Velkommen til Led- og Knoglekirurgi, Sengeafsnit 1

Velkomstpjece til patienter indlagt på sengeafsnit 1

Om afdelingen

På sengeafsnit 1 modtager vi patienter med sår, infektioner, patienter som skal have foretaget amputation og patienter med knoglebrud. På sengeafsnittet er vi et fast team af læger, plejepersonale, fysioterapeuter og sygeplejesekretærer. Du vil derudover også møde personale der er under uddannelse.

Afsnittet ledes af konstitueret oversygeplejerske Jane Christiansen og overlæge Hans Gottlieb.

Hvis du eller dine pårørende har spørgsmål, kan du altid henvende dig til plejepersonalet på afdelingen. 

Mens du er indlagt

Operation:

Hvis du skal opereres, skal du normalt faste i 6 timer før operationen, men du må gerne drikke vand eller saft indtil 2 timer før. Når alt er klar til operationen, bliver du kørt til operationsgangen. Her møder du narkose- og operationspersonalet, der sikrer sig, at alt er i orden inden operationen. Herefter bliver du bedøvet og opereret.

Efter operationen bliver du kørt til opvågning. Hvis du har været i lokalbedøvelse, bliver du kørt direkte tilbage til sengeafsnittet.

Der kan opstå situationer, der betyder, at vi må udsætte din operation . Det kan fx være, hvis du har andre sygdomme, der skal tages hensyn til. Det kan også være på grund af andre akutte patienter med mere alvorlige eller livstruende sygdomme.

Stuegang:

Der er ikke nødvendigvis stuegang hos dig dagligt. I hverdagene afholdes der hver morgen tavlestuegang hvor temaet drøfter din behandling og plan for dit videre forløb på baggrund af det seneste døgns observationer og resultater. Det er på denne tavlestuegang hvor det vurderes hvorvidt der er stuegang, hvor lægen tilser dig, på den pågældende dag. Hvis du har sprøgsmål du ønsker at drøfte med en læge, så skal du henvende dig til plejepersonalet. 

Vi ønsker med stuegang at informere dig om status på din behandling og på baggrund af dine, og dine pårørendes observationer, planlægge din videre behandling i samråd med dig. Dine pårørende er altid velkomne til at deltage i stuegang, hvis du ønsker det. Såfremt du ønsker at dine pårørende deltager, kan vi planlægge et tidspunkt i dagstid (inden kl. 15) for stuegangen. Dine pårørende er også velkomne til at deltage via din telefon eller tablet.

I weekenden er der ikke stuegang medmindre der skal ændres i den plan, der er lagt.

Smertebehandling:

En god smertebehandling er en forudsætning for, at du kommer godt og hurtigt igennem dit behandlingsforløb. 

Vi spørger ind til dine smerter flere gange om dagen. Vi spørger både ind til, hvor du har ondt, hvor stærke dine smerter er og om du har haft virkning af den smertestillende medicin, vi giver dig. For at vurdere dine smerter bedst muligt beder vi dig angive på en skala fra 0 til 10 hvor ondt du har. Ved angivelse af 0 har du ingen smerter og 10 er de værst tænkelige smerter.

Det er vigtigt at du fortæller os, hvis du har smerter, så vi kan smertestille dig bedst muligt. Ofte kan du ikke gøres helt smertefri, men vi kan sammen finde et acceptabelt niveau for dine smerter.

Inden du udskrives

Vurdering af behov for hjælp efter udskrivelse:

Under indlæggelsen vurderer vi sammen med dig om der ved udskirvelsen er behov for kommunal hjælp i hjemmet eller om du skal indstilles til et genoptrænings/aflastningsophold i egen kommune. Da det er kommunen, der sørger for den pågældende hjælp, er det kommunen, der afgør den endelige form for hjælp.

Genoptræning:

Hvis det vurderes relevant, laver afdelingens fysioterapeuter, i samarbejde med dig og afdelingens øvrige personale, en genoptræningsplan der sendes til den kommunale fysioterapeut og du får en kopi med af denne ved udskrivelsen. Det er din egen kommune der efter udskrivelsen sørger for at indkalde dig til den videre optræning.

Udlån af hjælpemidler:

Hvis vi vurderer, at du har behov for hjælpemidler, såsom kørestol, albuestokke, gangbuk, badebænk eller andet, kan du midlertidigt låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal selv sørge for, at hjælpemidlerne bliver bragt til dit hjem og leveret tilbage, når du ikke har brug for dem længere.

Praktiske oplysninger

Besøgstider:

Vi har ingen faste besøgstider, men vi henstiller til at vise hensyn til medpatienter.

Måltider:
På Herlev hospital bestiller du hovedmåltider og mellemmåltider på en tablet, som plejepersonalet vil præsentere dig for. Du kan se mere om bestillingen af måltiderne på forsiden af det digitale menukort, og du er velkommen til at spørge personalet om hjælp til bestilling.

Måltiderne serveres på nedenstående tidspunkter:

  • Morgenmad ca. kl. 08.00
  • Frokost ca. kl. 12.30
  • Aftensmad ca. kl. 18.15

Rygning:

Hospitalet er røgfrit område. Vi opfordrer vi dig til ikke at ryge, da blandt andet sårheling nedsættes betydeligt, når du ryger, og risikoen for sårinfektion øges. Du kan evt. få udleveret nikotintyggegummi og nikotinplaster.

TV, radio og trådløst netværk:

Du kan se TV i opholdsstuen og på sengestuen. Du har også mulighed for at koble dig op på det trådløse netværk. Åbn din internetbrowser og vælg RegionH’s gæstenet. Følg anvisningerne på skærmen. Hvis du har brug for hjælp til at komme på internettet, hjælper personalet dig gerne. Vis hensyn og afstem forventninger til lydstyrke og hviletider sammen.

Mobiltelefon:

Det er tilladt at bruge mobiltelefon på hele afdeligen, men vi beder dig respektere dine medpatienter.

Penge og værdigenstande:

Du har selv ansvaret for de penge og værdigenstande, du medbringer under indlæggelsen. Vi anbefaler, at du snarest efter indlæggelsen får en pårørende til at tage dine værdigenstande med hjem, eller at du låser dem inde i det skab, du har fået tildelt på stuen. Mister eller glemmer du nogle af dine ting, kan du henvende dig til plejepersonalet eller i receptionen.

Parkering 

Holder du på en tidsbegrænset plads, og skal du være her længere, kan du ringe til informationen og oplys: Køretøjets registreringsnummer og dit mobilnummer. Husk at kontrollere den sms, du modtager. Informationen på Herlev har telefonnummer: 3868 3868

Redaktør