Velkommen til Mave-, Tarm- og Leversygdomme, klinik 1

Når du møder i Mave-, Tarm- og Leversygdomme, klinik 1, skal du melde din ankomst til sekretæren i skranken på 4. etage (R1). Sekretæren vil derefter henvise dig til ventearealet.

Klinikken er inddelt i Klinik for Mave- og Tarmsygdomme (incl. Biologisk behandling) og Klinik for Leversygdomme.

Mens du går til kontrol i klinikken, er du tilknyttet et fast team af læger og sygeplejersker, men da både læger og sygeplejersker i klinikken har mange forskellige arbejdsopgaver, er det ikke sikkert, at du møder den samme læge eller sygeplejerske hver gang.

Dagene i klinikken er inddelt efter specialefunktioner, det er derfor heller ikke altid muligt at ønske en speciel ugedag til undersøgelsen. Når du møder i klinikken, skal du melde din ankomst til sekretæren i skranken på 4. etage, R1. Sekretæren vil derefter henvise dig til ventearealet.

Du får en plan for undersøgelser og behandling

Lægen lægger en plan for eventuelle undersøgelser og behandlinger i samarbejde med dig. Sygeplejersken bestiller undersøgelserne og planlægger så vidt muligt tiderne sammen med dig.

Spørg, hvis du er i tvivl

Du vil altid få udleveret skriftlig information, som supplerer den mundtlige information om det, der skal ske.

Vi lægger vægt på, at den enkelte patient føler sig godt informeret og selv er med til at træffe beslutninger om undersøgelser og behandling. Du må endelig spørge, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Inddragelse af pårørende

Det er dig selv, der bestemmer, om du vil have en pårørende med til samtalen i klinikken og til de videre undersøgelser. Vores anbefaling er, at en nær pårørende så vidt mulig deltager, da der bliver talt om mange ting og givet meget information, der har betydning for begge parter. Vores erfaring er også, at det kan være svært for patienten at huske og holde rede på alle informationer og aftaler.

Ventetid

Vi gør, hvad vi kan for, at du kommer ind til den aftalte tid i klinikken. På et hospital kommer der af og til noget uforudset, som kan gøre, at vi ikke kan overholde de planlagte tider. Vi håber, du vil udvise forståelse, hvis det skulle ske for dig. Tag under alle omstændigheder læsestof og eventuelt lidt mad og drikke med.

Hvordan får jeg svar på undersøgelser

Du får svar på undersøgelser ved det efterfølgende besøg i klinikken, medmindre andet er aftalt med lægen. Skulle der komme et svar, som kræver yderligere undersøgelse eller andre tiltag, vil du blive kontaktet af klinikken enten pr. telefon eller brev.

Din egen læge får ikke automatisk besked om din behandling hos os. Hvis du ønsker dette, skal du sige det til lægen, og lægesekretæren sørger for at sende brevet.

Du skal være opmærksom på

Ved indlæggelse på Afdeling for Mave-, Tarm og Leversygdomme vil eventuelle planlagte klinik tider blive annulleret og eventuelt nye vil blive bestilt ved udskrivelsen. Tal med din kontaktsygeplejerske om dette under indlæggelsen.

Har du brug for tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Har du brug for tolk, siger du det til den læge eller sygeplejerske, du har kontakt med. Det er hospitalet, der står for bestilling af tolken.

Hvis du skal hente medicin eller aflevere prøver

Som udgangspunkt bliver medicin udleveret i forbindelse med samtalen hos lægen eller sygeplejersken. Ellers skal du ringe til os og booke tid. Hvis du skal aflevere prøver til undersøgelser, bedes du møde ved skranken på 4. etage, R1 inden kl. 10.00.

Tjek din e-journal

Du har direkte adgang til din patientjournal ved at logge ind på www.sundhed.dk med din digitale signatur eller MitID.

Husk at sende afbud

Bliver du forhindret i at komme til den aftalte tid, beder vi dig ringe afbud i så god tid som muligt, det giver os mulighed for at give din tid til en anden patient. Du kan aftale ny tid med sekretæren med det samme.

Det er muligt at tilmelde sig NEM SMS på Borger.dk, så vil du modtage en påmindelses- SMS tre dage inden din planlagte kontrol.

Yderligere spørgsmål

Får du brug for at tale med en læge eller sygeplejerske mellem besøgene i klinikken, hvis du for eksempel oplever forværring i din sygdom eller har spørgsmål vedrørende din behandlingsplan, skal have ændret en planlagt tid, bestille eller afbestille transport eller bestille tolk, kan du ringe til Mave-, Tarm- og Leversygdomme, klinik 1.

Du kan via www.minsundhedsplatform.dk kontakte os, hvis du har spørgsmål eller skal have ændret din tid. Du kan forvente svar indenfor 4 dage af en sekretær.

Udenfor åbningstiden

Hvis du får brug for akut hjælp, skal du ringe til Akuttelefonen 1813.

Redaktør