Trabectedin, behandling med (Kræftbehandling, klinik 4)

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Du tilbydes behandling med Trabectedin, som er kemoterapi.

Vi giver behandling hver 3. uge. Dette kaldes en serie. Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, blodprøver og eventuelt gynækologisk undersøgelse. Disse undersøgelser foretages for, at vi kan afgøre om kemoterapien har effekt på sygdommen. 

Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen vil også blive stoppet, hvis du har uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Der gives oftest 3-6 behandlinger. Før hver serie skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at knoglemarven kan tåle behandlingen.

Om Trabectedin

Stoffet er et celledræbende middel, der hovedsageligt påvirker celler i vækst.

Behandlingen

Trabectedin gives via drop i en blodåre. Det tager ca. 3½ time. Dosis er individuel og afpasses efter virkningen - og efter graden og omfanget af bivirkningerne. 30 minutter før hver behandling får du kvalmestillende medicin med binyrebarkhormon, som også modvirker andre bivirkninger af Trabectedin. 

Trabectedin kan virke giftigt på vævet, hvis det løber udenfor blodåren. Derfor skal du have anlagt et permanent kateter (PICC-line), inden du begynder på behandlingen.

En PICC-line (perifert indsat centralt kateter) er et tyndt kateter, som ligger i et blodkar på overarmen. Kateterets spids ligger i det store blodkar ved indgangen til hjertet.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller en sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger.

Forbigående påvirkning af knoglemarven
kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i antallet af de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkødet og blødning i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød.

Vigtigt!

Hvis du får

  • feber over 38,5 grader
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben 

er det vigtigt at kontakte afdelingen.
 
Kvalme og opkastning
  kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du vil få udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger.

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter og diarre. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. 

Det gule farvestof i blodet (bilirubin) og leverenzymerne kan øges, hvilket kan give gulsot (gulfarvning af hud, slimhinder og øjne). Derfor er kontrol af dine levertal vigtig. Der kan forekomme ændret smagssans, så maden smager anderledes.

Hårtab  forekommer oftest i let grad, men der er sjældent behov for paryk. Efter endt behandling vokser håret ud igen, dog kan håret godt ændre struktur og farve.

Smerter i ryg, muskler, led  og generel hævelse eller hævelse af lemmer kan forekomme samt en indre uro.

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv, hvad du kan klare, og lyt til din krops signaler.

Du vil blive nærmere informeret af lægen/sygeplejersken om behandlingen af allerede opståede bivirkninger og eventuel forebyggelse af disse. Det kan lyde overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske, at én patient ikke får alle bivirkningerne.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker.

Redaktør