Treosulfan, behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere og bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Om Treosulfan 

Treosulfan er et celledræbende middel (kemoterapi), der hovedsagelig påvirker celler i vækst.

Behandlingen

Vi giver Treosulfan som tablet 3 gange dagligt i 14 dage. Efterfølgende er der 14 dages behandlingspause, hvorefter behandlingen gentages. Tabletterne skal sluges hele. 

Eventuelle bivirkninger ved behandlingen vurderer vi efter hver behandling. Effekten af behandlingen vurderes efter 3 behandlinger, det vil sige efter 3 måneder fra starten af behandlingen. 

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling. 

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen.

I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger:

Forbigående påvirkning af knoglemarven 
kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i antallet af de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Vigtigt!

Hvis du får

  • feber over 38,5 grader
  • små røde prikker i huden på arme og ben
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv

er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Kvalme og opkastning  kan forekomme i forbindelse med indtagelse af tabletterne. Du vil få udleveret kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger. 

Træthed  er almindeligt i forbindelse med kemoterapi. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare og lyt til din krops signaler. 

Andre bivirkninger er sjældne, og som regel tåles Treosulfan godt. 

Forholdsregler 

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Tabletterne skal opbevares utilgængeligt for børn. 

Redaktør