Velkommen til Mave-, Tarm- og Leversygdomme, klinik 2

Vigtige forholdsregler og information til patienter i Mave-, Tarm og Leversygdomme, klinik 2.

Når du ankommer

Når du møder på Mave-, Tarm- og Leversygdomme, klinik 2 på etage 4 (R1), skal du melde din ankomst ved den røde skranke, og du bliver derefter henvist til ventearealet.

Om klinikken

I klinikken er du tilknyttet et fast team af læger og sygeplejersker, men da både læger og sygeplejersker har forskellige arbejdsopgaver, er det ikke sikkert, at du møder den samme læge eller sygeplejerske hver gang.

Dagene i klinikken er inddelt efter specialefunktioner, det er derfor heller ikke altid muligt at ønske en speciel ugedag til undersøgelsen.

Plan for undersøgelser og behandling

Lægen lægger en plan for eventuelle undersøgelser og behandlinger i samarbejde med dig. Sygeplejersken bestiller undersøgelserne og planlægger så vidt muligt tiderne sammen med dig.

Spørg, hvis du er i tvivl

Du vil altid få udleveret skriftlig information, som supplerer den mundtlige information om det, der skal ske.

Vi lægger vægt på, at den enkelte patient føler sig godt informeret og selv er med til at træffe beslutninger om undersøgelser og behandling. Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Inddragelse af pårørende

Du bestemmer selv, om du vil have en pårørende med til samtalen i klinikken og til de videre undersøgelser.

Vores anbefaling er, at en nær pårørende så vidt mulig deltager, da der bliver talt om mange ting og givet meget information, der har betydning for begge parter.

Vores erfaring er også, at det kan være svært for den enkelte at huske alle informationer.

Ventetid

Vi gør, hvad vi kan for, at du kommer ind til den aftalte tid.

På et hospital kommer der af og til noget uforudset, som kan gøre, at vi ikke kan overholde de planlagte tider.

Vi håber, du vil udvise forståelse, hvis det skulle ske for dig. Tag under alle omstændigheder læsestof og eventuelt lidt at spise med.

Hvordan får jeg svar på undersøgelser

Du får svar på undersøgelser ved det efterfølgende besøg i klinikken, medmindre andet er aftalt med lægen.

Skulle der komme et svar, som kræver yderligere, vil du blive kontaktet enten pr. telefon eller brev.

Vær opmærksom på

Ved indlæggelse i sengeafsnittet på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme vil eventuelle planlagte klinik tider blive annulleret og ved behov vil nye blive bestilt ved udskrivelsen. Tal med din kontaktsygeplejerske om dette under indlæggelsen.

Har du brug for tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Hospitalet bestiller i henhold til gældende regler.

Patientansvarlig læge

I klinikken vil du have løbende kontakt med flere forskellige sundhedspersoner, der har indsigt i dit behandlingsforløb.

Er du patient med en cancerdiagnose tildeles du patientansvarlig læge.

Den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar for din behandling og dit behandlingsforløb.

Du får udleveret et kort med navnet på din patientansvarlige læge og informationer om, hvordan du kan komme i kontakt med vedkommende.

Det er desværre ikke muligt at garantere, at du ser din patientansvarlige læge ved alle kontakter til klinikken. Du vil i forløbet kunne møde andre læger med tilsvarende kompetencer.

Tjek din e-journal

Du har direkte adgang til din patientjournal ved at logge ind på www.sundhed.dk.

Du kan også logge ind på www.minsundhedsplatform.dk med din digitale signatur eller MitID/NemID.

Husk at sende afbud

Bliver du forhindret i at komme til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud i så god tid som muligt.

Det giver os mulighed for at give din tid til en anden patient. Du kan aftale ny tid med sygeplejersken med det samme.

Det er muligt at tilmelde sig NEM SMS på Borger.dk, så vil du modtage en påmindelses- SMS tre dage inden din planlagte kontrol.

Yderligere spørgsmål

Kontakt os, hvis du får brug for at tale med en læge eller sygeplejerske mellem besøgene i klinikken. For eksempel hvis du oplever en forværring i din sygdom, har spørgsmål til din behandlingsplan eller skal have ændret en planlagt tid.

Du kan via www.minsundhedsplatform.dk kontakte os, hvis du har spørgsmål eller skal have ændret din tid. Du kan forvente svar indenfor 4 hverdage af en sekretær.

Transport

Kontakt kørselskontor MIDT, hvis du har brug for kørsel til Hospitalet.

Kørsel kan tidligst bestilles 14 dage før din aftale.

Telefon nummer: 38 69 70 20

Udenfor åbningstiden

Hvis du får brug for akut hjælp, skal du ringe til Akuttelefonen 1813

Redaktør