Ultralydsvejledt biopsi af lymfeknude

Information om hvordan en ultralydsvejledt biopsi af lymfeknude foregår, forberedelse før undersøgelsen og forholdsregler efter.

Om ultralydsvejledt biopsi

Du skal have foretaget en ultralydsvejledt biopsi. Biopsi betyder vævsprøve udtaget med en nål. Ved denne undersøgelse udtages en vævsprøve fra en lymfeknude med henblik på udredning af din sygdom.

Undersøgelsen foretages på Afdelingen for Røntgen og Skanning og tager cirka en halv time.

Mødetid og mødested

Forud for undersøgelsen får du tilsendt et brev med mødedato, tidspunkt og mødested.

Forberedelse

Vær opmærksom på, at du muligvis skal have taget nye blodprøver før biopsien. Hvis dette er nødvendigt, fremgår det af det brev, du modtager.

Blodfortyndende medicin

Hvis du tager blodfortyndende medicin, skal du holde pause med det før biopsien. Det aftaler du med lægen, da det er individuelt og afhænger af præparatet.

Naturmedicin

Hvis du tager fiskeolie eller anden naturmedicin, skal du holde 5 dages pause med dette inden biopsien.

Faste og tørste

Du må ikke spise eller drikke 2 timer før undersøgelsen og 1 time efter.

Undersøgelsen

Du ligger på et leje, og lægen lokaliserer lymfeknuden ved hjælp af ultralydsskanning.

Du får lagt en lokalbedøvelse, som kan spænde lidt i huden.

Når lokalbedøvelsen virker, udtages vævsprøven med en lang kanyle. Dette mærker du enten slet ikke eller blot som et lille stød. Der tages sædvanligvis 1 til 2 vævsprøver, men nogle gange kan det være nødvendigt at stikke flere gange for at få en god biopsi.

Efter undersøgelsen

Du skal observeres i Urinvejssygdomme, sengeafsnit efter undersøgelsen, for at sikre at det ikke bløder efter biopsien. I den første time må du ikke komme ud af sengen, og du får målt dit blodtryk flere gange. Herefter må du komme ud af sengen og gå frit omkring, men du må dog ikke forlade afdelingen.

Du skal observeres i 4 timer i alt. Herefter skal du tilses af en læge, og du kan blive udskrevet, hvis du har det godt. Du skal dog forvente, at opholdet i afdelingen strækker sig ud over de 4 timer. Hvis det bløder, kan det være nødvendigt at give blodtransfusion. Dette sker dog kun i sjældne tilfælde.

Hvis du får komplikationer i form af svimmelhed eller bliver utilpas, får ondt i maven eller får feber, skal du det første døgn efter udskrivelsen ringe til sygeplejersken i det sengeafsnit, du er udskrevet fra:

Urinvejssygdomme, sengeafsnit 1, hele døgnet.

Urinvejssygdomme, sengeafsnit 2, hele døgnet.

Efter det første døgn skal du om dagen henvende dig til Urinvejssygdomme, klinik 1,  eller til din egen læge.

Efter klinikkens telefontid skal du henvende dig hos din egen læge eller på Akuttelefonen 1813.

Svar på undersøgelsen

Du får svar på vævsprøven af vores læge i klinikken cirka 1-2 uger efter undersøgelsen.

Afbud

Skulle du blive forhindret i at møde til undersøgelsen, beder vi dig give besked til klinik 1. 

Redaktør