Velkommen til Dialyseafsnittet på Hvidovre Hospital

Informationsmateriale om dit besøg på dialyseafsnittet (Hvidovre Hospital).

Personalet i Dialyseafsnittet byder dig velkommen til afsnittet. Vi håber, at denne patientinformation vil give dig svar på nogle af dine spørgsmål. Vi er gerne behjælpelig med yderligere information til dig og dine pårørende. 

På tegningen ses en kvinde siddende ved bord, med en kop kafffe, med et dialyse dop i armen.

Dialyse

I dialysen tager vi os af hæmodialysebehandling til kliniske patienter, der har brug for sygepleje/lægeassistance under behandlingen. Ved hæmodialyse renses blodet for affaldsstoffer, salte og overskydende væske ved hjælp af en kunstig nyre, som er et filter med en halvgennemtrængelig membran, som tillader disse stoffer at passere.

Behandlingen tager 3 - 4 timer pr. gang og varetages af sygeplejersker, der er specielt uddannede til at dialysere, observere eventuelle problemer og behandle - i samarbejde med lægerne. 

Afsnittet har 20 dialysepladser fordelt på 5 stuer, og afsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske. Der er tilknyttet ca. 20 sygeplejersker, en sekretær, en overlæge og to dialyseteknikere. Du vil blive tilknyttet en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Det vil være dem der i samarbejde med dig varetager dine interesser.

Dialysetider

Afdelingen har åbent alle ugens dage med behandlinger på enten et dag- eller aftenhold. Vi tilstræber, at du hurtigst muligt får faste dialysetider og den samme behandlingsplads ved hver behandling. 

Desværre vil det indimellem være nødvendigt at flytte dialysetid og dialyseplads, hvilket vi beder om forståelse for. Har du brug for at dine dialysetider ændres, er du velkommen til at tale med os om det, og vi vil forsøge at hjælpe dig under hensyntagende til afdelingens muligheder.

Patientmedinddragelse

Vi bestræber os på at inddrage dig mest muligt i din behandling og give dig et medansvar. Det betyder, at du som patient på afsnittet bidrager med det, du kan, eksempelvis at hente sengetøj, gøre diverse hjælpemidler/remedier klar eller klargøre dialyseapparatet. Vi taler med dig om, hvor meget du har mulighed for at deltage i din egen behandling.

Hygiejne 

Når vi starter og slutter behandlingen, bruger vi briller og handsker som beskyttelse af både dig og os. Vi vasker meget ofte hænder og bruger håndsprit for at undgå smittespredning. Af samme grund vil vi bede dig spritte dine hænder før og efter dialysebehandlingen, samt vaske og spritte dine hænder efter toiletbesøg. Du får udlevet din egen flaske med håndsprit, som du bør opbevare i dit skab mellem behandlingerne. 

Besøgstider

Vi har frie besøgstider og dine pårørende er meget velkomne. Vi beder dog om, at der tages hensyn til medpatienter.

Transport

Som hovedregel skal du selv sørge for transport. Udelukker din helbredstilstand transport med offentlige transportmidler, kan du enten blive kørt til og fra hospitalet eller få transportgodtgørelse, hvis din udgift overstiger 60 kr. Det er hospitalet, der vurderer, om der skal tilbydes transport, og hvordan den skal foregå.

Modtager du pension og kan køre med offentlige transportmidler, kan du få refunderet dine udgifter tur/retur, hvis de overstiger 25 kr. Udelukker din helbredstilstand transport med offentlige transportmidler, vil afdelingen sikre dig transport til/fra hospitalet. Transporten kan kun ske mellem din folkeregisteradresse og hospitalet.

Påklædning under behandlingen

Der er mulighed for at låne en patientskjorte for at skåne dit eget tøj under behandlingen. Du får et skab, hvor du kan opbevare tøj og dine øvrige remedier under behandlingerne. I det omfang det er muligt for dig, skal du selv finde tingene frem fra skabet, samt lægge dem tilbage efter behandlingen.

Mad og drikke under dialysebehandling

Vi tilbyder en kop kaffe/te, et glas is eller saft og to sandwich under behandlingen. Er du meget sulten er det en god ide selv at medbringe en madpakke til efter behandlingen.

