Trastuzumab og Pertuzumab, behandling med

Til patienter med brystkræft, der har spredt sig.

Denne skriftlige information er et supplement til den mundtlige information om behandlingen. Informationen giver oplysninger om kemoterapi ved brystkræft, som har spredt sig. I øvrigt henviser vi til afdelingens skriftlige patientinformation om medicinsk kræftbehandling.

Vi håber, du kan bruge informationen til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Du har netop afsluttet en række undersøgelser, der har vist, at du har fået tilbagefald af brystkræftsygdommen. Vi vil derfor foreslå dig behandling med lægemidlerne Trastuzumab og Pertuzumab.

Prøver fra din kræftsvulst viser, at kræftcellerne har en stor forekomst af HER2-receptorer på overfladen. HER2 er et proteinstof, der sidder på overfladen af visse kræftceller, og som har indflydelse på, hvor meget kræftcellen deler sig. Ca. 1 ud af 5 kvinder med brystkræft har for mange HER2-receptorer på overfladen af kræftcellerne.

Trastuzumab og Pertuzumab

Lægemidlerne Trastuzumab og Pertuzumab er udviklet til at virke netop mod de kræftceller, som har for mange HER2-receptorer på overfladen. Herceptin og Pertuzumab er ikke kemoterapeutiske stoffer, men såkaldte antistoffer, der virker ved at binde sig til HER2-receptorerne. Når Trastuzumab og Pertuzumab binder sig til kræftcellerne, udløses der en immunologisk reaktion i kroppen, så kræftcellerne hæmmes i deres vækst eller går til grunde.

Forsøg med Trastuzumab og Pertuzumab har vist, at en del patienter med brystkræft, hvor brystkræftcellerne har en stor mængde HER2-receptorer på overfladen, har god gavn af Trastuzumab. Effekten viste sig ved, at kræftsygdommen gik lidt tilbage eller blev stabiliseret for en tid. Trastuzumab og Pertuzumab gives i kombination med kemoterapi. Lægerne, der står for den behandling, vil råde dig til, hvilken kombination der er bedst i dit tilfælde.

Behandlingen

Du får behandlingen i vores klinik. Behandlingen med Trastuzumab og Pertuzumab gives i en blodåre i armen via et drop en gang hver 3. uge. 

Første behandling varer 6 timer, fordi du skal observeres for bivirkninger. Ved 2. og 3. behandling observeres du for bivirkninger i 2 timer. Herefter tager behandlingen 1 time pr. gang.

Varigheden af behandlingen afhænger af virkningen på din sygdom. Behandlingen vil blive afbrudt, hvis den ikke virker, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe med behandlingen.

Undersøgelser

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Under behandlingen vil du med regelmæssige mellemrum tale med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her lejlighed til at stille spørgsmål og drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling

Blodprøver

Hver 9. uge vil du få taget blodprøver

Røntgenundersøgelse/scanning/EKG

Med 9 ugers mellemrum foretager vi kontrolundersøgelser, (blodprøver, hjerteundersøgelse og røntgenundersøgelse eller scanning) for at vurdere behandlingens virkning på sygdommen og behandlingens eventuelle bivirkninger.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger ved behandling med Trastuzumab og Pertuzumab er feber og kulderystelser. Disse bivirkninger kan optræde ved den første behandling, hvorimod de sjældent optræder ved efterfølgende behandlinger. Bivirkninger som træthed, kvalme, diarre, udslæt, svimmelhed og hovedpine kan også ses. Sjældnere optræder allergiske reaktioner, åndenød, blodtryksfald og påvirket hjertefunktion. Bivirkningerne kan afhjælpes med medicin.

Fortæl om bivirkningerne - så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen. Fortæl os også, hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer, dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne (se afdelingens generelle vejledning om medicinsk kræftbehandling).

Du må ikke være i behandling med Trastuzumab og Pertuzumab, hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. Du skal anvende sikre præventionsmidler under behandlingen, og indtil 6 måneder efter afsluttet behandling, da der ellers kan være risiko for fosterskader. Du må ikke amme, og ophøre med dette for at beskytte barnet.

Redaktør