Velkommen til Nyresygdomme, sengeafsnit 1

Med denne patientinformation ønsker vi at fortælle dig og dine pårørende lidt om afdelingen.Vi vil bestræbe os på, at din indlæggelse forløber så positivt som muligt.

Nyresygdomme, sengeafsnit 1 behandler voksne borgere med medicinske sygdomme.

Vi bestræber os på, at du og dine pårørende vil opleve en tryg og god ind-læggelse, hvor samarbejdet er baseret på god information, åbenhed og imødekommenhed.

Vi skal nok hjælpe med at vise dig til rette, men spørg endelig, hvis du har spørgsmål.

Når du bliver indlagt

Pårørende er velkomne

Det kan være en hjælp at have en pårørende med ved indlæggelsen og til samtaler med os. Du er velkommen til at få besøg, mens du er indlagt. Der er ikke faste besøgstider, men vi opfordrer til, at du og dine pårørende tager hensyn til de øvrige patienter og diverse pleje- og behandlingsmæssige opgaver på sengestuen.

Vi beder om, at du og dine pårørende tager hensyn til personalets særlige opgaver ifm. Vagtskifte mellem kl. 07.30 – 09.30 og kl 15.30 – 16.30. Akutte forespørgsler besvares døgnet rundt, og vi henstiller til, at pårørende indbyrdes aftaler, hvem der kontakter afdelingen.

Efter samtykke fra dig giver vi gerne information til dine pårørende.

Ting du kan få brug for

Du bør medbringe egne toiletsager, tøj, sko, evt. blodsukkerapparat, aktuel medicinliste og evt. egen medicin. Bruger du vanligt rollator eller andre hjælpemidler, bør du også medbringe dette.

Penge og værdigenstande

Der kan desværre ske tyveri, hvorfor opfordrer vi dig til at medbringe mindst muligt eller give dine værdigenstandene med hjem. Ellers er der mulighed for at låse dine genstande inde i dit skab på stuen. Hospitalet kan ikke påtage sig ansvaret for medbragte værdigenstand.

Mens du er indlagt

Vi opfordrer dig til at deltage så aktivt som muligt i dit indlæggelsesforløb f.eks. den personlige hygiejne, den daglige vejning, hente mad i buffeten m.m. Motion og mobilisering er en vigtig del af dit indlæggelsesforløb, da det er med til at vedligeholde dit funktionsniveau samt forebygge tryksår.

Kontaktpersoner

Du får ved indlæggelsen en forløbsansvarlig læge som kontaktperson, der sikrer, at der er en plan for dit behandlingsforløb. Navnet på din forløbsansvarlige læge står dels på døren til din stue og dels på kommunikationstavlen ved din seng. Den forløbsansvarlige læge vil du typisk møde to gange om ugen på stuegang.

I plejen er du knyttet til et team af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der sikrer, at din behandlingsplan bliver afviklet, og at du får den pleje du har behov for.

Navnene på plejepersonalet vil dagligt blive opdateret på kommunikationstavlen ved din seng. Du finder endvidere en oversigtstavle med afsnittets ansatte udenfor kontoret.

I tilfælde af, at du bliver nødt til at flytte sengestue, vil du muligvis få en ny forløbsansvarlig læge. Da din forløbsansvarlige læge ikke altid er til at træffe, er du naturligvis velkommen til at tale med de tilstedeværende læger og plejepersonale.

Stuegang og lægesamtale

Stuegang

Der er stuegang om formiddagen på alle hverdage. Vi beder om, at du i videst muligt omfang er til stede ved stuegang. I weekenden er der stuegang efter behov og aftale.

Vi anvender kommunikationstavlerne i vores dialog med dig og dine pårørende. Her skriver vi bl.a. undersøgelser på, der er blevet bestilt i forbindelse med stuegang. I er også velkomne til at skrive på dem.

Lægesamtale

Har du og/eller dine pårørende behov for en lægesamtale, kan I træffe aftale herom med afdelingens sekretær, tlf.: 38 36 31 17. Hvis dine pårørende ønsker en lægesamtale, skal du give tilladelse hertil.

Lægesamtaler finder typisk sted på hverdage mellem kl. 13.00 og 14.00.

Mad og forplejning

Mad og drikke

Morgenmad ca. kl 08.15 – 08.45
Frokost ca. kl 12.15 – 12.45
Aftensmad ca. kl. 18.15 – 18.45

Måltiderne bliver serveret fra betjent buffet i spisestuen. Spisestuen befinder sig overfor stue 14 og 15. Drikkevarer findes også i spisestue. Husk at notere hvad du drikker, hvis du har et væskeskema.

Har du ikke mulighed for selv at hente mad og drikke, vil du få dette serveret.

Der er et patientkøkken overfor stue 11 og 12, som du og dine pårørende er velkomne til at benytte. Husk navn og dato på de ting, som I lægger i køleskabet.

7-Eleven og café

7-Eleven ligger på Gernes' Torv (forhallen) og har døgnåbent. Her finder du bl.a. blade, aviser, slik, blomster m.m. Kioskvognen kommer rundt i afdelingen på formiddage næsten alle hverdage.

Caféen ligger også på Gernes' Torv (forhallen) og har åbent på hverdage mellem kl. 07.30 og 20.00. Der tages senest imod madbestillinger kl 19.15. Caféen har lukket på helligdage og i weekenderne.

Praktiske oplysninger 

Stop smitten

Det er vigtigt du er omhyggelig med din håndhygiejne. Husk altid håndvask og håndsprit, efter toiletbesøg og inden du henter mad og drikkevarer og inden du spiser.

Telefon

Du må gerne anvende din mobiltelefon på afdelingen. Vi opfordrer til, at mobiltelefonen benyttes udenfor sengestuerne og at den holdes slukket fra kl. 22 – 08.

Der er mulighed for at låne en patienttelefon i begrænset omfang.

Frisør og fodterapeut

Hospitalet har hverken en frisør eller fodterapeut, men du har mulighed for at ringe efter disse. Personalet vil være behjælpeligt med kontakten.

Kultur og religion

Hospitalet har to præster og en imam, som du og dine pårørende er velkomne til at tale med. Fortæl os, hvis du ønsker at tale med en repræsentant fra din trosretning.

Hospitalet har et Center for Fordybelse og Tro, som du og dine pårørende er velkomne til at benytte. Her findes et kirkerum, et muslimsk bederum og et neutralt rum. Center for Fordybelse og Tro har åbent døgnet rundt.

Du kan læse mere om Center for Fordybelse og Tro samt kontaktoplysninger til hospitalets præster og imam på vores hjemmeside www.herlevhospital.dk/praest

Socialrådgiver

Har du brug for rådgivning, opfordrer vi dig til at du kontakter din kommunale socialrådgiver eller Nyreforeningen.

Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt på hospitalet, hvilket også er gældende for E-cigaretter. Der findes dog et udendørs rygerum på 3. etage udfor Akutmodtagelsen.

Redaktør