Velkommen til Bedøvelse og Operation 2

Her har vi samlet informationer, som I kan få brug for før, under og efter dit ophold på Bedøvelse og Operation 2.

Under opholdet

Det er vores opgave at dække dit behov for behandling og pleje, og vi bestræber os på at skabe gode og trygge rammer. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor dine oplevelser ikke svarer til dine forventninger, vil vi gerne høre fra dig.

På Bedøvelse og Operation 2 modtager vi patienter fra afdelinger, der er specialiseret i:

 • Led- og Knoglekirurgi
 • Kvindesygdomme,Graviditet og Fødsler
 • Mave-tarmkirurgi
 • Urinvejskirurgi.

Som patient på Bedøvelse og Operation 2 bliver du opereret og udskrevet samme dag. Afsnittet består af to operationsstuer, en opvågningsstue og et hvilerum.

Der vil under dit ophold i afsnittet være en læge og en sygeplejerske, som har ansvar for din behandling og pleje. Alt personale på hospitalet har tavshedspligt.

Før operationen

Mødetid

I indkaldelsesbrevet eller på mødekortet vil du blive informeret om, hvornår og hvor du skal møde, når du skal opereres.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til operationen, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt giver os besked. Det gør det muligt for os at tilbyde din tid til en anden. Ved afbud skal du ringe på det telefonnummer, der står i indkaldelsesbrevet eller på mødekortet.

Faste

Af hensyn til din sikkerhed under bedøvelsen er det vigtigt, at din mavesæk er tom. Hvis det er aftalt, at du skal faste, er det derfor vigtigt, at du overholder følgende fasteregler:

 • Indtil 6 timer før mødetidspunktet må du spise og drikke frit.
 • Fra 6 til 2 timer før mødetidspunktet må du kun drikke vand, sodavand, saftevand, juice uden frugtkød, te eller kaffe uden mælk/fløde.
 • De sidste 2 timer før mødetidspunktet må du intet indtage, heller ikke bolcher eller lignende.

Hygiejne

For at forebygge infektion er det vigtigt, at kroppen er ren. Du skal derfor tage et brusebad og vaske kroppen, inden du møder på afsnittet.

Medicin

Om morgenen skal du kun tage medicin, hvis du på forhånd har aftalt det med anæstesilægen (narkoselægen) eller personalet på klinikken.

Makeup

For at kunne overvåge dig bedst muligt under og efter operationen må du ikke have læbestift og neglelak på. Når dine læber og negle er synlige, kan vi holde øje med, om du får den ilt, som du har brug for.

Smykker og personlige genstande

Af sikkerheds- og hygiejnemæssige årsager må du ikke have kontaktlinser, ure, smykker, piercing-smykker eller hårspænder på under operationen.

Du skal medbringe

 • Indkaldelsesbrev
 • De udleverede patientinformationer
 • Medicin du bruger dagligt eller ved behov 
 • Evt. læsestof
 • Navn og telefonnummer på en pårørende der kan kontaktes under dit ophold på Bedøvelse og Operation 2.

Værdigenstande

Vi fraråder, at du medbringer større pengebeløb, smykker og andre værdigenstande. Hospitalet erstatter ikke forsvundne værdigenstande.

Mobiltelefon

Mobiltelefoner må ikke benyttes på sengestuen, da det kan forstyrre udstyret, som vi benytter til overvågning. Dog må de gerne benyttes i hvilerummet.

Rygning

Hospitalet er røgfrit område både inde og ude.

Indlæggelsesbevis og sygemelding

Du kan få udleveret et bevis for, at du har været indlagt, hvis din arbejdsgiver ønsker dokumentation for dette. Sygemelding/lægeerklæring skal du have hos din egen læge.

Pårørende

Du er velkommen til at tage pårørende med, men af hensyn til de patienter der lige er blevet opereret, kan pårørende ikke opholde sig permanent på sengestuen eller i hvilestuen. Det er muligt at benytte hospitalets cafe på Gernes' Torv (forhallen). 

