Velkommen til Nyresygdomme, klinik 2

Vi byder dig velkommen til vores klinik 2, hvor vi varetager nyremedicinske besøg af nyhenvistepatienter, samt behandlinger til patienter med medicinske nyresygdomme.

Ny patient

Som ny patient vil du også modtage et skema, som vi beder dig udfylde og medbringe til din første konsultation. 

Højde og vægt

Til besøget vil du få målt din højde og vægt.

Blodprøve

Du skal have taget blodprøver inden besøget i klinikken og måske også nogle flere undersøgelser.

Vi tilstræber, at du får taget blodprøver og får lavet de relevante undersøgelser, som vores henvisende læge mener, at der er behov for inden dit første besøg i klinikken.

Du vil få besked enten via E-boks eller brev om hvilke undersøgelser, som er relevante for dig inden besøget og vi tilstræber at lægge undersøgelserne så samlet som muligt.

Du har også mulighed for op til en uge før at få taget blodprøverne på et af Regionens prøvetagningssteder. 

Find adresser og åbningstider på www.regionh.dk/blodproever

Urinprøve

Det er ofte nødvendigt med en urinprøve i forbindelse med besøget. Sygeplejersken vil informere dig omkring det, når det er nødvendigt.

Tjek-ind på tjek-ind-monitoren

Husk dit sygesikringskort og brug det til at tjekke ind på vores tjek-ind terminal ved skranken i klinik 1, hvorefter du vil blive guidet over i klinik 2.

Medbring gerne

  • En liste over den medicin, som du eventuelt tager
  • Måling af dit Blodtryk over tre dage
  • Læsestof til eventuel ventetid
  • Spørgsmål – Hvis du har spørgsmål i tankerne, er det en god idé at skrive dem ned hjemmefra.

Er der ventetid?

Du skal forvente at besøget i klinikken varer et par timer, men der kan desværre forekomme ventetid. Der er mange aktiviteter i vores klinik på samme tid, og derfor kalder vi ikke nødvendigvis patienter ind i den rækkefølge, som de er ankommet, men vi kalder ind i forhold til, hvad de enkelte patienters årsag til besøget er.

Vi forsøger at begrænse ventetiden mest muligt og håber på din forståelse.

Ny tid

Hvis lægen mener, at du skal komme i vores speciallæge klinik efterfølgende, vil du efter dit besøg i klinikken få tilsendt en ny tid i e-boks eller med posten til vores klinik -Nyresygdomme - Klinik 1. Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at ændre din tid i klinikken, er du velkommen til at ringe til os.

Redaktør