Kostvejledning

Som dialysepatient er der forskellige forhold omkring din kost, der er vigtigt, du er informeret om. Derfor bliver du henvist til en snak med vores diætist. Diætvejledningen er individuel og tager udgangspunkt i dine vante kostvaner og aktuelle blodprøver. Hvis det ikke er dig, der almindeligvis står for madlavningen derhjemme, er det en god ide at tage en pårørende med.

Vægt

Det er vigtigt, at du vejer dig før og efter dialysebehandlingen. Vi hjælper dig gerne efter behov. Når vi kender din vægt, er det muligt at beregne, hvor meget overskydende væske du eventuelt skal have fjernet under behandlingen.

Væskerestriktion

Når du starter i dialysebehandling bliver urinudskillelsen som regel noget mindre. Derfor er det ofte nødvendigt, at du begrænse din væskeindtagelse og drikker mindre end du er vant til. Er du i tvivl om, hvor meget du må drikke pr. døgn, kan du tale med sygeplejersken eller lægen om dette.

Lægekonsultation

Hver 2-3. måned er der konsultation med lægen. Hvis du ønsker det, er det muligt at tale med lægen i enrum. Ved konsultationen vurderer lægen resultaterne af de blodprøver, der er taget en uge forinden. Lægen vurderer også, om din A-V fistel eller dit dialysekateter fungerer tilfredsstillende, ligesom lægen vurderer, hvor effektiv behandlingen virker på dig.

Det er en god ide løbende at skrive spørgsmål ned på den udleverede seddel og medbringe listen ved lægekonsultationen. Så er du sikker på at få spurgt om det hele, når du taler med lægen. 

Ved konsultationen skal du altid huske din medicinliste. Det er her, det er muligt at få fornyet recepter.

Imellem lægekonsultationerne vil det være muligt at blive tilset af en læge i dialyseafsnittet ved akutte problemer. Du må dog forvente at der kan være ventetid.

Ved indlæggelse

I tilfælde af indlæggelse foregår dialyse på Herlev Hospital.

Kontakt til praktiserende læge

Din praktiserende læge fortsætter med at tage sig af dine helbredsmæssige problemer, der ikke har med selve dialysebehandlingen at gøre. Din praktiserende læge modtager kopi af journalnotater, således at dit behandlings-forløb er kendt af din læge. Ønsker du ikke denne viderformidling, skal du give personalet besked herom.

Adspredelse

Da dialysetiden godt kan føles lang, er det en god ide at medbringe læsestof. Hver dialyseplads har desuden en lille tv-skærm.

Mobiltelefon og computer

Du må gerne benytte din mobiltelefon i afdelingen. Hvis du medbringer din egen computer er det muligt at få adgang til hospitalets trådløse netværk.

Teknik og alarmer 

Selve dialysebehandlingen overvåges af dialyseapparatet. Det kan virke overvældende og skræmmende med alle de bippende og hylende toner. Men netop disse alarmer er til for din sikkerhed under dialysen. Når en alarm lyder, betyder det, at vi skal være opmærksomme. Opfat det som en tryghed – det er ikke farligt.

Ferie/gæstedialyser

I forbindelse med ferie i Danmark kan du selv ringe og aftale tid til dialysebehandling på et af de danske dialysecentre.

Er du i tvivl om noget, vil vi gerne være behjælpelige. Vi henstiller til, at du giver besked i god tid før den planlagte ferie. 

Du har også mulighed for selv at arrangere udenlandsrejser. Dialyse i Europa er ofte dækket af det blå sundhedskort. I Sverige og Frankrig skal du dog selv betale en mindre del af udgiften til behandlingen. Nyreforeningen arrangerer 2-3 gange om året grupperejser til udlandet. Udgifter til dialysebehandling udenfor Europa dækkes ikke af Region Hovedstaden. Husk altid af få medicinsk forhåndstilsagn og tegne rejseforsikring, før du rejser til udlandet.

Socialrådgiver

Når man har en kronisk sygdom, kan man også have behov for at tale med andre fagpersoner. Her kan du taget fat i din sagsbehandler i kommunen. Du kan også kontakte socialrådgiveren i Nyreforeningen. Det er ingen betingelse, at du er medlem af Nyreforeningen for at tale med socialrådgiveren, men skal du have hjælp til ansøgninger mm., skal du naturligvis være medlem.

Redaktør