Velkommen til Led- og Knoglekirurgi, Sengeafsnit 1

Velkomstpjece til patienter indlagt på sengeafsnit 1

Om afdelingen

På sengeafsnit 1 modtager vi patienter med akutte infektioner, patienter som skal have foretaget amputationer, patienter med proteseinfektion og patienter med tryksår. På sengeafsnittet er vi et fast team af læger, plejepersonale og sygeplejesekretærer. Du vil derudover også møde personale der er under uddannelse.

Vi har et tæt samarbejde med hospitalets fysio- og ergoterapeuter og hvis vi vurderer, at du har behov for genoptræning eller hjælpemidler, vil du også møde dem. 

Afsnittet ledes af afdelingssygeplejerske Anne Madsen og overlæge Hans Gottlieb.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid henvende dig til plejepersonalet på afdelingen. 

Mens du er indlagt

Operation:

Hvis du skal opereres, skal du normalt faste i 6 timer før operationen, men du må gerne drikke vand eller saft indtil 2 timer før. Når alt er klar til operationen, bliver du kørt til operationsgangen. Her møder du narkose- og operationspersonalet, der sikrer sig, at alt er i orden inden operationen. Herefter bliver du bedøvet og opereret.

Efter operationen bliver du kørt til opvågning. Hvis du har været i lokalbedøvelse, bliver du kørt direkte tilbage til sengeafsnittet.

Der kan opstå situationer, der betyder, at vi må udsætte din operation . Det kan fx være, hvis du har andre sygdomme, der skal tages hensyn til. Det kan også være på grund af andre akutte patienter med mere alvorlige eller livstruende sygdomme.

Stuegang:

I hverdagene drøfter temaet dagligt din behandling og plan for dit videre forløb på baggrund af det seneste døgns observationer og resultater. Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig dagligt, men planlægges efter behov.

Vi ønsker med stuegang at informere dig om status på din behandling og på baggrund af dine, og dine pårørendes observationer, planlægge din videre behandling i samråd med dig. Dine pårørende er altid velkomne til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det. Såfremt du ønsker at dine pårørende deltager, kan vi planlægge et tidspunkt i dagstid (inden kl. 15) for stuegangen. Dine pårørende er også velkomne til at deltage via din telefon eller tablet.

Der er ikke stuegang i weekenden, medmindre der skal ændres i den plan, der er lagt.

Smertebehandling:

En god smertebehandling er en forudsætning for, at du kommer godt og hurtigt igennem dit behandlingsforløb. 

Vi spørger ind til dine smerter flere gange om dagen. Vi spørger både ind til, hvor du har ondt, hvor stærke dine smerter er og om du har haft virkning af den smertestillende medicin, vi giver dig. For at vurdere dine smerter bedst muligt beder vi dig angive på en skala fra 0 til 10 hvor ondt du har. Ved angivelse af 0 har du ingen smerter og 10 er de værst tænkelige smerter.

Det er vigtigt at du fortæller os, hvis du har smerter, så vi kan smertestille dig bedst muligt. Ofte kan du ikke gøres helt smertefri, men vi kan sammen finde et acceptabelt niveau for dine smerter.

Inden du udskrives

Vurdering af behov for hjælp efter udskrivelse:

Der kan være forhold, der gør, at du ikke kan klare dig hjemme uden hjælp efter udskrivelsen. Vi taler med dig om hvorvidt du eksempelvis har behov for hjemmehjælp eller hjemmesygepleje.

Der kan også være tale om, at din bolig skal ændres på nogle punkter. Da det er kommunen, der sørger for den pågældende hjælp, er det kommunen, der afgør den endelige form for hjælp.

Genoptræning:

Hvis det vurderes relevant, laver afdelingens fysioterapeuter, i samarbejde med dig og afdelingens øvrige personale, en genoptræningsplan, som du får med ved udskrivelsen.

Udlån af hjælpemidler:

Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler, såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal selv sørge for, at hjælpemidlerne bliver bragt til dit hjem og leveret tilbage, når du ikke har brug for dem længere.

Praktiske oplysninger

Besøgstider:

Vi har ingen faste besøgstider. 

Måltider:
Hver dag får du tilbudt tre hovedmåltider:

  • Morgenmad ca. kl. 08.30
  • Frokost ca. kl. 12.15
  • Aftensmad ca. kl. 17.15

Hertil kommer mellemmåltider eftermiddag og aften.

Rygning:

Hospitalet er røgfrit område. Hvis du er operationspatient, opfordrer vi dig til ikke at ryge. Sårhelingen nedsættes betydeligt, når du ryger, og risikoen for sårinfektion øges. Du kan evt. få udleveret nikotintyggegummi og nikotinplaster.

TV, radio og trådløst netværk:

Du kan se TV i opholdsstuen og på de fleste sengestuer. Vi beder dig respektere dine medpatienter, hvis du ser fjernsyn på stuen, og afstemme forventninger til lydstyrke og hviletider sammen.

Du har også mulighed for at koble dig op på det trådløse netværk. Åbn din internetbrowser og vælg RegionH’s gæstenet. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis du har brug for hjælp til at komme på internettet, hjælper personalet dig gerne.

Mobiltelefon:

Det er tilladt at bruge mobiltelefon, men vi beder dig respektere dine medpatienter.

Penge og værdigenstande:

Du har selv ansvaret for de penge og værdigenstande, du medbringer på stuen. Vi anbefaler, at du snarest efter indlæggelsen får en pårørende til at tage dine værdigenstande med hjem, eller at du låser dem inde i det skab, du har fået tildelt på stuen. Mister eller glemmer du nogle af dine ting, kan du henvende dig til plejepersonalet eller i receptionen.

Redaktør