Pårørende kan ringe til afdelingen på: Telefon 38 68 23 75.

Du kan have behov for at have en voksen person hos dig efter udskrivelsen. Dette aftaler anæstesilægen med dig ved din første samtale.

Samtale med anæstesilæge

Inden operationen vil du få en samtale med en anæstesilæge, hvor I aftaler, hvordan du skal bedøves. Hvis lægen har ordineret medicin, der forebygger kvalme, vil du få denne inden, du bliver bedøvet.

Hvis du har betydende medicinske lidelser som sukkersyge eller KOL, kan der være en øget risiko for hjerte- og lungekomplikationer. Anæstesilægen vil drøfte med dig, hvilken bedøvelsesform der vil være bedst for dig, og om du skal være fastende.

Mulige former for bedøvelse 

Fuld bedøvelse (generel anæstesi)


Inden bedøvelsen vil du få lagt et drop i en blodåre i hånden/armen. I droppet får du sovemedicin og medicin mod smerter. Du falder herefter i søvn i løbet af et minut. Når du er faldet i søvn, vil du få lagt en slags maske ned i svælget for at sikre, at du kan trække vejret. I sjældne tilfælde kan det ske, at tænderne bliver beskadiget i forbindelse med dette.

Under hele bedøvelsen vil der være en anæstesisygeplejerske/-læge til stede.

Du kan føle dig hæs eller øm i halsen efter bedøvelsen.

Kvalme og opkastning efter fuld bedøvelse er i dag sjældent.

Bedøvelse i ryggen (spinal anæstesi)

Inden bedøvelsen vil du få lagt et drop i en blodåre i hånden/armen. Gennem droppet får du tilført væske. Det bedøvende middel får du sprøjtet ind igennem en tynd nål, der stikkes ind i lænden. I løbet af få minutter oplever du en sovende fornemmelse i nederste del af kroppen. Du vil have svært ved at bevæge underkroppen, som vil være følelsesløs og smertefri under hele operationen. Der vil være en anæstesisygeplejerske/-læge til stede under hele operationen. Du kan eventuelt få beroligende medicin i droppet.

Bedøvelsen aftager gradvist og vil være væk efter ca. 5 timer.

I sjældne tilfælde kan man få hovedpine og besvær med vandladningen efter bedøvelse i ryggen.

Lokalbedøvelse

Inden operationen vil kirurgen lægge lokalbedøvelse i det område, hvor du skal opereres. Når du er lokalbedøvet, har du stadig din følesans, men du kan ikke mærke smerter.

Ved nogle operationer vil det være nødvendigt at give små doser beroligende og smertestillende medicin i et drop i hånden sammen med lokalbedøvelsen. Dette kan føles som en let beruselse, hvor du vil være afslappet og let sovende. Virkningen ophører inden for få minutter, når operationen er slut.

Nerveblokade

Blokaden kan være et supplement til en fuld bedøvelse, eller den kan bruges som eneste bedøvelse. Blokaden virker normalt 8-10 timer efter operationen, og i denne periode vil du være smertefri. Vi lægger blokaden omkring dine nervebaner, og den medfører, at du ikke kan mærke den kropsdel, der er i forbindelse med nervebanerne. Kropsdelen bliver altså følelsesløs og smertefri, og du kan ikke bevæge den. 

Ved operationer på skulder eller arm lægger vi typisk blokaden på halsen eller i armhulen, mens blokade til operationer på benet typisk lægges i lysken, i knæhasen eller ved anklen.

Der vil altid være en anæstesilæge/-sygeplejerske tilstede.

Når virkningen af blokaden ophører, skal dine eventuelle smerter behandles med smertestillende medicin.

Musikafspiller og høretelefoner

Skal du have Bedøvelse i ryggen, lagt Lokalbedøvelse eller Nerveblokade har du mulighed for at høre musik ved at medbringe egen musikafspiller samt høretelefoner.

