Ultralydsvejledt biopsi - procedure 1

En ultralydsvejledt biopsi kræver indlæggelse. Biopsien tages i lokalbedøvelse, og patienten skal møde fastende. Efter biopsien skal patienten være under observation.

En biopsi er en vævsprøve. Ved hjælp af ultralyd kan vi se det sted, hvor vævsprøven skal tages fra.

Hvordan skal jeg forberede mig til biopsien?

2 - 3 dage før vævsprøven får du taget blodprøver for at undersøge din blodprocent og dit blods evne til at størkne. Hvis du er i behandling med blodfortyndende medicin eller anden behandling for at forebygge dannelse af blodpropper, skal du aftale med din kontaktlæge, præcis hvordan du skal forholde dig med hensyn til at holde pause med og genoptage denne behandling.

Den dag du skal have taget vævsprøven, skal du møde til indlæggelse på afdelingen mindst 1 time før den tid, hvor vævsprøven skal tages.

Du må ikke spise de sidste 6 timer og ikke drikke de sidste 2 timer før vævsprøven.

Hvordan foregår biopsien?

Du får taget vævsprøven i lokalbedøvelse, som lægges i huden. Vævsprøven bliver derefter taget med en lang kanyle under vejledning af ultralyd.

Du kan mærke, at lokalbedøvelsen bliver givet ved, at det spænder i huden og i musklerne. Du mærker stort set ikke, at selve vævsprøven bliver taget.

Hvad sker der efter biopsien?

Når vævsprøven er taget, bliver du kørt tilbage til afdelingen, hvor du skal blive i sengen i mindst 4 timer. Du får kontrolleret blodtryk og puls nogle gange i løbet af de 4 timer. Efter 2 timer med stabilt blodtryk og puls må du drikke igen. Efter de 4 timer bliver du tilset af en læge, og derefter må du være oppe og spise.

Hvis du er velbefindende efter yderligere 2 timers observation, bliver du udskrevet.

Hvilke komplikationer kan biopsien medføre?

I sjældne tilfælde kan der opstå blødning efter biopsi. Blødningen stopper oftest af sig selv eller ved at personalet trykker på det sted, hvor det bløder fra. Kun i meget sjældne tilfælde er der behov for yderligere undersøgelser, som f.eks. ultralyd og eventuel operation.

Hvornår får jeg svar på biopsien?

Vævsprøven sendes til mikroskopisk undersøgelse på laboratoriet. Svar på vævsprøven foreligger cirka 1 uge efter at den er taget, og du får svaret på klinikken eller på stuegang.

Redaktør