Udskrivelsespjece - ambulant opfølgning inden for 7 dage

Information til patienter der udskrives til ambulant opfølgning inden for 7 dage.

Nogle patienter har efter de indledende undersøgelser i Akutmodtagelsen og iværksætning af forebyggende behandling mod blodpropper fortsat behov for undersøgelser eller behandling på hospitalet, men er ellers friske nok til at være hjemme. I disse tilfælde vil der ske udskrivelse til yderligere undersøgelser og klinisk opfølgning hos en læge inden for 7 dage. På denne måde er du hjemme om natten og kommer ind på hospitalet på aftalte tidspunkter for at blive undersøgt og/eller få svar på undersøgelser. 

Inden du udskrives, bliver du informeret om den videre plan i forhold til undersøgelser, behandling og svar, samt hvor og hvornår du skal møde på afdelingen, og hvordan afdelingen kan komme i kontakt med dig.

Medicin

Er du sat i ny medicinsk behandling, skal du have medicin med hjem og en medicinliste. Du får udleveret medicin til den periode, hvor din videre udredning foregår og eventuelle recepter skal først indløses, når du har været til opfølgning i vores klinik. 

Vedrørende bilkørsel

Du har kørselsforbud mens udredningen pågår. Endelig stillingtagen til bilkørsel og et evt. forbuds varighed sker i klinikken om få dage.

Ved forværring eller fornyede symptomer

Hvis du får forværring eller fornyede symptomer efter din udskrivelse, skal du kontakte egen læge eller Akuttelefonen 1813. Hvis du mistænker, at symptomerne skyldes en ny blodprop, skal du ringe 112.

Spørg personalet

Når du udskrives fra afdelingen, er det vigtigt, at du har fået svar på alle dine spørgsmål, og at du føler dig tryg ved at komme hjem. Så spørg endelig lægen eller plejepersonalet inden du tager hjem. Hvis der opstår spørgsmål, mens du er hjemme, så skriv dem ned og tag dem med til den efterfølgende kontroltid, så du er sikker på at få svar på det, der kan bekymre dig.

Ankomst

Når du møder i afdelingen til opfølgning, skal du henvende dig til sekretæren i receptionen. Vi bestræber os på at minimere ventetid, og beklager hvis dette mod forventning alligevel opstår.

Mad og drikke

Som ambulant patient er du altid velkommen til at forsyne dig med drikkevarer fra drikkevognen. Mad kan købes i caféen eller 7-eleven i forhallen.

Din journal

Din egen læge vil få tilsendt et udskrivelsesbrev. 
Du kan også selv læse din journal på sundhed.dk

Eller du kan læse din journal på minsundhedsplatform.dk

Du logger på med NemID/MitID.

Planlagte aftaler og undersøgelser

Du skal møde i afdelingen, Blødninger og Blodpropper i Hjernen, sengeafsnit 1:

Dato                     Tid                                       Noter

_________________ kl.   _______________         __________________________________

_________________ kl.   _______________         __________________________________


Du skal møde til undersøgelse:


Dato                     Tid                                     Noter

_________________  kl.   _______________      ___________________________________

Hvor

_____________________________________


Dato                     Tid                                      Noter
 

_________________ kl.   _______________       ___________________________________

Hvor

_____________________________________

Redaktør