Velkommen til Hjemmedialyse

Velkommen til Hjemmedialysen. Vi håber, at du vil finde dig godt tilrette hos os, og vi ser fremtil et godt samarbejde med dig.

Hvad er Hjemmedialysen?

Hjemmedialysen er et afsnit, hvor vi varetager anlæggelse af dialysekateter i bughulen, oplæring i Peritonealdialyse (Posedialyse) samt vejledning og støtte efterfølgende.

Når du har valgt Peritonealdialyse og været til samtale om P-kateteranlæggelse, vil dine fremtidige kontakter vedrørende din nyresygdom foregå i Hjemmedialysen.

Efter kateteranlæggelsen vil du, indtil huden er helet og røret er groet fast, komme til kontrol og skift af forbinding i Hjemmedialysen, Borgmester Ib Juuls Vej 73, opgang 8, 4. etage, N3 samt blodprøvetagning i Prøvetagning 1, Borgmester Ib Juuls vej 73, opgang 7, 4.sal, M1.

Denne periode varer cirka 3-8 uger.

En illustration af en patient med peritonealdialyse.
Peritonealdialyse. Tegning: Hans Berglund.

Hvornår starter dialyseoplæring?

Ud fra blodprøverne afgør lægen, hvornår du skal starte oplæringen. Oplæringen vil foregå i Hjemmedialysen og tager udgangspunkt i dine behov. Her vil du få information om din behandling og lære praktisk håndtering af dialysen.

Vi sikrer os, at du føler dig tryg ved dialysen, før du selv skal udføre behandlingen derhjemme. Når behandlingen er velreguleret og du er færdigoplært, skal du til kontrol i Hjemmedialysen ca. hver 8. uge.

Ved problemer med din behandling, skal du ringe til os for at få råd og vejledning. Hvis der er behov for det, kan vi fremskynde din tid hos lægen.

Der er en læge til stede i Hjemmedialysen tirsdag kl. 9.00-12.00 samt torsdag kl. 9.00- 14.00.

Hvilket personale er i Hjemmedialysen?

Personalet i Hjemmedialysen består af 1 afdelingssygeplejerske, 1 klinisk PD-sygeplejespecialist, 5 sygeplejersker, 3 speciallæger og 1 reservelæge.

Du vil blive tilknyttet et sundhedsfagligt team bestående af 1 sygeplejerske og enten en Patientansvarlig læge (PAL) eller en Behandlingsansvarlig læge (BAL).

Mad og drikke

Vi kan tilbyde kaffe, the, saft og vand. Der findes desuden et cafeteria og en 7-Eleven på Gernes' Torv (forhallen).

Rygning

Herlev Hospital er røgfrit område, dog med et mindre rygeareal ved indgangen Borgmester Ib Juuls Vej 73.

Telefon

Du må gerne benytte din mobiltelefon i Hjemmedialysen. Mobildækningen i Hjemmedialysen kan være mindre god – du kan i nødstilfælde låne vores telefon til korte beskeder.

Diætist

Samtale med en diætist kan arrangeres efter ordination. Tal med lægen om dette.

Transport

Kørsel i egen bil godtgøres efter statens regler og gældende takst.

Det er i særlige tilfælde muligt efter lægeordination at få kørsel til din kontrol i Hjemmedialysen.

Redaktør