Vækstfaktor i forbindelse med kemoterapi - behandling med

Vejledning til patienter, pårørende og hjemmepleje

Kemoterapi kan - i en periode - nedsætte knoglemarvens evne til at lave blodceller og dermed påvirke immunforsvaret

Ud fra dine blodprøver kan vi se, at kemoterapien har påvirket dit immunforsvar, og derfor har vi vurderet, at du har behov for behandling med vækstfaktor.

Hver gang, du skal til behandling, vil lægen ud fra dine blodprøver vurdere om du skal fortsætte med vækstfaktor eller eventuelt holde pause.

Sådan virker behandlingen med vækstfaktor

Vi giver behandling med vækstfaktor for at undgå

 • at din behandling med kemoterapi bliver aflyst, fordi du har for få blodceller
 • at du får en alvorlig infektion.

Vi bruger 2 forskellige typer vækstfaktor. Din læge vil vurdere, hvilken type der egner sig bedst.

Pegfilgrastim 6 mg bruges typisk, hvis du får kemoterapi hver 2. eller 3. uge.  Vi giver Pegfilgrastim som en indsprøjtning under huden 24-36 timer efter kemoterapi.

Filgrastim bruges, hvis du får kemoterapi hver uge.Vi giver Filgrastim som daglige indsprøjtninger under huden ca. 24 timer efter kemoterapi i en periode på 3-5 dage.

Du skal have indsprøjtningen d.____________kl.___________

Hvis du ikke selv kan tage indsprøjtningen, kan du få hjælp af

 • din sygeplejerske på afdelingen
 • hjemmesygeplejersken i din kommune
 • din praktiserende læge
 • sygeplejersken hos din praktiserende læge.

Vi vil meget gerne oplære dig her på afdelingen i at tage indsprøjtningen selv.  Du er også velkommen til at blive oplært fx af en hjemmesygeplejerske.

Sådan tager du indsprøjtningen med vækstfaktor

1. Start med at vaske hænder

2. Vælg et sted på huden, som er uden ar eller strækmærker og uden blå mærker eller ømhed. - Se billedet af det område, hvor du kan stikke dig selv. sidst i denne information.

3. Aftør huden med en spritserviet

4. Klargør sprøjten. Træk beskyttelseshætten lige af. Vær opmærksom på, at beskyttelseshætten på nålen kan være stram

5. Hold sprøjten lodret, så nålen peger mod gulvet for at sikre, at luftboblen ligger i bunden af sprøjten - mod stemplet. Luftboblen skal lukke hullet i huden, så der ikke flyder medicin ud, når du har fået indsprøjtningen.

6. Klem en hudfold sammen med tommel- og pegefinger.

7. Stik nålen i huden med en vinkel på 45 grader.  - Se billedet af vinklen på sprøjten sidst i denne information.

8. Tryk langsomt stemplet helt i bund, til sprøjten er tom, og luftboblen lukker for hullet i huden.

9. Slip stemplet, og slip hudfolden. Sprøjtens sikkerhedsbeskyttelse dækker nu nålen. Efter brug placerer du sprøjten i den kanylespand, du har fået udleveret på afdelingen.

10. Hvis der kommer en lille dråbe blod ud, så tør den væk, og sæt et plaster over. Fjern plasteret efter ca. 30 minutter.

Sådan opbevarer du sprøjten

Sprøjten opbevares ved stuetemperatur i højst 3 døgn (72 timer) efter udlevering.

Bivirkninger efter behandling med vækstfaktor

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Du kan få følgende bivirkninger efter behandlingen med vækstfaktor på grund af den forbigående stigning i antallet af knoglemarvens blodceller

 • Knoglesmerter typisk i lænd og ben.
 • Hovedpine.
 • Influenzalignende symptomer: let feber, muskelømhed, træthed.
 • Kvalme og utilpashed.
 • Søvnløshed.
 • Rødme og irritation af huden i området, hvor du har fået indsprøjtningen.

Bivirkningerne forsvinder inden for 2-3 dage og kan lindres med Paracetamol.

Vigtigt

Ved mistanke om alvorlige bivirkninger skal du kontakte Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital:

 • høj feber over 38,5, åndenød
 • væskeophobning i kroppen
 • allergiske reaktioner med udslæt på større dele af kroppen.

 

2. Indenfor disse 3 markerede områder kan du stikkes (overlår og i en bue under navlen) .
6. Klem en hudfold sammen med tommel- og pegefinger.

7. Stik nålen i huden med en vinkel på 45 grader.
Redaktør