Urinvejssten

Information om det videre forløb, når man har fået konstateret urinvejssten.

Du har en sten i din urinleder. Vi kalder det ureter-sten. En sten dannet i nyren (nyresten eller nyregrus) har flyttet sig fra nyren ned i din urinleder, som leder urinen fra nyren til blæren.

Nedenfor er anført din plan og hvad du skal være opmærksom på.

Plan for dig

☐   Du vil blive indkaldt til kontrol med CT-skanning om ca. 2 uger, med efterfølgende telefonkonsultation eller som brevsvar.

Der er en rimelig chance for, at stenen kan passere af sig selv.  Selvom du ser stenene afgå, skal du fortsat møde til den planlagte CT-skanning. 

Hvis du inden da har væsentlig forværring af dine symptomer, kan du kontakte os (se nedenfor).

☐   Du vil blive ringet op næste hverdag, d. ___________ kl. ___________ for at høre, hvordan du har det.

☐   Du skal møde til nyrefunktionsundersøgelse (renografi)                                        d. ______________ kl. ____________

Du skal drikke 1 liter vand eller saftevand en time inden undersøgelsen.

Mødested

Gentofte Hospital

Afdeling for Nuklearmedicin

Gentofte Hospitalsvej 2, opgang 2, 1.sal

2900 Hellerup

Du får svar på undersøgelsen samme dag i Urinvejssygdomme, Klinik 1, Gentofte Hospitalsvej 1A, stuen kl. ________ 

Du må gerne drikke (undtagen mælkeprodukter), men undlad at spise da du skal være fastende i mindst 6 timer, hvis du skal operereres. Vær forberedt på muligheden for, at du vil blive indlagt akut til operation.

Om sten i urinleder

Selv små sten på kun 2 mm kan medføre meget stærke smerter.

Det er ikke farligt, selv om det gør meget ondt, med mindre der er infektion i nyren (se faretegn).

Når stenen hindrer afløbet fra nyren, stiger trykket i nyren, hvilket medfører smerter. Smerten vil derfor være i nyren, uanset hvor i urinlederen sten er placeret.

Smerten kan stråle ned mod lysken og kønsorganer. Når stenen flytter sig ned gennem urinleder, kan afløbet være mere eller mindre påvirket, hvorfor smerter kan komme og gå. Når stenen er lokaliseret ved indgangen til blæren, kan der være fornemmelse af hyppig vandladning.

Forbigående afløbshindring medfører ikke varig nedsat nyrefunktion. Svær afløbshindring i mere end 14 dage kan medføre varig nedsat nyrefunktion.

For sten op til ca. 6 mm kan der være en chance for at stenen kan passere af sig selv. Det snævreste sted er indgangen til blæren. Hvis først stenen har passeret til blæren, kan man godt tisse den ud uden at bemærke det.

Man kan godt blive symptomfri selvom stenen stadig er til stede.

Man kan godt have symptomer selvom stenen er passeret.

Hvis stenen ikke passerer af sig selv, eller hvis der er uacceptable smerter eller tegn på påvirket nyrefunktion, skal stenen behandles, som regel ved kikkertoperation i fuld bedøvelse. Stenen vil da blive fjernet, eller der lægges i første omgang et midlertidigt indvendigt kateter (JJ-kateter).

Faretegn

Tiltagende stærke smerter kombineret med feber. Hvis du får høj feber og smerter i nyren, skal du indlægges akut. Behandlingen er da antibiotika og aflastning af nyren i form af anlæggelse af et kateter til nyren - anlagt enten ultralydsvejledt gennem huden til nyren (nefrostomi-kateter) eller som indvendigt kateter (JJ-kateter).

Redaktør