Velkommen i Bedøvelse og Operation - børn

Her har vi samlet informationer, som I kan få brug for før, under og efter jeres barns ophold på Bedøvelse og Operation 2.

Under opholdet 

Det er vores opgave at dække jeres barns behov for behandling og pleje. Vi bestræber os på at skabe gode og trygge rammer. Hvis der alligevel opstår situationer, hvor I oplever, at vi ikke lever op til jeres forventninger, vil vi gerne have, at I gør os opmærksomme på det. Alt personale på hospitalet har tavshedspligt.

Der vil være en læge og en sygeplejerske på afsnittet, som har ansvaret for jeres barns behandling og pleje.

Før operationen 

Hygiejne

For at forebygge infektion skal I sørge for, at jeres barn får et bad inden operationen på operationsdagen eller aftenen inden.

Faste

Under operationen er jeres barn i fuld bedøvelse. Af hensyn til sikkerhed er det vigtigt, at jeres barn overholder følgende fasteregler:

  • Fra 6 timer og indtil 2 timer før mødetid må barnet kun drikke vand, saft og æblejuice (ingen mælkeprodukter).
  • De sidste 2 timer før mødetid må barnet intet indtage (heller ikke tyggegummi, bolcher eller lignende).

Emla creme

Hjemmefra skal I påsmøre Emla creme (tryllecreme) på begge håndrygge tidligst muligt og senest 1 time før mødetid.

Afbud

Hvis I bliver forhindret i at møde til operationen, eller hvis jeres barn bliver syg med f.eks. forkølelse eller feber op til operationsdagen, skal I kontakte Bedøvelse og Operation 2 hurtigst muligt.

På operationsdagen 

Når I møder på Bedøvelse og Operation 2, skal I henvende jer til sekretæren i ekspeditionen.

Før operationen kommer I til at tale med en sygeplejerske, en anæstesilæge (narkoselæge) og den kirurg, der skal operere jeres barn. I vil blive fulgt til operationsstuen af en sygeplejerske.

Der kan være ventetid forud for operationen.

På grund af begrænsede fysiske rammer og hensynet til de øvrige patienter vil vi bede jer om at lade eventuelle søskende blive hjemme.

Der er mulighed for, at en af forældrene er med på operationsstuen, indtil barnet sover.

Efter operationen 

Efter operationen kører vi jeres barn tilbage på afdelingens opvågningsstue. Her kan I begge være sammen med jeres barn, mens det vågner. Det er forskelligt, hvor længe børn sover efter en bedøvelse. Jeres barn har bedst af at vågne af sig selv, så lad være med at forsøge at vække det.

Jeres barn må sidde hos jer eller stå op, umiddelbart efter det er vågnet op. Det er dog vigtigt, at barnet er under opsyn, da det kan være svimmelt eller på anden måde utilpas.

Jeres barn må spise og drikke efter behov.

Kirurgen vil informere jer om, hvordan operationen er forløbet. Den sygeplejerske, der er tilknyttet jeres barn, vil tale med jer om, hvordan I skal forholde jer efter udskrivelsen. Jeres barn kan udskrives samme dag.

Behandling af smerter 

Under operationen lægger vi en lokalbedøvelse. Hvis jeres barn har smerter, når det vågner, vil vi give smertestillende medicin.

Vi anbefaler, at I sørger for at have smertestillende medicin hjemme (Pamol, Pinex eller Panodil). Vi informerer jer om, hvor stor dosis af smertestillende medicin jeres barn må få.

Jeres barn må komme i daginstitution eller skole efter 3-4 dage. Barnet regulerer selv sit aktivitetsniveau. Dog bør hård fysisk udfoldelse vente ca. 14 dage. 

Operationssåret 

Plasteret, der er på såret, skal blive på til dagen efter operationen. Det skal kun skiftes, hvis det er gennemblødt. 

Efter et døgn må I fjerne plasteret, og jeres barn kan komme i brusebad, hvis såret er tørt. Det er ikke nødvendigt at sætte plaster over såret længere. Jeres barn skal vente med at gå i svømmehal, karbad og havvand, indtil såret er helet, og sårskorperne er væk.

Såret er syet sammen med tråde, der opløses af sig selv i løbet af 3-4 uger, så dem skal I blot lade sidde.

Komplikationer 

Der er risiko for, at der kan opstå infektion i såret, eller at det kan bløde fra det.

Hvis der inden for de første 24 timer opstår:

  • tiltagende hævelse af såret
  • stærke smerter
  • blødning

skal I kontakte Afdeling for Børn og Unge på: Telefon 38 68 44 79.

Hvis der efter det første døgn opstår:

  • tiltagende smerter
  • rødme
  • varme
  • hævelse omkring såret 
  • feber der er højere end 38 grader

kan det være tegn på betændelse, og I skal kontakte jeres egen læge eller vagtlægen.

Opfølgning 

Vi tilbyder jer en opfølgende telefonsamtale dagen efter operationen, hvor I vil blive ringet op i løbet af formiddagen.

Uddannelse og forskning 

Bedøvelse og Operation 2 er et uddannelsessted for sygeplejestuderende, lægesekretærelever og medicinstuderende. I kan blive spurgt om at give jeres tilladelse til, at de studerende må være med ved jeres barns operation/behandling.

Redaktør