Vaccinationsanbefalinger til patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom

Her kan du læse vaccinationsanbefalinger til patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Hvorfor anbefaler vi vaccination?

Når man er i behandling eller skal starte behandling med immundæmpende lægemidler, er det vigtigt, at man forebygger infektioner med vaccinationer.

Mange patienter ( mere end 50%) vil på et tidspunkt modtage immundæmpende behandling, så vi anbefaler, at man allerede bliver vaccineret, når man får diagnosen kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Immundæmpende lægemidler

 • Prednisolon
 • Azathioprin (fx Imurel)
 • Mercaptupurin (fx Purimmun)
 • Methotrexat
 • Biologiske lægemidler
 • Selektive immunsupprimerende midler (tofacitinib (Xeljanz) og ozanimod (Zeposia))

Hvad skal du gøre?

 1. Få gennemgået din vaccinationsstatus sammen med en af afdelingens læger. Det gælder uanset om, du skal opstarte immundæmpende behandling eller allerede er i behandling.
   
 2. Du kan få en blodprøve, hvor vi undersøger om, du har behov for vaccination mod smitsom leverbetændelse og skoldkopper.
   
 3. Blive vaccineret hos egen læge eller på en vaccinationsklinik.

Anbefalede vacciner

Vaccination modTidspunktTilskudsregel
InfluenzaÅrligt, oftest fra oktober.Gratis til patienter med IBD.
Pneumokokker (PPV23 og evt. PCV20)Før opstart/kan gives under behandling. 
Revaccination ca. hvert 5. år under behandling.
Klausuleret tilskud til immunsupprimerede.
Dvs. individuelt tilskud. 
Smitsom leverbetændelse B (Hepatitis B, evt. i kombination med hepatitis A)Før opstart/kan gives under behandling. Ingen tilskud til IBD- eller imunsupprimerede patienter.
Skoldkopper (Varicella zoster)Levende vaccine skal gives senest 4 uger før opstart af behandling.Ingen tilskud. 
Helvedes ild (Herpes zoster)Før opstart/kan gives under behandling. Ingen tilskud.
Covid-19Løbende opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Patienter med IBD er som udgangspunkt ikke i øget risiko for alvorligt forløb og tilbydes derfor ikke gratis booster vaccination. 
Hvis du er over 50 år, kan du modtage gratis booster vaccination. 
Human Papilloma virus (HPV)Før opstart/kan gives under behandling. Inge tilskud til voksne
(men er en del af børnevaccinationsprogrammet)

Specielt for kvinder

Vi anbefaler desuden, at man er tilknyttet det rutinemæssige gynækologiske screeningsprogram for at forebygge livmoderhalskræft hos egen læge eller praktiserende gynækolog.

Gik du glip af børnevaccinationsprogrammet?

Så anbefaler vi vaccination mod mæslinger (med mæslinger-fåresyge-røde hunde (MFR)-vaccine). Dette er en levende vaccine og skal gives senest 4 uger inden opstart af immundæmpende behandling. Vaccinen er gratis.

Pas på levende vacciner 

Når man er i immundæmpende behandling, kan man ikke blive vaccineret med levende vacciner, fordi man risikerer at blive alvorligt syg. Vaccinationen skal være afsluttet senest 4 uger inden den immundæmpende behandling starter. Levende vacciner er for eksempel mod skoldkopper, gul feber, tyfus, tuberkulose og MFR. Spørg din læge, hvis du er tvivl, om en vaccine er levende.

Specielle anbefalinger til gravide

 • Kvinder der er gravide frarådes generelt at blive vaccineret med levende vacciner.
 • Influenzavaccination anbefales i 2. og 3. trimester uanset, om man skal modtage immundæmpende behandling.
 • Vaccination mod pneumokokker og smitsom leverbetændelse B anbefales at udskydes til efter graviditeten.
 • Hvis du har modtaget biologisk behandling under graviditeten, må dit barn ikke modtage levende vacciner de første 12 måneder. Alle vacciner i det danske børnevaccinationsprogram de første 12 måneder er ikke-levende, hvorfor barnet kan følge vaccinationsprogrammet. MFR-vaccinen er levende og gives først efter 15 måneder, hvilket er sikkert for barnet.

Disse anbefalinger er i overensstemmelse med internationale og danske retningslinjer for behandling af patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom.

Redaktør