Topotecan, behandling med (livmoder)

Til patienter med kræft i livmoderen.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Behandlingen 

Du tilbydes behandling med Topotecan, som er kemoterapi. Vi giver behandling én gang om ugen i 3 uger, derefter holdes én uges pause. Dette kaldes én serie. Vi vurderer effekten af behandlingen efter hver 3. serie med scanning, blodprøver og eventuel gynækologisk undersøgelse. 

Før hver behandling skal du have taget blodprøver, så vi kan være sikre på, at du kan tåle behandlingen.

Topotecan gives i en blodåre over ca. ½-1 time. Behandlingen er individuel og afpasses efter virkningen - og efter graden og omfanget af bivirkningerne.

Samtale med læge og sygeplejerske

Hver gang du kommer til behandling, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed for at drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din situation og behandling.

Mulige bivirkninger

Topotecan påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler, og derfor kommer der bivirkninger, der varierer fra patient til patient. 

Forbigående påvirkning af knoglemarven kan forekomme og resultere i et fald i antallet af hvide blodlegemer og blodplader - og i blodmangel. Et fald i de hvide blodlegemer kan give nedsat immunforsvar og medføre feber og betændelse. For få blodplader kan give næseblødning, blødning fra tandkød og i huden. Blodmangel kan give symptomer i form af træthed, svimmelhed, øresusen og åndenød. 

Vigtigt!

Hvis du får: 

  • feber (over 38,5) 
  • blødning, der ikke stopper hurtigt af sig selv
  • hvis du får små røde prikker i huden (petekkier) på arme og ben 

er det vigtigt at kontakte afdelingen. 

Kvalme og opkastning kan forekomme i forbindelse med behandlingen og de følgende dage. Du får udleveret forebyggende kvalmemedicin til at modvirke disse bivirkninger.

Hårtab er beskedent med denne behandling og kræver som regel ikke paryk. 

Slimhinder i øjne, næse, mund, svælg og arm kan blive irriterede med gener som mundbetændelse, mavesmerter, diarre og forstoppelse. Hvis disse gener opstår, kan de afhjælpes med medicin. 

Træthed er almindeligt og kan være udtalt. Det er vigtigt at holde sig fysisk aktiv. Moderat motion med udførelse af daglige gøremål vil sædvanligvis være tilstrækkeligt. Vi anbefaler ikke intensiv træning under behandlingen. 

Det lyder altid overvældende, når de mulige bivirkninger remses op, men det er vigtigt at huske på, at én patient ikke får alle bivirkningerne.

Tal gerne med sygeplejerskerne, der behandler dig om bivirkningerne. De kan give dig støtte, råd og vejledning.

Forholdsregler

Du må gerne foretage dig alt, hvad du har lyst til, hvis du synes, du kan overkomme det. Du må også gerne nyde øl eller vin til maden, og spise hvad du kan lide. Der er ingen begrænsninger i din omgang med andre mennesker. 

Redaktør