Ultralydsundersøgelse af hjertet

En ultralydsundersøgelse af hjertet varer ca. 15-30 minutter. Undersøgelsen kaldes også en ekkokardiografi.

Formål med undersøgelsen

Ved en ultralydsundersøgelse af hjertet kan lægen se dit hjertes størrelse og struktur. Lægen kan også se, hvordan dit hjerte arbejder, og hvordan hjerteklapperne ser ud.

Inden undersøgelsen

Mødested og tidspunkt fremgår af dit indkaldelsesbrev. Meld din ankomst til sekretæren.

Medbring gerne

  • Din medicinliste

Hvordan foregår undersøgelsen?

Du skal have tøjet af overkroppen og ligge på din venstre side. Du får sat elektrodeplastre på brystkassen. Elektrodeplastrene registrerer din hjerterytme. Undersøgelsen foregår ved hjælp af et ultralydshoved, som lægen fører hen over hjerteregionen.

En illustration, der viser, hvordan ultralydsskanningen af hjertet fungerer.

Efter undersøgelsen - hvornår får jeg svar?

Som regel får du svar på undersøgelsen med det samme.

Hvis det er nødvendigt at lave ekstra beregninger på de optagede billeder, eller konferere med andre læger, vil du få svar på et senere tidspunkt. I så fald aftaler vi, hvornår du får svar på undersøgelsen.

Information om kontaktpersonordningen

Hvis du skal møde mere end en gang, har du ifølge Sundhedsloven ret til en kontaktperson.

Redaktør