Risiko

Det er generelt meget sikkert at gennemgå en operation, men der kan være nogle bivirkninger, som beskrevet under de enkelte bedøvelsesformer.

På operationsdagen

Når du møder på afdelingen, skal du henvende dig til sekretæren i ekspeditionen. Inden operationen kommer du til at tale med en sygeplejerske, en anæstesilæge og den læge, der skal operere dig. Du vil normalt få smertestillende medicin inden operationen. Når du skal opereres, vil du blive fulgt til operationsstuen af en operationssygeplejerske. 

Der kan være ventetid før operationen.

Efter operationen

Umiddelbart efter operationen skal du opholde dig på opvågningsstuen eller i hvilerummet. En sygeplejerske vil overvåge dig, og du vil få smertestillende medicin efter behov. Overvågningstiden efter en operation er individuel, men de fleste er klar til at gå hjem efter et par timer. Når du har lyst, kan du få noget at drikke og spise. 

Inden du går hjem, informerer lægen dig og dine pårørende om operationens forløb. Sygeplejersken vejleder dig i skift af forbinding, smertestillende behandling, og hvilke forholdsregler du skal tage, når du kommer hjem. Hvis sygeplejersken vurderer, at der bliver behov for stærkere smertestillende medicin hjemme, vil du få dette udleveret. Vi anbefaler, at du har paracetamol (Pamol, Panodil, Pinex) og ibuprofen (Ipren) hjemme til brug efter operationen.

Vi tilbyder dig en opfølgende telefonsamtale dagen efter operationen mellem kl. 10 og 12 (dog først mandag hvis du er opereret fredag). Hvis vi ikke får telefonisk kontakt til dig i dette tidsrum, er du velkommen til selv at kontakte os.

Klinisk kontrol og genoptræning

Hvis der efter operationen er behov for klinisk kontrol eller genoptræning, vil dette blive aftalt, inden du tager hjem.

Lån af hjælpemidler

Hvis du har brug for krykker, kan du låne disse af hospitalet. Du skal selv sørge for at levere dem tilbage.

Hjemtransport

Sygeplejersken kan hjælpe dig med at ringe efter Falck/taxa eller pårørende, som skal hente dig.

Du skal senest være afhentet:

 • kl. 19.00  (mandag, tirsdag og torsdag)
 • kl. 17.00  (onsdag)
 • kl. 16.00  (fredag)

Af hensyn til din og andres sikkerhed må du ikke selv køre bil, motorcykel, cykel eller benytte offentlige transportmidler før næste dag.

Hvis du har fået morfin under indlæggelsen eller hjemme, gælder dette hensyn også i 15 timer efter sidste morfinindtagelse, eller hvis du i øvrigt føler dig påvirket af medicinen.

Er der omstændigheder, der gør, at du ikke kan komme hjem, vil sygeplejersken/lægen vurdere, om du skal indlægges på en sengeafdeling.

Når du kommer hjem 

Du bør holde dig i ro det første døgn men undgå at ligge i sengen mere end højst nødvendigt.

Undgå at drikke alkohol det første døgn da virkningen forstærkes af den medicin, du har fået.

Det er normalt at være træt og uoplagt de første dage efter operationen.

Hvis du får akutte problemer inden for de første 24 timer efter operationen, kan du kontakte vagthavende kirurg. Telefonnummeret står i det materiale, der omhandler din operation.

Opstår der problemer efter det første døgn, skal du ringe til din egen læge eller 1813.

Uddannelse og forskning 

Bedøvelse og Operation 2 er et uddannelsessted for sygeplejestuderende og medicinstuderende. Du kan blive spurgt om at give din tilladelse til, at de studerende må være med ved din operation/ behandling. Ved forundersøgelsen kan du blive spurgt om, du vil deltage i en videnskabelig undersøgelse. Det er frivilligt at deltage, og det kræver, at du på baggrund af grundig skriftlig og mundtlig information giver dit samtykke. 

Redaktør