Velkommen til Led- og Knoglekirurgi, klinik 1

Her har vi samlet nogle af de informationer, du kan få brug for, når du har en aftale hos os.

I klinik 1 kommer du til behandling eller kontrol efter en skade. Det er vores opgave at undersøge og behandle dig efter dit besøg i Akutmodtagelsen. Vi tilstræber at skabe gode og trygge rammer for dit forløb hos os.

Opstår der situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, hører vi gerne om det.

Du finder os i opgang 1, etage 14. Husk at henvende dig i receptionen, så vi kan registrere, at du er kommet.

Når du besøger os

Det er en stor hjælp, hvis du på forhånd har udfyldt de eventuelt vedhæftede oplysningsskemaer. Hvis du har modtaget indkaldelsen digitalt og ikke har mulighed for at udskrive, får du skemaet, når du kommer til klinik 1, og kan udfylde det her.

Ventetid

Der er afsat 15-30 minutter pr. konsultation hos lægen. Ventetid kan forekomme pga. akut opståede problemer, men vi tilstræber at følge det planlagte program. Det vil sige, at man kommer ind til lægen efter det fastlagte tidsprogram og ikke nødvendigvis i den rækkefølge, man møder i receptionen.

Konsultationen

Når du kommer ind til konsultation hos lægen, bliver du undersøgt, og sammen planlægger og beslutter I det videre behandlingsforløb. Det er også her, du afleverer patientoplysningsskemaet og samtykkeerklæringen.

Genoptræning

Hvis vi vurderer, at du har behov for specialiseret genoptræning, sker det i samarbejde med en af hospitalets fysio- eller ergoterapeuter.

Du kan også blive henvist til almen genoptræning i din kommune eller hos en privatpraktiserende fysioterapeut.

Afslutning af forløb

Når du er færdigbehandlet, afslutter vi dit forløb, og herefter skal du kontakte din egen læge ved problemer.

Kopi af journal

Hvis du skal bruge en kopi af din journal, skal du gå ind på www.sundhed.dk og printe den ud ved hjælp af dit NemID/MitID. 

Du finderen vejledning til print på hjemmesiden. Vær opmærksom på, at der går 3-5 dage, før din journal er opdateret. Hvis du ikke har adgang til internet, kan du ringe til os og bede om en kopi af din journal.

Praktiske oplysninger

Undlad at medbringe værdigenstande

Medbring så få værdier som muligt. Du har selv ansvaret for de værdigenstande og ejendele, du medbringer på hospitalet.

Rygning

Herlev Hospital er røgfrit område indendørs. Udendørs er rygning tilladt i de tre rygeområder, som du finder ved Akutmodtagelsen, ved opgang 51 samt ved børnemodtagelsen.

Mobiltelefon

Det er tilladt at bruge mobiltelefon i klinik 1, men du bør tage hensyn til andre patienter i venteværelset.

Redaktør