Velkommen til Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1

Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1, er for syge nyfødte og børn, der er født for tidligt. Afsnittet hører under Afdeling for Børn og Unge.

Tillykke med jeres nyfødte barn

I denne pjece finder I information om afsnittet og om barnets behov. I er altid velkomne til at spørge personalet, hvis I er i tvivl om noget. 

Selvom jeres barn har brug for professionel pleje og behandling nu, er den nærmeste familie stadig de vigtigste mennesker for jeres nyfødte barn. For at styrke tilknytningen mellem jer er det derfor bedst, at der som minimum er én forælder eller en anden vigtig omsorgsperson hos barnet. Vi kan som udgangspunkt kun tilbyde overnatning til én forælder pr. barn.

I vil ikke nødvendigvis møde det samme personale hver dag, men det samme team af læger og sygeplejersker vil være omkring jer. Vi ønsker et tæt samarbejde med jer omkring jeres barns trivsel og velbefindende, og vores mål er, at I ved udskrivelsen føler jer trygge og klar til at tage hjem.

Børnene på afsnittet bliver tilset ved stuegang efter behov. I kan altid få en aftale i stand om en samtale med en læge eller sygeplejerske, hvis I ønsker det.

Det nyfødte barns behov

Som nybagt forælder skal man lære at aflæse sit barns signaler: hvornår er barnet sultent, hvornår skal det skiftes, hvornår har det brug for nærhed og trøst. Man skal også lære at læse barnets kropssprog for at forstå, hvornår barnets sanser er overstimulerede af bl.a. lys, lyde og dufte. 

Vi støtter, vejleder og hjælper jer hele vejen gennem denne proces, så I hurtigst muligt vil få følelsen af selv at kunne passe og pleje jeres barn. I afsnittet lægger vi vægt på at følge det enkelte barns udvikling og tilpasser pleje og omsorg efter den.

Jeres barn har brug for jeres fulde opmærksomhed, og I skal derfor tænke på, hvornår og hvordan I bruger jeres mobiltelefoner o.l., så I ikke overser barnets signaler.

Lys

I kan roligt tage billeder af jeres barn, men undgå det skarpe lys fra blitzen.

Lyde

Høje og pludselige lyde forstyrrer barnet, så vi opfordrer til, at I taler dæmpet sammen på stuen. 

Desværre afgiver vores klokke- og overvågningssystem lyde, som ikke kan undgås. I kan hjælpe jeres barn til færre forstyrrelser, hvis I kun anvender klokkesnoren i akutte situationer. Benyt lejligheden til at stille spørgsmål og bede om ting, I mangler, når sygeplejersken alligevel er på stuen. I er også altid velkomne ved sygeplejekontoret. 

Alle mobiltelefoner i afsnittet skal være på lydløs, og al tale i dem bør foregå på fællesarealer eller i forældrestuen. Høretelefoner skal altid anvendes i forbindelse med tablet/ computer.

Dufte

Stærke dufte fra mad, blomster, parfume og røg kan virke voldsomt for barnet. Blomster og mad bør derfor ikke stå på stuen, og brugen af parfume bør begrænses. Benyt meget gerne fællesarealerne til blomster og til at spise i. Hvis I skal ryge, anbefaler vi, at I har skiftetøj med til at ryge i. 

Hygiejne

Børnene i afsnittet er i særlig grad udsat for infektioner.

Håndhygiejne

Flg. skal overholdes af alle, der kommer i afsnittet:.  
Når man kommer udefra ind på stuen: vask hænder, inden de sprittes af - dette gælder også efter bleskift og toiletbesøg. Herefter sprittes hænderne hver gang, man forlader stuen og kommer ind igen uden at have forladt selve afsnittet. Vi anbefaler, at I ikke bærer fingerringe, armbånd og ur.

På stuen

Pladsen på stuen er trang! Det er derfor ekstra vigtigt at være opmærksom på hygiejnen og på at rydde op, så rengøringspersonalet kan komme til. Hav venligst kun de ejendele på stuen, der er plads til i patientskabet. 
Tasker må ikke stå på gulvet.
Vi beder jer tage de ting med hjem, som I ikke bruger - fx barselsgaver.

Overtøj

Da overtøj er ekstra urent, bedes I og jers gæster benytte tøjstativerne uden for stuen. Husk at tømme lommerne!

Jeres gæster

Behandling af Nyfødte, sengeafsnit 1, er ikke et barselsafsnit, men et afsnit, hvor syge og skrøbelige børn har behov for rolige omgivelser. Derfor henstiller vi til, at besøg begrænses til korte kigge-besøg og kun i tidsrummet kl. 14-20.  

Søskende og andre besøgende skal være raske og må ikke have været udsat for smitte. Søskende er velkomne indtil kl. 20. Vi anbefaler, at små eller urolige søskende har en voksen med, der kan tage sig af dem under besøget. Vores erfaring er, at korte besøg er de mest vellykkede. Besøgende andre end søskende skal være fyldt 15 år.

Vi forventer, at I selv fortæller jeres gæster om de forskellige retningslinjer og hensyn, der er i afsnittet, men vi hjælper jer selvfølgelig gerne. 

Mad og drikke

Ud over den mad, der kan fås/ købes i afsnittet (se opslag på stuen), kan der købes mad på Gernes' Torv (forhallen) i hospitalets café (ma.-fr. kl. 7.30-15) og i 7-Eleven (døgnåbent).

Madvarer må ikke opbevares på stuen, men skal opbevares i køleskabet i forældrekøkkenet - husk dato, fulde navn og stuenummer. Madbakker bedes sat i stativet ved køkkenet, umiddelbart efter I har spist.

THO: Tidligt hjemme-ophold 

THO er et tilbud til familien, når barnet er 35 uger og ikke har brug for døgn-overvågning. På THO er man derhjemme sammen med barnet med mulighed for at ringe til afsnittet hele døgnet, møde op i afsnittet eller evt. få besøg af en sygeplejerske. Barnet kommer til løbende trivsels-kontrol i afsnittet.

Kontakt til sundhedsplejerske

Det kan være en god ide at få besøg af jeres sundhedsplejerske, allerede mens I er indlagt.
I kan enten selv arrangere besøget eller lade os gøre det. 

Psykolog og socialrådgiver

Hvis I har behov for at tale med afdelingens psykolog eller socialrådgiver, kan I kontakte personalet.

Vi håber, I får et godt og trygt forløb hos os.

Redaktør