Urinflow

Urinflow er en undersøgelse af urinstrålens styrke, urinmængden og hvor lang tid vandladningenvarer.

Urinflow er en undersøgelse af urinstrålens styrke, urinmængden og hvor lang tid, vandladningen varer.

På undersøgelsesdagen / forberedelse

Du melder din ankomst i Urinvejssygdomme, klinik 1, hvor undersøgelsen foregår.

Du bør møde op med god vandladningstrang. Du skal drikke ½ liter hjemmefra og udsætte vandladning, indtil du møder i klinikken.

Hvis du har svært ved at møde med fyldt blære, kommer du en ½ time før og får noget at drikke.

Sådan foregår undersøgelsen

  • Ved vandladningstrang henvender du dig til plejepersonalet.
  • Du skal lade vandet i en tragt, der er tilsluttet et måleapparat, så undersøgelsen bliver dokumenteret på en strimmel papir.
  • Af hensyn til apparaturet må der ikke komme papir i tragten.
  • Derefter får du ultralydskannet blæren, for at undersøge om du tømmer blæren ved vandladningen.
  • Der er ingen ubehag eller smerte ved undersøgelsen.

Efter undersøgelsen

Undersøgelsen er med til at bestemme den rigtige diagnose og behandling. Resultatet af undersøgelsen drøfter du efterfølgende med lægen.

Redaktør