Velkommen til Afdeling for Fysio- og Ergoterapi

Oplysninger om Afdeling for Fysio- og Ergoterapi.

Du kan her læse om de praktiske informationer, som du kan få brug for, når du går til genoptræning hos os

Om afdelingen

I Afdeling for Fysio- og Ergoterapi møder du ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygehjælpere, sekretærer og portører. Efter aftale med den læge, som henviste dig, bliver du tilbudt individuel genoptræning eller træning i hold. 

Kontaktpersoner

Vi ønsker, at dit genoptræningsforløb i Fysio- og Ergoterapi forløber bedst muligt. Derfor får du en fysioterapeut og en ergoterapeut som dine kontaktpersoner.

Dato:_______

Fysioterapeut: ____________________

Dato:_______

Ergoterapeut: ____________________

Dine kontaktpersoner har det overordnede ansvar for dit forløb hos os, og de har et særligt ansvar for at sikre:

  • At vi tidligt i forløbet lægger en plan for din genoptræning, som kan godkendes af dig
  • At vi løbende justerer planen i forhold til din tilstand og fremskridt
  • At du og eventuelt pårørende er informeret om dit forløb, og at du får svar på dine spørgsmål
  • At vi så tidligt som muligt i forløbet lægger en plan for hvordan dit forløb i ambulatoriet skal sluttes
  • At vi tager stilling til, om du har behov for videre genoptræning i din kommune. 

Mødetid og mødested

Første gang du møder i Fysio- og Ergoterapi, skal du melde din ankomst hos sekretæren. Du kan finde information om, hvornår og hvor du skal møde op, i din indkaldelse til genoptræning.

Husk at medbringe

  • Indkaldelsesbrev, eventuel medicin og briller
  • Tøj, der er godt at bevæge sig i, og et par gode, praktiske sko eller sandaler
  • Hvis du skal træne i bassin, får du udleveret badetøj og håndklæde
  • Hvis du har spørgsmål, er det en god idé at medbringe dem på skrift 
  • Det er desuden vigtigt under og efter træningen, at du får dækket dit væskebehov. Vi anbefaler derfor, at du medbringer noget at drikke og eventuelt frugt.

Åbningstider

Mandag til torsdag klokken 08.00 - 15.30
Fredag klokken 08.00 - 15.00

Telefonnummer

Ergoterapien: 3868 3811
Fysioterapien: 3868 3801

Telefontid

Dagligt klokken 07.30 - 11.00 og klokken 13.00 - 14.00

Du har mulighed for at ringe uden for telefontiden på 38 68 12 69, hvis du bliver forsinket eller ikke er blevet hentet af Falck, som står for transport til hospitalet.

Afbud

Hvis det bliver nødvendigt for dig at melde afbud, er det meget vigtigt, at du giver os besked i god tid, så vi kan give tiden til en anden patient. 

Hvis du ikke møder op til din aftale tid, og undlader at melde afbud, vil vi betragte dit forløb hos os som afsluttet. 

Penge og værdigenstande

Vi kan desværre ikke tilbyde et aflåst skab. Derfor anbefaler vi, at du lader dine værdigenstande og større pengebeløb blive hjemme. Hospitalet erstatter ikke stjålne eller tabte ting.

Mobiltelefon

Du må gerne bruge din mobiltelefon i Fysio- og Ergoterapi, men husk at tage hensyn til de andre patienter. Det er dog vigtigt, at du ikke bruger din mobiltelefon i de områder på hospitalet, hvor skilte viser, at brug af mobiltelefon er forbudt.

Rygning

Herlev Hospital er røgfrit område både indendørs og udendørs.

Alkohol og rusmidler

Du må ikke drikke alkohol eller være påvirket af rusmidler under genoptræning. Det medfører at du bliver bortvist fra Fysio- og Ergoterapi.

Afslutning af forløb på hospitalet

I samarbejde med en læge fra den afdeling, der har henvist dig til genoptræning, vil vi vurdere, hvornår du er klar til at afslutte dit forløb hos os. Vi vil samtidig tage stilling til, om du har behov for at fortsætte genoptræning i din egen kommune. 

Hjælpemidler

Når du afslutter din genoptræning hos os, vil vi vurdere, om du har behov for hjælpemidler såsom gangredskaber, toiletforhøjer, badebænk og andet. Hvis det er tilfældet, kan du låne hjælpemidlerne af hospitalet. Du skal så vidt muligt selv sørge for, at hjælpemidlerne bliver leveret tilbage til hospitalet, når du ikke længere har brug for dem.

Vi låner kun hjælpemidler ud til brug indenfor i dit hjem. Hvis du har brug for hjælpemidler til udendørs brug, såsom kørestol eller rollator, anbefaler vi, at du kontakter et firma, der udlejer til private. Dette kan eksempelvis være Falck eller Dansk Plejeteknik. Vi vil meget gerne vejlede dig i det, hvis du har brug for det. 

Viser det sig, at du har et mere permanent behov for et hjælpemiddel, skal du kontakte din kommune for at ansøge om et hjælpemiddel. Hvis du ønsker det, vil vi gerne kontakte din kommune på dine vegne. 
 

Redaktør