Vævprøver fra knuder i leveren eller andre organer i bughulen - Biopsi med "mellemnål" eller "finnål"

Beskrivelse af proceduren i forbindelse med en vævsprøve fra knuder i lever eller andre organer i bughulen.

Vævsprøven bruges til at fastslå art og type af eventuelle vævsforandringer. Om det er nødvendigt at anvende ”finnål” eller ”mellemnål”, besluttes af ultralydslægen ud fra en lægefaglig vurdering.

Vævsprøver fra knuder i leveren eller andre organer i bughulen, kan udtages ultralydvejledt, enten med en fin- eller mellemnål. En mellemnål har en tykkelse på 1,2 mm. En finnål har en tykkelse, som er mindre end 1 mm. 

Forberedelse

Tager du medicin dagligt, særligt blodfortyndende medicin, skal du øjeblikkeligt kontakte klinikken med henblik på pausering af medicin i forbindelse med vævsprøven og eventuel blodprøvetagning. 

Du bedes møde fastende - 6 timer hvor du ikke har spist, men det er i orden, at du har drukket vand. Derudover er der ingen forberedelser til proceduren.

Under og efter vævsprøven

Der gives lokalbedøvelse i huden, hvis der anvendes ”mellemnål”. Lokalbedøvelsen kan give svie og spænding, og efter vævsprøven kan der komme smerter fra indstiksstedet eller fra højre skulder.

Efter finnåls-vævsprøve kan du forlade hospitalet uden yderligere observation. Efter en mellemnåls-vævsprøve skal du observeres i en time efter proceduren. 

Herefter bliver du undersøgt med ultralyd for at sikre, at der ikke er blødning. Bilkørsel er tilladt efter proceduren, med mindre andet er oplyst.

Vævsprøven sendes til undersøgelse under mikroskop. Denne procedure kan tage ca. 5 arbejdsdage. Du vil blive informeret, når resultatet foreligger.

Er der ubehag- og hvad gør jeg?

Der kan være ømhed (oftest stråling op til højre skulderparti) efter, at der er taget en vævsprøve, men de fleste får ingen gener. 

Redaktør