Ultralydsvejledt biopsi - procedure 2

En ultralydsvejledt biopsi er en vævsprøve, der er vejledt af ultralyd. Biopsien tages i lokalbedøvelse, og patienten skal ikke møde fastende. Hvis patienten ikke er indlagt, kan de tage hjem efter biopsien.

Her kan du læse forløbet for en vævsprøve - før, under og efter.

Hvordan skal jeg forberede mig til biopsien?

Undersøgelsen kan som regel gennemføres uden forudgående blodprøve. Men hvis du har tendens til blødning, f.eks. på grund af mangel på blodplader efter kemoterapi, svær lever- eller nyresygdom eller du er i behandling med blodfortyndende medicin, skal du 2 - 3 dage før vævsprøven have taget blodprøver for at undersøge din blodprocent og dit blods evne til at størkne.

Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin eller anden behandling for at forebygge dannelse af blodpropper, skal du aftale med din kontaktlæge, præcis hvordan du skal forholde dig med hensyn til at holde pause med og genoptage denne behandling.

Hvordan foregår biopsien?

Du får taget vævsprøven i lokalbedøvelse, som lægges i huden. Vævsprøven bliver derefter taget med en lang kanyle under vejledning af ultralyd.

Du kan mærke, at lokalbedøvelsen bliver givet, ved at det spænder i huden og i musklerne. Du mærker stort set ikke, at selve vævsprøven bliver taget.

Hvad sker der efter biopsien?

Når vævsprøven er taget, kan du tage hjem. Hvis du får smerter eller ubehag efter du er kommet hjem, skal du kontakte afdelingen.

Er du indlagt, bliver du kørt tilbage på afdelingen, og hvis du efterfølgende får smerter eller ubehag, skal du sige det til en sygeplejerske.

Hvilke komplikationer kan biopsien medføre?

I sjældne tilfælde kan der opstå blødning efter biopsi. Blødningen stopper oftest af sig selv eller ved at personalet trykker på det sted, hvor det bløder fra. Kun i meget sjældne tilfælde er der behov for yderligere undersøgelser, som f.eks. ultralyd og eventuel operation.

Hvornår får jeg svar på biopsien?

Vævsprøven sendes til mikroskopisk undersøgelse på laboratoriet. Svar på vævsprøven foreligger cirka 1 uge efter at den er taget, og du får svaret på klinikken eller på stuegang.

Redaktør