make-up

Under din operation må du ikke have ur, smykker, make-up eller neglelak på. 
Det er vigtigt, at du fjerner alle piercinger, dels af hygiejniske årsager og dels pga. risiko for forbrændingsskade. Vi anbefaler, at du lader dine smykker blive derhjemme.

Hygiejne

Når du skal opereres, er der forskellige forholdsregler at tage hensyn til for at sikre dig mest muligt imod, at du får en infektion (betændelse) efter operationen. 

På huden er der normalt store mængder bakterier, som er forskellige afhængig af, hvor på kroppen, de er. Bakterierne har også forskellige gode funktioner, og normalt er der ingen risiko for infektioner. Infektioner sker først når bakterierne kommer ind i kroppen. Ved en operation skæres der i huden, og hudens bakterier kan ad den vej komme ind i kroppen. Derfor er det vigtigt, at antallet 
af bakterier er så lille som muligt. Dette gør du ved at vaske hele kroppen og håret grundigt enten om aftenen før operationen eller morgenen inden operationen. Du skal især være opmærksom på det område, hvor du skal opereres. Du skal huske at vaske navlen, skridtet, armhuler, fødder og ører grundigt.

Du skal også huske at vaske dig grundigt, der hvor dine piercinger/øreringe har siddet. Det er vigtigt, at du ikke smører dig ind i fugtighedscreme efter badet.

Har du hår i det område på kroppen, hvor du skal opereres, skal disse fjernes. 
Vi anbefaler, at du bruger en hårtrimmer, så huden ikke skades. På selve operationsdagen kan du låne en hårtrimmer i afdelingen, hvis du ikke allerede har fjernet hårene hjemmefra. 

Vigtigt: Du må ikke bruge skraber, da dette kan give små rifter i huden og dermed øge risikoen for infektion (betændelse) i operationsområdet. 

Sådan går du i bad

Når du går i bad er det vigtigt, at du husker at vaske håret samt alle steder på kroppen. Start med at skylle kroppen, vask dig med sæbe oppefra og nedefter med særligt fokus på områderne vist på tegningen. Tør kroppen og tag rent tøj på.

Tegning af en krop

Håndhygiejne

Under din indlæggelse er det vigtigt at du vasker eller spritter dine hænder for at minimere risikoen for smitte.

Du skal vaske og spritte hænder efter: 

 • Hvert toiletbesøg.

Du skal spritte dine hænder:

 • Før du spiser
 • Før du tager drikkevarer fra drikkevognen
 • Når du har pudset næse og efter nys eller hoste
 • Efter du har rørt ved sår, forbindinger, dræn eller katetre
 • Før du forlader din stue

Læs i øvrigt pjecen ”Stop smitten”

Hvorfor kan der opstå ventetid/ændring på din operationsdag

Om morgenen bliver flere patienter bedt om at møde samtidig, da der kan opstå behov for at ændre operationsprogrammet i forhold til den oprindelige plan. Ændringer i dagens planlagte operationsprogram kan skyldes, at operationslejet bliver optaget af en akut patient eller opstået sygdom hos personalet. Vi vil orientere dig undervejs og tilstræber at tilrettelægge dit forløb så optimalt som muligt.

Mødetiden aftales ved indlæggelsessamtalen med sygeplejersken. Det kan  være, at du bliver bedt om at ringe ind dagen før din operation, for at aftale din mødetid. 

Er du usikker på, hvorfor du venter, er du altid velkommen til at spørge os.

Samtale inden du bliver udskrevet

Det er vigtigt, at du ved, hvad der skal ske efter du er blevet udskrevet fra hospitalet. Du bliver løbende informeret af din kontaktlæge og plejepersonalet, mens du er indlagt.

Inden du bliver udskrevet, afholder plejepersonalet samt din kontaktlæge en udskrivelsessamtale med dig og evt. dine pårørende. Du kan forberede dig på samtalen ved at tænke over, om alle dine spørgsmål er blevet besvaret for eksempel:

 • Er du blevet informeret om forløbet efter udskrivelsen, komplikationer og sygemelding.
 • Ved du hvem der er din kontaktperson
 • Har du modtaget relevant skriftlig information
 • Ved du om du skal til kontrol og hvornår
 • Ved du hvilke symptomer du skal være opmærksom på
 • Er du blevet orienteret om din livsstils betydning for helbredet

Indlæggelsesbevis 

Hvis du skal bruge et bevis for din indlæggelse, kan vi give dig det.

Patientvejledning

Vi vil gerne give dig den bedst mulige behandling og pleje, for at gøre din indlæggelse til en positiv oplevelse. Hvis der opstår en situation eller problemer, hvor du eller dine pårørende har brug for vejledning fra andre end os, har hospitalet en patientvejleder. Patientvejlederen kan du kontakte på telefon 38 66 66 40. Vil du vide mere om patientvejledning, kan du læse mere om det i en pjece, som du kan få på afdelingen.

Kontakt efter din udskrivelse

Hvis du oplever akutte komplikationer de første to dage efter du er kommet hjem, kan du ringe til Plastikkirurgi, sengeafsnit 1. Se telefonnummer under kontaktoplysningerne.
Efter de første to dage skal du kontakte din praktiserende læge, som umiddelbart efter din udskrivelse får tilsendt et brev, der oplyser om operationen og det planlagte efterforløb.

Hvis du oplever komplikationer uden for din læges åbningstid, skal du ringe til akuttelefonen 1813.

Alle vores patientinformationer er tilgængelige på afdelingens hjemmeside via dette link: https://www.herlevhospital.dk/
patientinfo-plastikkirurgi

Redaktør