Trastuzumab som drop, behandling med

Til patienter med brystkræft.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at du har fået tilbagefald af brystkræftsygdommen. Vi vil derfor foreslå dig behandling med lægemidlet Trastuzumab.

Prøver fra din kræftsvulstviser, at kræftcellerne har en stor forekomst af HER2-receptorer på overfladen. HER2 er et proteinstof, der sidder på overfladen af visse kræftceller og har indflydelse på, hvor meget kræftcellen deler sig. Ca. 1 ud af 5 kvinder med brystkræft har for mange HER2-receptorer på overfladen af kræftcellerne.

Trastuzumab

Lægemidlet Trastuzumab er udviklet til at virke netop mod de kræftceller, som har for mange HER2-receptorer på overfladen. Herceptin er ikke et kemoterapeutisk stof, men derimod et såkaldt antistof, der virker ved at binde sig til HER2-receptorerne. Når Trastuzumab binder sig til kræftcellerne udløses der en immunologisk reaktion i kroppen, så kræftcellerne hæmmes i deres vækst eller går til grunde.

Forsøg med Trastuzumab har vist, at en del patienter med brystkræft, hvor brystkræftcellerne har en stor mængde HER2-receptorer på overfladen, har god gavn af Trastuzumab. Effekten viste sig ved, at kræftsygdommen gik lidt tilbage eller blev stabiliseret for en tid.

Trastuzumab gives enten alene eller i kombination med kemoterapi eller antihormonel behandling. Lægerne, der står for den behandling, vil råde dig til hvilken kombination, der er bedst i dit tilfælde.

Behandlingen

Behandlingen med Trastuzumab gives som drop i en blodåre i armen en gang hver 3. uge. Du modtager behandlingen i vores klinik. Med 9-12 ugers mellemrum gennemfører vi nogle kontrolundersøgelser, (blodprøver, hjerteundersøgelse og røntgenundersøgelse eller scanning) for at vurdere behandlingens virkning på sygdommen og behandlingens eventuelle bivirkninger.

Efter første behandling skal du blive i klinikken i 6 timer, fordi du skal observeres for bivirkninger. Ved 2. og 3. behandling observeres du for bivirkninger i 2 timer. Herefter kan du gå hjem lige efter behandlingen. 

Varigheden af behandlingen afhænger af virkningen på din sygdom. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke er virksom, hvis der optræder bivirkninger, som ikke tåles eller hvis du i øvrigt selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger ved behandling med Trastuzumab er feber og kulderystelser. Disse bivirkninger er overvejende tilstede ved den første behandling, hvorimod de sjældent optræder ved efterfølgende behandlinger.

Bivirkninger som kvalme, udslæt, svimmelhed og hovedpine kan også ses. Sjældnere optræder allergiske reaktioner, åndenød, blodtryksfald og påvirket hjertefunktion. Bivirkningerne kan afhjælpes med medicin.

Ud over de overfor nævnte bivirkninger, kan der forekomme en lokal reaktion, hvor Trastuzumab bliver givet som drop. Det kan være rødme, kløe, udslæt og hævelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om medicinsk kræftbehandling).

Du må ikke være i behandling med Trastuzumab, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. Du må ikke amme, og ophør med dette for at beskytte barnet.

Redaktør