Velkommen til Nyresygdomme, klinik 1

Information til patienter, som har forløb i Nyresygdomme, klinik 1.

Om klinikken

Klinikken er en del af Afdeling for Nyresygomme. Afdelingen modtager især patienter med medicinske nyresygdomme og patienter med svært forhøjet blodtryk.

Sammen med denne patientinformation modtager du et skema, som vi beder dig om at udfylde og medbringe ved din første konsultation i klinikken. Hvis der i skemaet er spørgsmål, som giver anledning til spørgsmål eller problemer, så taler vi om det ved konsultationen.

Din første konsultation

Du skal afsætte 2 timer til den første konsultation. Konsultationen foregår således:

  • Meld din ankomst til sekretæren i skranken.
  • Herefter bedes du veje dig på vores vægt i receptionen.
  • Prøvesæt udleveres, du skal afgive urinprøve.
  • Lægen kalder dig ind til konsultation. Der optages journal og foretages en grundig undersøgelse af dig. Eventuelle undersøgelser der skal foretages, bliver ikke udført på denne dag.
  • Sekretæren bestiller eventuelle undersøgelser og giver dig en ny tid hos en speciallæge til opfølgning på den første konsultation.
  • Sygeplejersken informerer dig om det videre forløb.
  • Der tages blodprøver.

Du kan ikke forvente en diagnose eller en behandlingsplan ved den første konsultation. Vi skal først samle oplysninger og vurdere resultater af dine undersøgelser, før der kan stilles en diagnose og lægges en behandlingsplan.

Du bedes medbringe en liste over den medicin, du tager.

De efterfølgende konsultationer

Du skal afsætte ca. 1 time til de efterfølgende konsultationer. Besøgene foregår på samme måde som ved den første konsultation, dog er det ikke altid nødvendigt med en urinprøve.

Der er afsat ca. 15 minutter til konsultationen hos lægen.

Du vil ved den anden konsultation møde din kontaktlæge og kontaktsygeplejerske.

Kontaktpersonordning

Formålet med kontaktpersoner på klinikken er at give dig størst mulig grad af kontinuitet og tryghed, som sikrer dig en målrettet information, udredning og behandling.

Kontaktlæge

Kontaktlægen møder du ved de fleste konsultationer. Kontaktlægen er ansvarlig for din udrednings- og behandlingsplan.

Kontaktsygeplejersken

Du møder kontaktsygeplejersken ved de fleste konsultationer. Kontaktsygeplejersken har en koordinerende funktion og informerer dig om blandt andet undersøgelser og den medicinske behandling.

Kontaktsygeplejersken har telefonkonsultation to gange dagligt, hvor det er muligt at få svar på spørgsmål omkring udredning og behandling.

Det er også gennem kontaktsygeplejersken du kan få kontakt med din kontaktlæge udenfor dine besøgstider.

Mødetid

Den mødetid som er anført på dit mødekort, er det tidspunkt, du skal møde til registrering hos sekretæren i klinikken, og vi tilstræber, at du kommer til samtale hos lægen inden for 30 minutter.

Redaktør