Topotecan, behandling med (Kræftbehandling, klinik 1)

Til patienter med småcellet lungekræft.

Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen.

Vi ved, at du står i en vanskelig situation, som måske kan synes uoverskuelig. Du kan bruge denne information til at få overblik over den behandling, vi anbefaler. Dine pårørende kan også have glæde af at læse informationen for bedre at kunne støtte dig i dine overvejelser.

Tilbagefald af lungekræft kan behandles med kemoterapi, der består af stoffet Topotecan. Vi tilbyder dig denne behandling, fordi vi forventer, at den vil lindre dine eventuelle symptomer. I nogle tilfælde kan behandlingen få sygdommen til at svinde i kortere eller længere tid.

Det er meget vigtigt, at du kender baggrunden for og føler dig tryg ved valget af behandling.

Behandlingen

Behandlingen består af højst 6 serier kemoterapi. En serie strækker sig over 3 uger. Det vil sige, at den samlede behandling varer ca. 4½ måned.

I hver serie får du behandling med Topotecan 5 dage i træk. Behandlingen foregår i klinikken. Det vil sige, at du kan tage hjem, så snart behandlingen er afsluttet.

Du kan få Topotecan enten som drop i en blodåre eller som tabletter. Du vil blive informeret om, hvilken form du skal have. Det er ikke sådan, at den ene form virker bedre end den anden.

Som oftest gives Topotecan dog som tabletter. Du får tabletterne med hjem og tager dem 5 dage i træk med 24 timers mellemrum.

Du kan tage tabletterne med eller uden mad til. På 6. dagen, skal du tage en immunstyrkende indsprøjtning i maveskindet, som du enten selv kan tage eller få en hjemmesygeplejerske til at give dig

Undersøgelser

Samtale med læge og/eller sygeplejerske

Hver gang, du kommer til kemoterapi, taler du med en læge og/eller sygeplejerske. Du får her mulighed til at stille spørgsmål og drøfte eventuelle problemer i forbindelse med din sygdom og behandling.

Behandlingen kan stoppes, inden vi har givet de 6 serier. Det sker, hvis undersøgelser viser, at behandlingen ikke har tilstrækkelig effekt på sygdommen, hvis du får uacceptable bivirkninger, eller hvis du selv ønsker at stoppe behandlingen.

Blodprøver

Da kemoterapi midlertidigt kan hæmme knoglemarvens dannelse af nye blodceller, skal du have taget en blodprøve før dag 1 i hver behandlingsserie.

Røntgenundersøgelse/scanning

Efter 3 serier skal du have foretaget en CT-scanning af lungerne. Undersøgelsen vil vise, om behandlingen har effekt på din sygdom. Efter endt behandling følger vi dig i et forløb, hvor du vil blive CT- scannet hver 3. måned.

Bivirkninger

Det er muligt, at du får bivirkninger på grund af behandlingen. Disse bivirkninger er forskellige fra person til person. Lægen kan i mange tilfælde give dig medicin til lindring af bivirkningerne. Mange bivirkninger svinder, når du stopper med at tage medicinen. I nogle tilfælde kan bivirkninger være alvorlige, langvarige og/eller muligvis aldrig forsvinde. Der er også i meget sjældne tilfælde risiko for livstruende bivirkninger. Du skal tale med lægen om de eventuelle bivirkninger, du oplever under behandlingen.

Kemoterapi påvirker ikke kun kræftcellerne, men også kroppens raske celler. Den påvirkning betyder, at der kan komme bivirkninger. Vi forventer ikke at se alle bivirkninger hos dig, og kan ikke udelukke andre bivirkninger end de, der er nævnt her.

Følgende bivirkninger vil kunne forekomme


Træthed  Du kan blive meget træt og få behov for at sænke tempoet. Hvis du arbejder, kan du få behov for at være sygemeldt helt eller delvist i de måneder, du får behandling. Der henvises til patientinformationen om træthed.

Kvalme og opkastning  I forbindelse med behandlingen kan du i sjældne tilfælde, blive utilpas, få kvalme og kaste op. De gener kan forebygges og eventuelt behandles med kvalmestillende medicin. Vær opmærksom på, at du ikke taber dig. Spørg os gerne om kostråd. Vi henviser desuden til patientinformationen ” Mad under kræftsygdom og behandling”.

Blodmangel, infektion og blødning  Da kemoterapi nedsætter knoglemarvens produktion af blodceller, vil du kunne få blodmangel, infektion og blødning.

  • Blodmangel kan vise sig ved træthed, svimmelhed, åndenød og hjertebanken.
  • Infektioner kan vise sig ved feber og influenzasymptomer.
  • Blødning kan vise sig som for eksempel næseblod, blødning ved tandkødet, blå mærker og små røde pletter i huden.

Ved feber over 38,5 eller blødning er det vigtigt, at du kontakter afdelingen, da det kan være nødvendigt at behandle bivirkningerne.

Forstoppelse  Du kan risikere at få forstoppelse. Det kan blive nødvendigt at tage medicin for at undgå eller mindske tendens til forstoppelse.

Slimhinder  Slimhinderne i dine øjne, mund, mave og tarm kan blive irriterede. Det kan vise sig som svie, ømhed, små sår, mundsvamp, mavesmerter og diarre. Disse gener kan behandles med medicin.

Hårtab  Dit hovedhår kan blive tyndt, men du vil sjældent tabe alt håret. Hvis du ønsker det, kan du få tilskud til en paryk eller en kasket. Når du har afsluttet behandlingen, vokser håret ud igen.

Samliv og seksualitet  Det er muligt, at din lyst til seksuelt samvær kan blive nedsat. Det kan skyldes, at du er i en både fysisk og psykisk belastet situation.

Der udskilles kun ubetydelige mængder kemoterapi via skedens slimhinder og gennem sæd. Du vil derfor kunne have samleje uden at skade din partner.

Kemoterapi kan dog skade et foster, så du eller din partner skal bruge et svangerskabsforebyggende middel som kondom, spiral eller p-piller under behandlingen og indtil 6 måneder efter behandling-ens ophør.

Til mænd: Kemoterapi kan nedsætte kvaliteten af sæd. Det betyder, at din evne til at få børn mindskes forbigående. I nogle tilfælde genvindes din evne til at få børn efter nogle måneder til år. Hvis du har spørgsmål vedrørende din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at å yderligere information.

Til yngre kvinder: Kemoterapi kan medføre, at menstruationen bliver uregelmæssig eller ophører, hvilket kan påvirke evnen til at få børn. Vedvarende ophør af menstruationen medfører, at du går i overgangsalderen tidligere end ellers. Hvis du har spørgsmål om din fertilitet, er du altid velkommen til at kontakte os for at få yderligere information.

Fortæl om bivirkningerne – så vi kan behandle dem

For at vi kan forebygge og behandle eventuelle bivirkninger, er det vigtigt, at du oplyser os om de gener, du får i forbindelse med behandlingen.

Vigtigt!

Vær opmærksom på tegn på infektion, som for eksempel

  • kulderystelser
  • feber
  • svie ved vandladning
  • hoste
  • synkesmerter.

Hvis du får feber over 38,5 grader, skal du kontakte afdelingen. Det kan være nødvendigt at behandle infektionen, eventuelt under indlæggelse.

Forholdsregler

Du kan omgås din familie og venner, som du plejer. Dog skal du være opmærksom på at have en god personlig hygiejne.

Redaktør