Topotecan og Bevacizumab (Avastin), behandling med

Til patienter med kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen

Kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde, der er kommet igen, behandler vi i dag med kemoterapi. Ved at behandle sygdommen med Topotecan kan patienter opnå en mindskning af synlig sygdom, og en del flere opnår stabilisering af sygdommen. 

Det har gennem forskning vist sig, at en tilføjelse af stoffet Bevacizumab til kemoterapien forlænger tiden til fornyet tilbagefald, og flere patienter opnår mindskning af svulsterne. 

Behandlingen foregår i klinikken og gives i et drop i en blodåre. En behandlingsomgang (serie) varer 4 uger. Første og 15. dag gives både Topotecan og Bevacizumab, ind imellem gives Topotecan alene på dag 8. Der er dermed behandling hver uge (3 gange). Den sidste uge i serien er der ingen behandling. Som regel gives 6 gange 4 ugers behandling med Topotecan og Bevacizumab, og herefter fortsættes med Bevacizumab alene, nu hver 3. uge, så længe det synes at gavne.

Før hver behandlingsserie (hver 4. uge) får du en samtale med en læge og/eller sygeplejerske og får taget blodprøver. Før hver behandling på dag 8 og dag 15 vil du få taget blodprøve og tale med en sygeplejerske.

Før du begynder på behandlingen og efter hver tredje behandlingsserie, får du foretaget en CT-scanning eller ultralydsscanning, og du får målt CA-125. Disse undersøgelser bruger vi til at afgøre, om kemoterapien har effekt på sygdommen. 

Hvis behandlingen ikke har effekt, vil den blive stoppet. Behandlingen bliver også stoppet, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen. 

Om Topotecan

Topotecan er et celledræbende middel (kemoterapi), der fortrinsvis påvirker celler i vækst. 

Om Bevacizumab

Bevacizumab er godkendt til behandling af fremskreden kræft i æggestokke, æggeledere eller bughinde. Bevacizumab er et biologisk lægemiddel. 

En betingelse, for at en kræftsvulst kan vokse og sprede sig til andre dele af kroppen, er, at den får tilført næring. Det kræver dannelse af blodkar til svulsten. Derfor afgiver kræftsvulsten en vækstfaktor kaldet VEGF, som sætter gang i knudens egen blodtilførsel. Bevacizumab binder sig til VEGF og blokerer for dannelsen af nye blodkar, samtidig med at de blodkar, som allerede er i svulsten, ændres, så kemoterapien bedre kan virke. 

Mulige bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at få behandlingen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen. Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Denne påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger: 

Forbigående påvirkning af knoglemarven 
kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader, samt i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Hvis du får

  • feber over 38,5 grader
  • blødning der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben

er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Kvalme og opkastning  kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du vil få udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger. 

Slimhinder  i øjne, næse, mund, svælg, skede og tarm kan blive irriterede med gener som svamp, mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. Der kan forekomme en ændret smagssans, så maden kan smage anderledes. 

Hårtab  er beskedent med denne behandling og kræver almindeligvis ikke paryk. 

Træthed  er almindeligt forekommende og kan være udtalt. Giv din krop tid og ro til at sænke tempoet, men sørg dog stadig for at holde dig i gang. Mærk på dig selv hvad du kan klare og lyt til din krops signaler. 

Specielt ved Bevacizumab  I sjældne tilfælde kan Bevacizumab give problemer med sårheling, blødninger, blodpropper eller forhøjet blodtryk. Ved enhver form for blødning skal afdelingen straks kontaktes. 

På grund af Bevacizumabs mulige bivirkning er følgende forholdsregler nødvendige: 

  • Der skal være et interval mellem Bevacizumab og små kirurgiske indgreb (tandudtrækning, katetre m.m.) på mindst 7 dage, evt. forhøjet blodtryk skal være velbehandlet, og du må ikke have sår, der ikke er helet. 
  • Hvis større operationer kommer på tale, skalder gå 4 uger før og efter, hvor du ikke får Bevacizumab. 
  • Hvis akut operation kommer på tale, vil man naturligvis altid operere, selvom du har fået Bevacizumab. 

Det kan lyde overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske, at én patient ikke får alle bivirkningerne. 

Opfølgning

Efter behandlingen vil den fortsatte opfølgning foregå i vores klinik. Vi tilbyder dig en samtale hver 3. - 4. måned og foretager eventuelt en gynækologisk undersøgelse, en CA-125 måling og en CT-scanning.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker. 

Redaktør